Your friends are fundraising. Don't miss out, opt in.

£10.00
raised by 1 supporters
Donate
Gruffudd Glyn Ab Aled avatar
Gruffudd Glyn Ab Aled

Cerdded i fyny'r Wyddfa / Walking Up Snowdon

Fundraising for Gisda

£10.00
raised by 1 supporters
Donate

Gisda

We provide support and opportunities to help young people lead independent lives

Charity Registration No. 1068325

Story

Bydd defnyddwyr gwasanaeth a rhai o staff GISDA yn cerdded fyny'r Wyddfa ar yr 8fed o Orffennaf ac maent yn gobeithio drwy wneud hyn godi arian tuag at Grant Cymorth Llaw sydd gan GISDA - sydd yn rhoi grantiau i bobl ifanc i fyw yn annibynnol. Felly os oes gennych bunt neu ddwy plis cyfrannwch.

Some of GISDA's staff and service users are walking up Snowdon on the 8th of July and by doing this they hope to raise money to GISDA's Cymorth Llaw fund - this is a fund ran by GISDA that gives grants to young people to live their lives independently. So if you have a pound or two to spare please contribute.

Diolch / Thank you

Photos

1

Supporters

1
Donate