Your friends are fundraising. Don't miss out, opt in.

We did it!

Teleri Llwyd raised £955 from 35 supporters

or

Start your own crowdfunding page

Closed 01/10/2017

0

%

£955raised of £1,000 target by 35 supporters

  Weʼve raised £955 to Ysgol Cerrigydrudion er budd y disgyblion. Ysgol Cerrigydrudion to benefit the pupils.

  Funded on Sunday, 1st October 2017

  What is crowdfunding?

  Crowdfunding is a new type of fundraising where you can raise funds for your own personal cause, even if you're not a registered charity.

  The page owner is responsible for the distribution of funds raised.

  Story

  Mae Alun Tels a Dafi wedi penderfynu ail wneud y daith feicio a wnaethom naw mlynedd yn ol er cof am Elain Aur. Fe fydd y daith yn cychwyn o Fangor ac yn gorffen yn y Fflint, 60 Milltir, ar Ddydd Sul 10fed o Fedi 2017. Bydd yr arian a gesglir yn mynd at Ysgol Cerrigydrudion er budd y disgyblion.
  Rydym yn estyn gwahoddiad agored i unrhyw un ymuno a ni i wneud y daith a bydd croeso i blant ymuno ar daith o Abergele - Rhyl ar y llwybyr beicio. A wnaiff babw sydd am gymeryd rhan gofrestru eich enwau gyda Rheinallt Jones Fron Deg erbyn 15fed o Orffennaf os gwelwch yn dda. Fe fydd yr arian a gesglir yn cael ei gyflwyno ir Ysgol o gwmpas amser penblwydd Elain yn 10 oed. Mawr hyderwn am eich cefnogaeth.
  Alun, Tels a Dafi.

  Alun, Tels and Dafi have decided to repeat the Bike ride we did nine years ago in memory of Elain Aur. The bike ride will start from Bangor and end in Flint, 60 Miles, on Sunday 10th September 2017. The money collected will be donated to Cerrigydrudion School for the benefit of the pupils.
  We extend an open invitation for anyone to join us on the trip and children are welcome to join the bike ride at Abergele to Rhyl on the cycle path. Will anyone wishing to participate register your names with Rheinallt Jones Fron Deg by the 15th of July please. The money collected will be presented to the School around Elain's 10th birthday. Your support will be appreciated.
  Diolch
  Alun, Tels and Dafi.

  Updates

  0

  Teleri Llwyd

  Updates appear here

   1 year ago

   Teleri Llwyd started crowdfunding

   Leave a message of support

   Page last updated on: 9/30/2017 9:04 PM

   Supporters

   35

   • Gavin

    Gavin

    Sep 30, 2017

    With all our love from Harrogate. So proud of you both and Dafi. Cariad mawr, Gav, Lucy, Bob a Charlotte xxxx

   • Rhian Jones

    Rhian Jones

    Sep 29, 2017

    Cyfranniad gan Em Blaen Cwm, Ifor a Marian Thomas (chwaer a brawd yng nghyfraith Peris) a finnau fel diolch ym y gefnogaeth a'r bwyd blasus ar y diwrnod.

   • Rheinallt Jones

    Rheinallt Jones

    Sep 27, 2017

    Arian wedi ei cael can pobol y Carafans.

    £50.00

   • Elen Hughes

    Elen Hughes

    Sep 27, 2017

    £30.00

   • Emily Widdows

    Emily Widdows

    Sep 26, 2017

    😘

    £10.00

   • Lois Lambeth

    Lois Lambeth

    Sep 19, 2017

    Da iawn bawb!

    £20.00

   • Bethan a Huw

    Bethan a Huw

    Sep 18, 2017

    Ymddiheuro am fethu dod y tro yma!

    £50.00

   Great people make things happen

   Do you know anyone in need or maybe want to help a local community cause?

   Create you own page and donʼt let that cause go unfunded!

   About Crowdfunding
   About the fundraiser
   Teleri Llwyd

   Teleri Llwyd

   Report this Page