Your friends are fundraising. Don't miss out, opt in.

Carmarthenshire YFC

Carmarthenshire YFC is crowdfunding

169%
£845
raised of £500 target by 44 supporters

Weʼre raising £500 to Blood Bike Wales and Carmarthenshire Food Banks

12 days to go

What is crowdfunding?

Crowdfunding is a new type of fundraising where you can raise funds for your own personal cause, even if you're not a registered nonprofit.

The page owner is responsible for the distribution of funds raised.

Story

Rydym yn fudiad ieuenctid sy’n darparu cyfleoedd i bron 700 o aelodau rhwng 10 a 26 oed sy’n byw yn Sir Gâr. Mae 23 o Glybiau yn Sir Gâr sy’n cael ei rhedeg gan bobl ifanc ar gyfer pobl ifanc. Mae’r mudiad yn cynnig cyfleoedd a phrofiadau arbennig i’r aelodau wrth iddynt ddatblygu sgiliau newydd, ennill hyfforddiant gwerthfawr, teithio’r byd, bod yn rhan annatod o’r gymuned a chael cyfle i wneud ffrindiau am oes.

Ar ddydd Sul 13eg Rhagfyr, rydym yn trefnu Gwasanaeth Nadolig Gyrru Mewn ar safle Bwyddydd Castell Howell, Cross Hands. Mae'r Gwasanaeth yma yn cael eu drefnu pob blwyddyn, ond ychydig yn wahanol eleni gan ein bod yng nghanol y pandemic yma. Yn flynyddol rydym yn codi arian tuag at elusennau gwahanol ac eleni rydym wedi penderfynnu codi arian tuag at Beiciau Gwaed Cymru a Banc Bwyd Caerfyrddin.

********

We’re a youth movement that provide opportunities to 700 members between the ages of 10 and 26 that live in Carmarthenshire. There are 23 Clubs in Carmarthenshire that are run by young people for young people. The movement offers opportunities and special experiences for the members as they develop new skills, receive valuable training, travel the world, become an integral part of the community and have the opportunity to make friends for life.

On Sunday 13th December, we have organized a Drive In Christmas Service at Castell Howell Foods, Cross Hands. This Service is organised every year, but this years service will be different to the usual service, as we are in the middle of this pandemic. On a yearly basis, we raise money towards various charities, and this year we have decided that we will raise funds for Blood Bike Wales and Carmarthen Food Bank.

BLOOD BIKES WALES: Blood Bikes Wales is a 100% volunteer charity based in Wales, providing completely free courier service to the NHS, delivering blood samples, plasma, donated human milk, documents and other items all over Wales. Their service is free of charge and operates on weekdays for some health board areas and across Wales from 7pm on Friday evening until midnight on Monday morning including bank holidays & even Christmas day!

CARMARTHENSHIRE FOOD BANKS: Foodbanks across Carmarthenshire have fed over 15,000 people and become the fastest growing foodbanks across Wales. The foodbanks are run by a team of volunteers with food collection points across Carmarthenshire.

Share this story

Updates

0

Carmarthenshire YFC

Updates appear here

  2 months ago

  Carmarthenshire YFC started crowdfunding

  Leave a message of support

  Page last updated on: 1/3/2021 18.43

  Supporters

  44

  • Elonwy a Gareth

   Elonwy a Gareth

   Jan 3, 2021

   Llongyfarchiadau - gwych yn ol yr arfer.

   £20.00

  • Phill a Liz

   Phill a Liz

   Jan 3, 2021

   £10.00

  • Aled Thomas

   Aled Thomas

   Dec 29, 2020

   £20.00

  • Anonymous

   Anonymous

   Dec 24, 2020

  • Meirion,Llinos, Ioan a Caryl

   Meirion,Llinos, Ioan a Caryl

   Dec 22, 2020

   £20.00

  • Anonymous

   Anonymous

   Dec 20, 2020

   £20.00

  • Wendy a Lloyd Davies

   Wendy a Lloyd Davies

   Dec 20, 2020

   £10.00

  Carmarthenshire YFC

  Become a supporter

  Help Carmarthenshire YFC raise more

  About the fundraiser
  Carmarthenshire YFC

  Carmarthenshire YFC

  Report this Page