Your friends are fundraising. Don't miss out, opt in.

134 %
£670.00
raised of £500 target
by 40 supporters
Donate
Aaron Wynne avatar
Aaron Wynne

Hanner-Marathon Conwy

Fundraising for Eisteddfod Genedlaethol Cymru

134 %
£670.00
raised of £500 target
by 40 supporters
Donate
  • Event: Hanner-Marathon Conwy Half-Marathon, 18 Nov 2018

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Mae'r Eisteddfod yn ddibynnol ar gefnogaeth y cyhoedd ac yn ddiolchgar am bob cymorth. Byddwn yn sicrhau bod eich cyfraniad yn gwneud gwahaniaeth / We are dependent on public goodwill and support, and are grateful for all gifts, which will help with our work. Diolch i chi - www.eisteddfod.org.uk

Charity Registration No. 219171

Story

(Scroll down for English)

Ym mis Tachwedd byddaf yn rhedeg hanner-marathon Conwy i godi arian at yr Eisteddfod Genedlaethol, sy’n ymweld â Sir Conwy yn 2019, a leolir yn Llanrwst.

Mae’r ras, a chynhelir yn flynyddol, yn dechrau yng Nghonwy gan redeg i Landudno ac o gwmpas y Gogarth, cyn rhedeg yn ôl am Gastell Conwy. 13eg o filltiroedd!

Mae nifer o ymgyrchoedd a phwyllgorau apêl ar hyd a lled Conwy yn gweithio’n ddiflino i sicrhau bod y sir yn cyrraedd ei tharged uchelgeisiol.

Cyfrannwch yn hael a rhannwch y dudalen, os gwelwch yn dda.

Diolch,

Aaron

- - - - -

In November I will be running the Conwy half-marathon to fundraise for the National Eisteddfod, which will be held in Conwy County in 2019, located in Llanrwst.

The race, which takes place annually, begins in Conwy and makes it way to Llandudno and around The Great Orme, before returning to Conwy Castle. 13 miles all in all.

Numerous fundraising campaigns and committees across Conwy are working tirelessly to ensure that the County reaches its ambitious target.

Please donate generously, and please share this page.

Diolch,

Aaron

Photos

1

Supporters

40