Your friends are fundraising. Don't miss out, opt in.

We did it!

Gethin Thomas raised £221 from 14 supporters

or

Start your own crowdfunding page

Closed 16/01/2018

0

%

£221raised of £1,000 target by 14 supporters

  Weʼve raised £221 to - Prynu, hyfforddi a gosod diffibriliwr yn hen giosg Pentreuchaf / Install a defibrillator in the old telephone kiosk at Pentreuchaf

  Pentreuchaf, United Kingdom
  Funded on Tuesday, 16th January 2018

  What is crowdfunding?

  Crowdfunding is a new type of fundraising where you can raise funds for your own personal cause, even if you're not a registered charity.

  The page owner is responsible for the distribution of funds raised.

  Story

  Ar y 28ain o Hydref, 2017, rwyf yn rhedeg “un o’r rasys mwyaf heriol Prydain”, sef Marathon Eryri - 26 milltir (cyfystyr â 29.3 milltir ar y fflat) ar hyd y llwybr dramatig o gwmpas yr Wyddfa!

  Gofynnwn yn garedig i chi fy noddi ar gyfer yr uchod.

  Bydd yr arian a gesglir yn mynd tuag at brynu a gosod diffibriliwr yn hen giosg Pentreuchaf. Bydd y diffibriliwr yn adnodd amhrisiadwy ac yn ganolog i’r pentref ei hun gan gynnwys y gymuned ehangach a’r ysgol gynradd leol.

  Bob blwyddyn mae 8000 o bobl yng Nghymru yn cael trawiad ar y galon y tu allan i'r ysbyty. Y gyfradd oroesi ar hyn o bryd yw 3% yn unig.

  Mae'r siawns sydd gan rywun o oroesi yn gallu cynyddu'n sylweddol pan ddefnyddir diffibriliwr ac adfywio cardio-pwlmonaidd (CPR) o fewn deng munud i'r trawiad.

  Bydd canran o’r arian hefyd yn mynd tuag at achos da arall yn y gymuned sef Cylch Meithrin yr ardal.

  Diolch yn fawr.

  Gethin Thomas,

  Pennaeth Ysgol Pentreuchaf

  On the 28th of October, 2017, I shall be running “one of the toughest races in Britain”, the Snowdonia Marathon - 26 miles (flat equivalent distance of 29.3 miles) along the dramatic trail around Snowdon!

  I kindly ask you to sponsor me for the above.

  The money collected will go to install a defibrillator in the old telephone kiosk at Pentreuchaf. The defibrillator will be an invaluable and central resource for the village itself including the wider community and the local primary school.

  Every year 8,000 people in Wales experience a heart attack outside of the hospital. The current rate of survival is only 3%.

  The chances of survival can increase significantly when a defibrillator and cardio-pulmonary recitation (CPR) are used within ten minutes of the attack.

  A percentage of the money will also go towards another community asset - Cylch Meithrin / Nursery in the area.

  Thank you very much.

  Gethin Thomas,

  Ysgol Pentreuchaf Headteacher

  Updates

  0

  Gethin Thomas

  Updates appear here

   1 year ago

   Gethin Thomas started crowdfunding

   Leave a message of support

   Page last updated on: 11/13/2017 7:47 PM

   Supporters

   14

   • jason tanner

    jason tanner

    Nov 13, 2017

    £10.00

   • Llinos Jones

    Llinos Jones

    Nov 11, 2017

    👍🏻👍🏻

   • Catrin Lyall

    Catrin Lyall

    Nov 1, 2017

    Gwych! Traed i fyny rwan gobeithio!

    £10.00

   • Ian Morgan

    Ian Morgan

    Oct 30, 2017

    Da iawn Mr T, ice bath amdani i gael gwared ar y cramp met, a rho wbath cynnes dros yr hen ddyn rhag iddo fynd nol lle ddylia fo ddim !!!! Cofion oddi wrth Morgs, Elen a'r plantos

    £26.00

   • Rhys, Claire a Non

    Rhys, Claire a Non

    Oct 29, 2017

    Superb Geth, da iawn chdi

    £20.00

   • Angharad Gwyn

    Angharad Gwyn

    Oct 28, 2017

    Oddi wrth pawb yn Cae Merllyn x

    £10.00

   • SIAN COWPER

    SIAN COWPER

    Oct 28, 2017

    Pob lwc!

    £30.00

   Great people make things happen

   Do you know anyone in need or maybe want to help a local community cause?

   Create you own page and donʼt let that cause go unfunded!

   About Crowdfunding
   About the fundraiser
   Gethin Thomas

   Gethin Thomas

   Pentreuchaf, United Kingdom

   Report this Page