Skip Links

Coleg Cambria BHF charity support on JustGiving

Coleg Cambria BHF

Elusen y Flwyddyn Charity of the Year

Help us raise funds for British Heart Foundation Cymru

Helpwch ni i godi arian er budd Sefydliad Prydeinig y Galon Cymru
Help us raise funds for British Heart Foundation Cymru

Helpwch ni i godi arian er budd Sefydliad Prydeinig y Galon Cymru
Ein helusen eleni yw Sefydliad Prydeinig y Galon Cymru – bob blwyddyn mae’n ariannu dros £100 miliwn o waith ymchwil i holl glefydau’r galon, clefydau cylchredol a’r pethau sy’n eu hachosi. Clefydau’r galon. Strôc. Dementia fasgwlaidd. Diabetes. Maen nhw i gyd yn gysylltiedig â’i gilydd.

Help us raise funds for British Heart Foundation Cymru
This year our chosen charity is British Heart Foundation Cymru - it funds over £100 million of research each year into all heart and circulatory diseases and the things that cause them. Heart diseases. Stroke. Vascular dementia. Diabetes. They're all connected.

Rydym yn annog ein myfyrwyr a’n staff i gyd i gymryd rhan mewn gwaith gwirfoddol a gweithgareddau codi arian yn eu cymunedau lleol ac rydym yn edrych ymlaen unwaith eto eleni at ddechrau cynnal llu o ddigwyddiadau a heriau!
We are encouraging all of our students and staff to get involved in their local community through voluntary work and fundraising activities and we are looking forward once again this year to embark on a whole host of events and challenges!

Our official charities

Total raised so far:

£13,969.82

Thank you to all our supporters who have contributed to our fundraising.

Number of fundraisers:

25

Number of donations:

586

Our top fundraisers

Our teams

Why not create a team of your own... Create new team

CCF&WBC 2019

Amount raised

£35.00

Target

£500.00

Members

1

Llysfasi Skydivers

Amount raised

£0.00

Target

£1,200.00

Members

1

Amy Rowlands Sky Dive

Amount raised

£0.00

Target

£450.00

Members

0