Your friends are fundraising. Don't miss out, opt in.

carwyn jones

carwyn jones is crowdfunding

0

%

£260raised of £1,000 target by 16 supporters

Weʼre raising £1,000 to Raise money to acquire changing rooms & facilities essential for promotion to Gwynedd League- and to comply with changes set by the FAW.

What is crowdfunding?

Crowdfunding is a new type of fundraising where you can raise funds for your own personal cause, even if you're not a registered nonprofit.

The page owner is responsible for the distribution of funds raised.

Story

Bryngwran Bulls FC ydym ni, tîm pêl-droed yn Ynys Môn sydd wedi ennill Cynghrair Pêl-droed Ynys Môn. Yn ddiweddar cawsom ddyrchafiad i Gynghrair Gwynedd ar yr amod ein bod yn cael cyfleusterau ystafell newid addas. Ar hyn o bryd rydym yn defnyddio adeiladau allanol yn y Iorwerth Arms, Bryngwran - nid ydynt yn cydymffurfio â'r rheoliadau gan nad oes ganddynt gawodydd na thoiledau.

Fel pwyllgor a thîm rydym wedi penderfynu bod angen i ni fod yn rhagweithiol a sicrhau ein bod yn gwneud popeth o fewn ein gallu i gaffael cyfleusterau newydd neu bydd yn eithaf posibl y byddai'r tîm yn dod i ben. Byddai hyn yn drueni mawr gan ein bod wedi dod yn bell iawn ers ffurfio yn 2010.

Byddwn yn dringo i fyny'r Wyddfa ar Fehefin y 1af gyda'r bwriad o godi arian tuag at y cyfleusterau newydd. Buasem yn ddiolchgar iawn o unrhyw gyfraniad tuag at yr achos.

*******

We are Bryngwran Bulls FC, a football team in Anglesey North Wales that has won the Anglesey Football League. We have recently been granted promotion to the Gwynedd League subject to acquiring suitable changing room facilities. We currently use outbuildings in the Iorwerth Arms, Bryngwran - they do not comply with the regulations as they do not have showers o'r toilet facilities.

As a committee and team we have decided that we need to be pro-acitive and ensure we do all that we can to acquire new facilities or it will be quite possible the team would fold. This would be a great shame as we have come a long way since forming back in 2010.

We will be climbing up Mount Snowdon on the 1st of June with the intention to raise money towards the new facilities. We would be grateful of any donations.

Share this story

Updates

2

 • carwyn jones6 hrs ago
  carwyn jones

  carwyn jones

  6 hrs ago
  Update from the Page owner

  Share this update to help us raise more

 • carwyn jones6 hrs ago
  carwyn jones

  carwyn jones

  6 hrs ago
  Update from the Page owner

  Share this update to help us raise more

10 days ago

carwyn jones started crowdfunding

Leave a message of support

Page last updated on: 5/22/2019 15.00

Supporters

16

 • Gethyn Evans

  Gethyn Evans

  May 22, 2019

  Bulls Bulls Bulls 🐂

  £20.00

 • Anonymous

  Anonymous

  May 21, 2019

  £20.00

 • Anonymous

  Anonymous

  May 21, 2019

  £10.00

 • ian walker

  ian walker

  May 21, 2019

  £10.00

 • Anonymous

  Anonymous

  May 19, 2019

  £15.00

 • Anonymous

  Anonymous

  May 19, 2019

  Pob lwck

  £35.00

 • Molly Anneeta Steele

  Molly Anneeta Steele

  May 16, 2019

  £10.00

carwyn jones

Become a supporter

Help carwyn jones raise more

About the fundraiser
carwyn jones

carwyn jones

Report this Page
Donate