Your friends are fundraising. Don't miss out, opt in.

6 %
£60.00
raised of £1,000 target
by 5 supporters
Donate
Tomos Lewis avatar
Tomos Lewis

Her 75 milltir CFfI Hermon YFC 75 mile challenge

Fundraising for The DPJ Foundation

6 %
£60.00
raised of £1,000 target
by 5 supporters
Donate
  • Event: Her Noddedig 75 milltir CFfI Hermon, 08 Jun 2019

The DPJ Foundation

We provide mental health support services. to improve the lives of those in Wales.

Charity Registration No. 1173063

Story

Mae Clwb Ffermwyr Ifanc Hermon yn dathlu ein Pen-blwydd yn 75 oed eleni, ac felly rydym wedi trefnu sialens ar yr 8fed o Fehefin 2019.

Yr her fydd i gwblhau 75 milltir trwy seiclo cyfanswm o 65 milltir, rhedeg 6 milltir, nofio 2 milltir, cerdded 1 milltir ac hefyd yn tynnu lori Mansel Davies am 1 milltir! 

Bwriad yr her yw i godi arian tuag at achos da ac felly rydym yn gobeithio codi swm sylweddol tuag at y DPJ Foundation – elusen sydd yn cefnogi pobl mewn ardaloedd gwledig sydd yn delio â phroblemau iechyd meddwl, enwedig dynion yn y sector amaethyddiaeth .

Hermon YFC are celebrating 75 years this year and to mark the occasion, we've organised a challenge on the 8th of June 2019.

The challenge will be to complete 75 miles through cycling a total of 65 miles, running 6 miles, swimming 2 miles, walking 1 mile and also pulling a Mansel Davies lorry for a mile!

Our aim is to raise as much money as we can towards the DPJ Foundation - a charity which aims to support people in rural communities with poor mental health, especially men in the agricultural sector.

Gwerthfawrogwn unrhyw gyfraniad, diolch!

Your donation would be much appreciated, thankyou!

Photos

1

Supporters

5