Your friends are fundraising. Don't miss out, opt in.

£763.95
raised by 10 supporters
Donate
Eisteddfod Genedlaethol Cymru avatar
Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Eisteddfod 2016

Fundraising for Eisteddfod Genedlaethol Cymru

£763.95
raised by 10 supporters
Donate

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Mae'r Eisteddfod yn ddibynnol ar gefnogaeth y cyhoedd ac yn ddiolchgar am bob cymorth. Byddwn yn sicrhau bod eich cyfraniad yn gwneud gwahaniaeth / We are dependent on public goodwill and support, and are grateful for all gifts, which will help with our work. Diolch i chi - www.eisteddfod.org.uk

Charity Registration No. 219171

Story

Mae'r Eisteddfod yn costio oddeutu £3.5 miliwn i'w chynnal yn flynyddol ac yr ydym yn ddibynnol ar gyfraniadau gan garedigion ac elw o weithgareddau ein pwyllgorau apêl lleol.  Eleni byddwn yn ymweld â Sir Fynwy a Dolydd y Gastell yn nhref hyfryd Y Fenni.

The Eisteddfod costs around £3.5 million to host annually and we are relient on contributions from donors and proceeds from our local fundraising committees.  This year we are visiting Monmouthshire and Castle Meadows in the wonderful town of Abergavenny.

Os am gyfrannu nodwch i ba un o'r ardaloedd isod yr hoffech i'ch cyfraniad fynd yn ei erbyn.  If you wish to donate, please note which of the following areas you would like your donation to go against:

Ardal Y Fenni / Abergavenny Area; Ardal Trefynwy / Monmouth Area / Cil y Coed a Casgwent / Caldicot and Chepstow; Rhaglan a Brynbuga / Raglan and Usk  

Photos

1

Supporters

10