Your friends are fundraising. Don't miss out, opt in.

We did it!

Angharad Davies raised £920 from 43 supporters

or

Start your own crowdfunding page

Closed 10/02/2021

0%
£920
raised of £1,000 target by 43 supporters

  Weʼve raised £920 to i godi arian tuag at yr ysgol. To raise money for the school.

  Funded on Wednesday, 10th February 2021

  Don't have time to donate right now?

  Story

  Os ydych yn ddisgybl neu cyn ddisgybl o Ysgol Syr John Rhys, Ponterwyd mae’n siwr eich bod wedi clywed am yr Ysgolhaig Syr John Rhys.

  Ar hyn o bryd mae’r disgyblion wrthi yn dysgu am Syr John Rhys. Rydym wedi gosod her i gymuned yr ysgol i ddilyn ôl troed Syr John Rhys wrth gynnal taith cerdded noddiedig rhithiol. Byddwn yn cerdded o Bonterwyd i’r Coleg Normal ym Mangor ag yn ôl yn union fel wnaeth Syr John Rhys i dderbyn ei addysg. Ganwyd Syr John Rhys yn Aberceiro Fach ar y 21ain o Fehefin 1840 a derbyniodd addysg yn y pentref ac yna dderbyniodd ei addysg uwch yng Ngholeg Normal, Bangor. Yn 1865 fe ddaeth yn bennaeth yng Ngholeg yr Iesu, Rhydychen sydd bellach 125 mlynedd yn ôl.

  Mae’r disgyblion yn awyddus i ddilyn ôl troed Syr John Rhys wrth gynnal y daith gerdded rithiol yma i Fangor ac yn ôl. Pellter y daith bydd 164 o filltiroedd.

  Gwerthfawrogwn bob gyfrainad tuag at yr ysgol.

  If you are a pupil or former pupil of Ysgol Syr John Rhys, Ponterwyd you must have heard of the Scholar Sir John Rhys.

  The pupils are currently learning about Sir John Rhys. We have set a challenge for the school community to follow in the footsteps of Sir John Rhys in conducting a virtual sponsored walk. We will walk from Ponterwyd to the Normal College in Bangor and back just as Sir John Rhys did to receive his education. Sir John Rhys was born in Aberceiro Fach on the 21st June 1840 and was educated in the village and then received his higher education at Normal College, Bangor. In 1865 he became head of Jesus College, Oxford, 125 years ago.

  The pupils are keen to follow in the footsteps of Sir John Rhys in conducting this virtual walk to Bangor and back. The distance of the walk is 164 miles.

  We would appreciate your support and contributions towards the school

  Updates

  0

  Angharad Davies

  Updates appear here

   2 years ago

   Angharad Davies started crowdfunding

   Leave a message of support

   Page last updated on: 11/6/2020 23.20

   Supporters

   43

   • Anne a Mervyn

    Anne a Mervyn

    Nov 6, 2020

    Llongyfarchiadau mawi i bob un ohonoch. Huge congratulations to one and all

    £30.00

   • Meinir Davies

    Meinir Davies

    Nov 6, 2020

    Llongyfarchiadau i chi gyd.

    £50.00

   • Nicole Allen

    Nicole Allen

    Nov 6, 2020

    Well done Isabella & all your class mates!Love from your big sister Xx

    £10.00

   • Isabella's mum

    Isabella's mum

    Nov 4, 2020

    Well done staff and pupils Xx

    £20.00

   • Sarah Bunton

    Sarah Bunton

    Nov 3, 2020

    Da iawn i chi gyd

    £30.00

   • Joyce George

    Joyce George

    Nov 1, 2020

    Diolch i bawb am y gefnogaeth. Mae’r disgyblion wedi mwynhau’r anturiaethau yn yr awyr agored. Great support from the community and friends once again. Thank you!

    £40.00

   • Bethan Williams

    Bethan Williams

    Nov 1, 2020

    £10.00

   What is crowdfunding?

   Crowdfunding is a new type of fundraising where you can raise funds for your own personal cause, even if you're not a registered nonprofit.

   The page owner is responsible for the distribution of funds raised.

   Great people make things happen

   Do you know anyone in need or maybe want to help a local community cause?

   Create you own page and donʼt let that cause go unfunded!

   About Crowdfunding
   About the fundraiser
   Angharad Davies

   Angharad Davies

   Report this Page