Your friends are fundraising. Don't miss out, opt in.

We did it!

Rhian Rowlands on behalf of Dewi, Dorian, Geraint, Geraint, Llyr & Martyn raised £6,025 from 206 supporters

or

Start your own crowdfunding page

Closed 31/10/2023

0%
£6,025
raised of £3,000 target by 206 supporters

  Weʼve raised £6,025 to share between Wales Air Ambulance and Bronglais Chemo Appeal by climbing the 3 highest peaks in Wales and cycling between them.

  Funded on Tuesday, 31st October 2023

  Don't have time to donate right now?

  Story

  Beicio i daclo tri chopa Cymru, 6 chwaraewr rygbi, 205 o flynyddoedd, 205 o filltiroedd o'u blaenau. Sialens elusennol 2023.

  Wedi cael ambell i ddiodyn yn dilyn gem rygbi, fe blanwyd yr hedyn i wneud sialens elusennol.

  Penderfynwyd cefnogi un elusen leol a un cenedlaethol. Yn anffodus, fe fydd 1 mewn 2 ohonom yn dioddef o ganser yn ystod ein bywyd ac mae cael safle sydd yn gallu rhoi'r driniaeth orau i bobol y Canolbarth ar stepen ein drws yn bwysig. Mae'r targed ar gyfer yr Uned newydd wedi ei chyrraedd ond maent yn parhau i wahodd pres fyd dyn cael ei ddefnyddio i gefnogi unigolion sy'n cael eu heffeithio gan ganser yng Ngheredigion a Chanolbarth Cymru.

  Ariennir Elusen Ambiwlans Awyr Cymru gan bobl Cymru. Maent yn gweithredu pedwar o'r ambiwlansys awyr mwyaf blaenllaw yn y DU, gan arbed amser gwerthfawr ac achub bywydau – diolch i bobl Cymru.

  Mae'r elusen yn dibynnu'n gyfan gwbl ar eich rhoddion elusennol i godi £8 miliwn bob blwyddyn er mwyn cadw'r hofrenyddion yn yr awyr a'r Cerbydau Ymateb Cyflym ar y ddaear ledled Cymru.

  Mae Ambiwlans Awyr Cymru yn cynnig gofal critigol uwch a chaiff ei ddisgrifio'n aml fel ‘Adran Achosion Brys sy'n Hedfan’. Mae'r meddygon ymgynghorol a'r ymarferwyr gofal critigol yn fedrus iawn, ac yn cario rhai o'r offer meddygol mwyaf arloesol yn y byd. Mae ganddynt y gallu i drallwyso gwaed, rhoi anesthesia a chynnal llawdriniaethau brys ar safle'r digwyddiad, cyn hedfan y claf yn uniongyrchol i gael gofal arbenigol.

  Maent yno i bobl Cymru, pryd bynnag a ble bynnag y bydd ein hangen arnynt, fel mae Geraint sy'n cymryd rhan yn y sialens yn gwybod wedi iddo dderbyn cymorth yr Ambiwlans Awyr yn dilyn damwain ar y fferm pan oedd yn 13.

  Bydd y 6 ohonom yn dringo'r Wyddfa cyn beicio lawr i Cadair Idris, dringo Cadair Idris ac yna beicio lawr i Penyfan cyn dringo'r mynnydd olaf. Byddwn yn beicio nol i Dregaron wedyn am noson hwyliog yn y Clwb Rygbi i gynnwys Ocsiwn a Cherddoriaeth byw. Byddwn yn cwblhau'r sialens ar y 17eg, 18fed a'r 19ain o Awst gyda'r gobaith o cwblahu'r sialens mewn 48 awr o deithio! Er bod y 6 ohonom yn chwarae rygbi, does dim profiad dringo mynyddoedd na beicio gyda'r un ohonom, felly sialens go iawn! Diolch am gymryd pip a chofiwch gyfrannu plis, diolch!

  Updates

  0

  Rhian Rowlands on behalf of Dewi, Dorian, Geraint, Geraint, Llyr & Martyn

  Updates appear here

   1 year ago

   Rhian Rowlands on behalf of Dewi, Dorian, Geraint, Geraint, Llyr & Martyn started crowdfunding

   Leave a message of support

   Page last updated on: 10/14/2023 19.20

   Supporters

   206

   • Anonymous

    Anonymous

    Oct 14, 2023

    £100.00

   • Sonia Davies

    Sonia Davies

    Sep 11, 2023

    Llongyfarchiadau Mawr!

    £10.00

   • Mair Hughes

    Mair Hughes

    Sep 5, 2023

    Llongyfarchiadau mawr i chi gyd - camp arbennig.

   • Anonymous

    Anonymous

    Sep 4, 2023

   • Y Banc Tregaron

    Y Banc Tregaron

    Aug 31, 2023

    Da iawn chi 🚴

    £50.00

   • Tom Trevarthen

    Tom Trevarthen

    Aug 26, 2023

    Llongyfarchiadau!

    £20.00

   • Esyllt, Cerys a Lili Jewell

    Esyllt, Cerys a Lili Jewell

    Aug 25, 2023

    £20.00

   What is crowdfunding?

   Crowdfunding is a new type of fundraising where you can raise funds for your own personal cause, even if you're not a registered nonprofit.

   The page owner is responsible for the distribution of funds raised.

   Great people make things happen

   Do you know anyone in need or maybe want to help a local community cause?

   Create you own page and donʼt let that cause go unfunded!

   About Crowdfunding
   About the fundraiser
   Rhian Rowlands on behalf of Dewi, Dorian, Geraint, Geraint, Llyr & Martyn

   Rhian Rowlands on behalf of Dewi, Dorian, Geraint, Geraint, Llyr & Martyn

   Report this Page