Your friends are fundraising. Don't miss out, opt in.

0

%

£1,854raised of £3,000 target by 73 supporters

Weʼre raising £3,000 to support our local Neonatal & Paediatric Palliative care teams, in memory of our baby daughter, Anwen.

Caerfyrddin / Abertawe

What is crowdfunding?

Crowdfunding is a new type of fundraising where you can raise funds for your own personal cause, even if you're not a registered charity.

The page owner is responsible for the distribution of funds raised.

Story

During 2018 we lost our beautiful baby daughter, Anwen. Born unexpectedly poorly, she spent 8 weeks in hospital & 11 weeks at home. She passed away at only 19 weeks of age.

During 2019, as a family, we are aiming to remember Anwen by completing 19 different events and challenges, one for each week of her life - 19 in '19.

Through this, we aim to raise funds for the NHS services that helped Anwen and us throughout her 19 weeks. We owe so much to their outstanding expertise, care, support and encouragement, and for making Anwen’s short life, and our precious memories of her possible. All funds raised will be donated and shared equally between these 3 teams:

• Neonatal Intensive Care Unit, Singleton Hospital. Abertawe Bro Morgannwg University Health Charitable Fund – registered charity number 1122805.

• Neonatal Outreach Service, Glangwili Hospital. Hywel Dda Health Charities – registered charity number 1147863.

• Children’s Palliative Care Team, Glangwili Hospital. Hywel Dda Health Charities – registered charity number 1147863.

These teams provide high standard of care for babies born prematurely, ill, and/or born with life-limiting conditions. Parents are supported throughout their journey from birth to bereavement. We would appreciate any donations. The money will be used for additional resources to continue to help and support families in similar situations.

If you’d like to join us in one of our 19 in '19 events, please let us know.

Thank you so much,

Eurig & Bethan

- - - - -

Our 19 events:

1. Cardiff 5k Winter Warmer Run. February 2019.

2. Gung-Ho! 5k inflatable obstacle course, Singleton Park. April 2019.

3. ToughRunnerUK: Swansea Epic Trail 10k run. May 2019.

4. iNVNCBL: 10k obstacle course. July 2019.

5. Llanelli Colour Splash 5k run. Date to be confirmed.

6. IronKids: 500m & 1k run for children, Tenby. September 2019.

7. Swansea Bay 10k run. September 2019.

8. Cardiff Half Marathon. October 2019.

9. Walrus Dip. Swimming in the sea. Boxing Day 2019.

10. Snowdon summit walk.

11. Cader Idris summit walk.

12. Pen y Fan summit walk.

13. Llyn y Fan Fach & Llyn y Fan Fawr circular walk.

14. Cycle from Singleton to Llangennech. May 2019.

15. Cycle from Glangwili to Llangennech. July 2019.

16. Duck Race.

17. Curry Night.

18. Music Gig & Auction.

19. Coffee morning.

- - - - -

Yn ystod 2018, fe wnaethon ni golli ein merch fach hyfryd, Anwen. Yn annisgwyl, roedd hi’n wael iawn pan ganwyd hi, a threuliodd 8 wythnos yn yr yr ysbyty ac yna 11 wythnos yn ôl adref. Bu farw yn 19 wythnos oed yn unig.

Yn ystod 2019, fel teulu, rydym am goffáu bywyd Anwen drwy gwblhau 19 o ddigwyddiadau a heriau gwahanol (un am bob wythnos o'i bywyd) - 19 yn '19.

Drwy hyn, ein nod yw codi cymaint â phosibl o arian ar gyfer gwasanaethau'r GIG a fu o gymorth enfawr i Anwen a ninnau yn ystod yr 19 wythnos. Allwn ni ddim diolch digon iddyn nhw am eu harbenigedd, eu gofal, eu cefnogaeth a’u hanogaeth eithriadol, ac am wneud bywyd byr Anwen, a'n hatgofion gwerthfawr ohoni, yn bosibl. Bydd yr holl arian a godir yn cael ei roi a'i rannu'n gyfartal rhwng y 3 tîm canlynol:

• Uned Gofal Dwys Newydd-anedig, Ysbyty Singleton. Cronfa Elusennol Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg – rhif elusen gofrestredig 1122805

• Gwasanaeth Allgymorth Newydd-anedig, Ysbyty Glangwili. Elusennau Iechyd Hywel Dda – rhif elusen gofrestredig 1147863

• Tîm Gofal Lliniarol i Blant, Ysbyty Glangwili. Elusennau Iechyd Hywel Dda – rhif elusen gofrestredig 1147863

Mae'r timau yma’n darparu gofal o safon uchel i fabanod sâl, sydd wedi eu geni’n gynnar a/neu sydd wedi eu geni â chyflyrau sy’n cyfyngu ar ddisgwyliad oes. Cefnogir rhieni trwy gydol eu taith o enedigaeth i brofedigaeth. Byddem yn gwerthfawrogi unrhyw roddion. Bydd yr arian yn cael ei ddefnyddio ar gyfer adnoddau ychwanegol i barhau i helpu a chefnogi teuluoedd mewn sefyllfaoedd tebyg.

Os hoffech chi ymuno â ni yn un o'n digwyddiadau 19 yn '19, rhowch wybod i ni.

Diolch o galon,

Eurig a Bethan

Share this story

Updates

0

Eurig & Bethan Roberts

Updates appear here

  24 days ago

  Eurig & Bethan Roberts started crowdfunding

  Leave a message of support

  Page last updated on: 2/6/2019 18.46

  Supporters

  73

  • Sali Curtis

   Sali Curtis

   Feb 6, 2019

   Well done both what a lovely positive way to celebrate Anwen's life and the fabuolus care she received. Keep me posted on the Pen y Fan hike!

   £10.00

  • Anonymous

   Anonymous

   Feb 6, 2019

   £20.00

  • Anonymous

   Anonymous

   Feb 5, 2019

   So proud of you! Lots of love Katie, David & Sophia XX

   £10.00

  • Anonymous

   Anonymous

   Feb 5, 2019

   Pob hwyl i chi'ch dau ar yr her yma - pa ffordd well i gofio am Anwen Mai na helpu plant eraill.

  • Rachel Morris Williams

   Rachel Morris Williams

   Feb 4, 2019

   Xxx

   £20.00

  • Mathew Phillips

   Mathew Phillips

   Feb 3, 2019

   Pob lwc i chi ar y sialensau, codi pres at achos gwerth chweil! Cofion cynnes, Mathew, Llinos, Cadi a Beca x

   £10.00

  • SARA rogowski

   SARA rogowski

   Feb 3, 2019

   Pob lwc i chi gyda gweddill yr heriau xx

   £10.00

  Eurig & Bethan Roberts

  Become a supporter

  Help Eurig & Bethan Roberts raise more

  About the fundraiser
  Eurig & Bethan Roberts

  Eurig & Bethan Roberts

  Caerfyrddin / Abertawe

  Report this Page
  Donate