Your friends are fundraising. Don't miss out, opt in.

34 %
£174.69
raised of £500 target
by 5 supporters
Donate
Nicola  Brown avatar
Nicola Brown

Nicola 's Chester Pride page

Fundraising for Gisda

34 %
£174.69
raised of £500 target
by 5 supporters
Donate
  • Event: Chester Pride, 10 Aug 2019

Gisda

We provide support and opportunities to help young people lead independent lives

Charity Registration No. 1068325

Story

Mae clwb ieuenctid LGBT + wedi bod yn bodoli ers 2017, Mae y clwb yn roi lle i bobl ifanc sy ' n nodi eu bod yn LGBT + (lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsrywiol). Sefydlwyd y clwb anffurfiol fel man cyfarfod ar gyfer pobl ifanc LGBT + i deimlo ' n gyfforddus ac yn hapus. Maent yn lle y gallant gefnogi ei gilydd, mynegi eu hunain, a uniaethu ag eraill. Mae ' r bobl ifanc wedi mynegi diddordeb mewn mynd i Pride yn Caer 2019, rydym yn ceisio codi arian i llogi bws i ' r digwyddiad ac oddi yno. Helpwch ni i sicrhau bod eu dymuniad yn dod yn wir, dim rhodd yn rhy fach ac yn cael ei werthfawrogi ' n fawr.

The LGBT+ youth club has been running since 2017, reflecting the need to give space for young people who identify themselves as LGBT+ (lesbian, gay, bisexual and transgender). The informal club was established as a meeting place for young LGBT+ people to feel comfortable and happy. It is a place where they can support each other, express themselves freely, and identify with others. The youths have expressed an interest in attending Pride Chester 2019, we are looing to raise funds to provide a coach to and from the event. Please help us make their wish come true, no donation is too small and will be very much appreciated. Thank you.

Photos

1

Supporters

5