Your friends are fundraising. Don't miss out, opt in.

We did it!

BrasGamu raised £4,550 from 167 supporters

or

Start your own crowdfunding page

Closed 19/08/2018

0

%

£4,550raised of £3,000 target by 167 supporters

  Weʼve raised £4,550 to Ambiwlans Awyr Cymru, Uned Gofal Dwys Ysbyty Glan Clwyd ac Ymatebwyr Cyntaf Uwchaled

  Llyn Brenig
  Funded on Sunday, 19th August 2018

  What is crowdfunding?

  Crowdfunding is a new type of fundraising where you can raise funds for your own personal cause, even if you're not a registered charity.

  The page owner is responsible for the distribution of funds raised.

  Story

  Eleni byddwn yn cynnal taith gerdded Brasgamu er cof am Olwen Blaen Coed. Roedd Olwen wrth ei bodd yn cerdded ac yn un o'r Brasgamwyr brwd a oedd yn llwyddo i fod yn un o'r rhai cyntaf i orffen y daith bob tro! Hoffem gynnal y daith hon i gofio amdani ac i ddiolch am gael nabod person mor annwyl a hoffus.

  Taith 10 milltir o amgylch Llyn Brenig fydd hi leni (ia, dipyn haws na 26 milltir!!) a bydd cyfle i rai ymuno hefo ni hanner ffordd o amgylch y llyn petai 10 milltir yn ormod. Mae'r llwybr o amgylch Llyn Brenig yn addas ar gyfer pramiau. Caiff y plantos bach feicio os y dymunent ond gofynnwn yn garedig i rieni ofalu amdanynt a sicrhau nad ydynt yn mynd ar eu pennau eu hunain.

  Ni fydd angen cofrestru ymlaen llaw ond gofynnwn yn garedig i chi gyrraedd maes parcio Canolfan Ymwelwyr Llyn Brenig erbyn 12.30 fel y gallwn gychwyn y daith yn brydlon am 13.00. Gofynnwn am gyfraniad o £15 yr un neu £25 y teulu a bydd yr arian a godwn yn mynd tuag at Uned Gofal Dwys Ysbyty Glan Clwyd, Ambiwlans Awyr Cymru ac Ymatebwyr Cyntaf Uwchaled. Os hoffech ymuno â ni ar hyd y 4 milltir olaf, bydd modd i chi gychwyn yn y maes parcio sydd ar yr ochr arall i'r Llyn oddi ar ffordd Nantglyn am 14.30. Gallwch dalu eich cyfraniad ymlaen llaw ar JustGiving ac os nad ydych yn gallu ymuno â ni ar y daith gerdded ond eich bod yn dymuno rhoi cyfraniad gallwch wneud hynny yma hefyd.

  Felly ymunwch â ni i gofio am Olwen a chodi arian at elusennau lleol pwysig.

  Updates

  2

  • BrasGamu7 months ago
   BrasGamu

   BrasGamu

   7 months ago
   Update from the Page owner

   Share this update to help us raise more

  • BrasGamu8 months ago
   BrasGamu

   BrasGamu

   8 months ago
   Update from the Page owner

   Share this update to help us raise more

  9 months ago

  BrasGamu started crowdfunding

  Leave a message of support

  Page last updated on: 6/12/2018 8:05 PM

  Supporters

  167

  • Nerys Jones

   Nerys Jones

   Jun 12, 2018

   £15.00

  • iona roberts

   iona roberts

   Jun 8, 2018

   Da iawn chi xx

   £10.00

  • Fferm Ifan

   Fferm Ifan

   Jun 5, 2018

   £500.00

  • adam russell

   adam russell

   Jun 3, 2018

   £30.00

  • Ffion Bryn Jones

   Ffion Bryn Jones

   May 29, 2018

   Ffion, Gruff ac Ania. xx

   £25.00

  • Anonymous

   Anonymous

   May 28, 2018

  • Heulwen Owen

   Heulwen Owen

   May 26, 2018

   £10.00

  Great people make things happen

  Do you know anyone in need or maybe want to help a local community cause?

  Create you own page and donʼt let that cause go unfunded!

  About Crowdfunding
  About the fundraiser
  BrasGamu

  BrasGamu

  Llyn Brenig

  Cynhaliwyd taith gerdded BrasGamu am y tro cyntaf yn 2010 i godi arian at elusennau lleol. Hon fydd y bedwaredd daith BrasGamu i'w threfnu.

  Report this Page