Your friends are fundraising. Don't miss out, opt in.

0

%

£4,550raised of £3,000 target by 167 supporters

Weʼre raising £3,000 to Ambiwlans Awyr Cymru, Uned Gofal Dwys Ysbyty Glan Clwyd ac Ymatebwyr Cyntaf Uwchaled

Llyn Brenig
21 hours to go

What is crowdfunding?

Crowdfunding is a new type of fundraising where you can raise funds for your own personal cause, even if you're not a registered charity.

The page owner is responsible for the distribution of funds raised.

Story

Eleni byddwn yn cynnal taith gerdded Brasgamu er cof am Olwen Blaen Coed. Roedd Olwen wrth ei bodd yn cerdded ac yn un o'r Brasgamwyr brwd a oedd yn llwyddo i fod yn un o'r rhai cyntaf i orffen y daith bob tro! Hoffem gynnal y daith hon i gofio amdani ac i ddiolch am gael nabod person mor annwyl a hoffus.

Taith 10 milltir o amgylch Llyn Brenig fydd hi leni (ia, dipyn haws na 26 milltir!!) a bydd cyfle i rai ymuno hefo ni hanner ffordd o amgylch y llyn petai 10 milltir yn ormod. Mae'r llwybr o amgylch Llyn Brenig yn addas ar gyfer pramiau. Caiff y plantos bach feicio os y dymunent ond gofynnwn yn garedig i rieni ofalu amdanynt a sicrhau nad ydynt yn mynd ar eu pennau eu hunain.

Ni fydd angen cofrestru ymlaen llaw ond gofynnwn yn garedig i chi gyrraedd maes parcio Canolfan Ymwelwyr Llyn Brenig erbyn 12.30 fel y gallwn gychwyn y daith yn brydlon am 13.00. Gofynnwn am gyfraniad o £15 yr un neu £25 y teulu a bydd yr arian a godwn yn mynd tuag at Uned Gofal Dwys Ysbyty Glan Clwyd, Ambiwlans Awyr Cymru ac Ymatebwyr Cyntaf Uwchaled. Os hoffech ymuno â ni ar hyd y 4 milltir olaf, bydd modd i chi gychwyn yn y maes parcio sydd ar yr ochr arall i'r Llyn oddi ar ffordd Nantglyn am 14.30. Gallwch dalu eich cyfraniad ymlaen llaw ar JustGiving ac os nad ydych yn gallu ymuno â ni ar y daith gerdded ond eich bod yn dymuno rhoi cyfraniad gallwch wneud hynny yma hefyd.

Felly ymunwch â ni i gofio am Olwen a chodi arian at elusennau lleol pwysig.

Share this story

Updates

2

 • BrasGamu3 months ago
  BrasGamu

  BrasGamu

  3 months ago
  Update from the Page owner

  Share this update to help us raise more

 • BrasGamu4 months ago
  BrasGamu

  BrasGamu

  4 months ago
  Update from the Page owner

  Share this update to help us raise more

5 months ago

BrasGamu started crowdfunding

Leave a message of support

Page last updated on: 6/12/2018 8:05 PM

Supporters

167

 • Nerys Jones

  Nerys Jones

  Jun 12, 2018

  £15.00

 • iona roberts

  iona roberts

  Jun 8, 2018

  Da iawn chi xx

  £10.00

 • Fferm Ifan

  Fferm Ifan

  Jun 5, 2018

  £500.00

 • adam russell

  adam russell

  Jun 3, 2018

  £30.00

 • Ffion Bryn Jones

  Ffion Bryn Jones

  May 29, 2018

  Ffion, Gruff ac Ania. xx

  £25.00

 • Anonymous

  Anonymous

  May 28, 2018

 • Heulwen Owen

  Heulwen Owen

  May 26, 2018

  £10.00

BrasGamu

Become a supporter

Help BrasGamu raise more

About the fundraiser
BrasGamu

BrasGamu

Llyn Brenig

Cynhaliwyd taith gerdded BrasGamu am y tro cyntaf yn 2010 i godi arian at elusennau lleol. Hon fydd y bedwaredd daith BrasGamu i'w threfnu.

Report this Page

* JustGiving crowdfunders pay a small fee for our service. Find out how much it is and what we do for it.

Donate