Your friends are fundraising. Don't miss out, opt in.

We did it!

ELERI LLOYD raised £420 from 29 supporters

or

Start your own crowdfunding page

Closed 22/11/2017

0

%

£420raised of £500 target by 29 supporters

  Weʼve raised £420 to Gwasanaethau Trais Gorwel yng Ngwynedd / Gorwel Abuse Services in Gwynedd.

  Ffestiniog, United Kingdom
  Funded on Wednesday, 22nd November 2017

  What is crowdfunding?

  Crowdfunding is a new type of fundraising where you can raise funds for your own personal cause, even if you're not a registered charity.

  The page owner is responsible for the distribution of funds raised.

  Story

  Ar ddydd Sul 19eg o Dachwedd, byddaf yn rhedeg hanner marathon Conwy. Dwi'n codi arian ar gyfer elusen leol sydd yn cefnogi nifer o ferched, dynion a phlant a effeithwyd gan drais yn y cartref. Mae Gorwel yn darparu ystod o wasanaethau cymorth i bobl hŷn, pobl sy'n cael eu heffeithio gan gamdriniaeth ddomestig a digartrefedd.

  Dwi'n codi arian yn benodol ar gyfer teganau ac offer chwarae i'r plant. Dwi'n gwybod pa mor bwysig ydy'r gwasanaeth yma i blant a rhieni mewn cyfnodau anodd, gyda'r gefnogaeth yno am amser hir wedyn pan bod angen. Fel rhywun sydd hefyd yn gweithio yn sector gwirfoddol, gallaf ddweud reit bendant bod elusennau bach lleol yn eithriadol bwysig ac yn cyfrannu yn helaeth tuag at ddiogelwch a llesiant unigolion.

  Felly, dyna fy nhraethawd bobl - dwi erioed wedi gwneud hyn o'r blaen felly byddaf yn gwerthfawrogi unrhyw gymorth xxx.

  On Sunday 19th of November I'll be running the Conwy half marathon. I'm raising money for a local charity that supports many women, men and children affected by domestic abuse. Gorwel provides a range of support services for older people, people affected by domestic abuse and homelessness.

  I'm raising money towards more toys and play equipment for the children in the shelters and offices. I know how important this service is for children and parents during difficult times, with that support there for a long time if needed. Also, as someone who work in the Voluntary sector, I can say with certainty that small charities are so important, and contribute so much towards the safety and well-being of individuals.

  So there's the speech. I've never done this before so I'll appreciate any support.

  xxx

  Updates

  1

  • ELERI LLOYD1 year ago
   ELERI LLOYD

   ELERI LLOYD

   1 year ago

   Diolch o galon i chi gyd am noddi. Mae siec o £710 wedi ei chyflwyno i Gorwel heddiw a fydd yn mynd tuag at nifer sylweddol o degannau ac offer chwarae. Thank you all for sponsoring me. A cheque of £710 was given to Gorwel today which will go towards quite a lot of play equipment and toys for the children. Diolch yn fawr / Thank you very much

   Share this update to help us raise more

  1 year ago

  ELERI LLOYD started crowdfunding

  Leave a message of support

  Page last updated on: 11/22/2017 5:30 PM

  Supporters

  29

  • Anwen Roberts-Jones

   Anwen Roberts-Jones

   Nov 21, 2017

   Da iawn chi, champions! Xx

   £10.00

  • Dawn Jones

   Dawn Jones

   Nov 19, 2017

   Elusen haeddianol iawn, da iawn chdi x

   £10.00

  • Louise Renshaw

   Louise Renshaw

   Nov 19, 2017

   £10.00

  • Meleri Williams

   Meleri Williams

   Nov 19, 2017

   Pob lwc i ti. Cofion atoch chi’ch dau xx

   £10.00

  • Mair Richards

   Mair Richards

   Nov 19, 2017

   Pob lwc iti a da iawn xx

   £20.00

  • Bethan Russell Williams

   Bethan Russell Williams

   Nov 19, 2017

   Da iawn chdi 'Leri ! XX

   £50.00

  • Ellen Ap Dafydd

   Ellen Ap Dafydd

   Nov 19, 2017

   Llongyfarchiadau i ti, casglu a'r gyfer achos da iawn.

   £10.00

  Great people make things happen

  Do you know anyone in need or maybe want to help a local community cause?

  Create you own page and donʼt let that cause go unfunded!

  About Crowdfunding
  About the fundraiser
  ELERI LLOYD

  ELERI LLOYD

  Ffestiniog, United Kingdom

  Report this Page