Your friends are fundraising. Don't miss out, opt in.

We did it!

Caryl Lewis raised £405 from 22 supporters

or

Start your own crowdfunding page

Closed 03/05/2018

40%
£405
raised of £1,000 target by 22 supporters

  Weʼve raised £405 to Defibrillator Llandwrog

  Llandwrog, United Kingdom
  Funded on Thursday, 3rd May 2018

  What is crowdfunding?

  Crowdfunding is a new type of fundraising where you can raise funds for your own personal cause, even if you're not a registered nonprofit.

  The page owner is responsible for the distribution of funds raised.

  Story

  Ar 20 Ionawr 2018, byddaf yn rhedeg hanner marathon Coed y Brenin. Bydd y Buff Winter Trail Wales yn cymryd lle ar hyd llwybrau a thraciau hardd coedwig Coed y Brenin ym Mharc Cenedlaethol Eryri a hynny o dan amgylchiadau gaeafol. Gofynnaf yn garedig i chwi fy noddi.

  Bydd yr arian a gesglir yn mynd tuag at yr ymgyrch i brynu a gosod diffibriliwr ar adeilad y Bad Achub ym Mhentref Llandwrog. Bydd y diffibriliwr yn ganolog i’r pentref ei hun ac yn adnodd amhrisiadwy i’r gymuned ehangach a’r ysgol gynradd leol.

  Mae’r ymgyrch wedi ei chychwyn gan gymdogion dewr ac annwyl i ni, Trish ac Emyr Parry. Bu i Emyr ddioddef o drawiad difrifol ym mis Mai 2015. Achubwyd ei fywyd gan ei fab Amlyn drwy iddo wneud CPR arno a throsglwyddwyd gydag Ambiwlans Awyr i Ysbyty Gwynedd lle treuliwyd nifer o fisoedd yn gwella.

  Bob blwyddyn mae 8000 o bobl yng Nghymru yn cael trawiad ar y galon y tu allan i'r ysbyty. Y gyfradd oroesi ar hyn o bryd yw 3% yn unig. Mae'r siawns sydd gan rywun o oroesi yn gallu cynyddu'n sylweddol pan ddefnyddir diffibriliwr ac adfywio cardio-pwlmonaidd (CPR) o fewn deng munud i'r trawiad. Fel cymuned wledig, rydym angen sicrhau fod pob munud yn cyfrif pe bai rhywun yn mynd yn wael. Byddai cael diffibriliwr yn y pentref yn rhoi cefnogaeth hanfodol i’r gwasanaethau argyfwng ac yn cynyddu siawns goroesi unigolion.

  Diolch yn fawr am eich cefnogaeth! Caryl x

  …………………………………………………………………………………………………………………………………….

  On 20 January 2018 I shall be running the Coed y Brenin half marathon. The Buff Winter Trail Wales will take place across the stunning trails and tracks of the world-renowned Coed y Brenin Forest Park in the Snowdonia National Park in Winter conditions. I kindly ask you to sponsor me.

  The money raised will go to install a defibrillator on the Coastguard building in Llandwrog. The defibrillator will be an invaluable and central resource for the village itself, the wider community and the local primary school.

  The campaign had been started by our brave and dear neighbours Emyr and Trish Parry. Emyr suffered a serious heart attack back in May 2015. He was saved by his son Amlyn who did emergency CPR and he was airlifted to Ysbyty Gwynedd by the Air Ambulance where he spent many months making a recovery.

  Every year 8,000 people in Wales experience a heart attack outside of the hospital. The current rate of survival is only 3%. The chances of survival can increase significantly when a defibrillator and cardio-pulmonary recitation (CPR) are used within ten minutes of the attack. As a rural community we need to make every minute count should someone be taken ill. Having a defibrillator in the village would provide vital support to the emergency services and increase the chances of survival for individuals.

  Thank you very much for your support! Caryl x

  Updates

  0

  Caryl Lewis

  Updates appear here

   3 years ago

   Caryl Lewis started crowdfunding

   Leave a message of support

   Page last updated on: 1/30/2018 20.13

   Supporters

   22

   • Huw Jack Brassington

    Huw Jack Brassington

    Jan 30, 2018

    Da iawn! Achos da. Cofia fi at Emyr - Uffar o coach pel droed, hyd yn oed os odd o'n gwisgo Ronhillis.

    £100.00

   • Wena Owen

    Wena Owen

    Jan 20, 2018

    Da iawn chdi xx

   • Ashley Hills

    Ashley Hills

    Jan 20, 2018

    Da iawn ti Caryl 👍 oddiwrth y Hills

    £10.00

   • Tom Gibson-Jones

    Tom Gibson-Jones

    Jan 20, 2018

    Da iawn chdi 👍🏻

    £20.00

   • Rhiain Gwyn

    Rhiain Gwyn

    Jan 20, 2018

    Pob hwyl i ti Caryl.

    £5.00

   • Caraid Scott

    Caraid Scott

    Jan 20, 2018

    Pob lwc Car! Xxxx💪🏼🏃‍♀️

    £10.00

   • Maureen & Eirwyn George

    Maureen & Eirwyn George

    Jan 18, 2018

    Pob lwc!

    £50.00

   Great people make things happen

   Do you know anyone in need or maybe want to help a local community cause?

   Create you own page and donʼt let that cause go unfunded!

   About Crowdfunding
   About the fundraiser
   Caryl Lewis

   Caryl Lewis

   Llandwrog, United Kingdom

   Report this Page