Your friends are fundraising. Don't miss out, opt in.

We did it!

Clwb Hoci Pwllheli. raised £480 from 30 supporters

or

Start your own crowdfunding page

Closed 15/09/2017

0%
£480
raised of £200,000 target by 30 supporters

  Weʼve raised £480 to save our hockey pitch!!! / CODI ARIAN I ACHUB EIN CAE HOCI!!

  Clwb Chwaraeon Efailnewydd.
  Funded on Friday, 15th September 2017

  What is crowdfunding?

  Crowdfunding is a new type of fundraising where you can raise funds for your own personal cause, even if you're not a registered nonprofit.

  The page owner is responsible for the distribution of funds raised.

  Story

  Her Dribl Fawr! / Big Dribble Challenge!

  YMUNWCH Â NI I GODI ARIAN I ACHUB EIN CAE HOCI!! Byddai hyn yn gyfuniad o ymdrechion grantiau a rhoddion!!

  JOIN US TO RAISE MONEY TO SAVE OUR HOCKEY PITCH !! This will be a combination of frants and donations!!

  Mae hyn yn darged enfawr ond gobeithio gallwn ei gyrraedd efo cefnogaeth y gymuned o'n cwmpas!

  This is a huge target, but we hope to reach it with the support of our community!!

  #pwllhelipitchproblems

  Mi fydd Clwb Hoci Pwllheli yn cynnal 'dribl fawreddog' ar y 19eg o Awst 2017 (taith gerdded wrth 'ddriblo' pel hoci ar hyd llwybr arfordir Llyn). Bydd y daith yn cychwyn ar y cae presennol yng Nghlwb Chwaraeon Efailnewydd ac yn gorffen yn Aberdaron. Taith 20 milltir i gyd!

  As a part of our fundraising Pwllheli Hockey Club are hosting 'the Big Dribble' on the 19th of August 2017 (a sponsored walk while dribbling a hockey ball along the Llyn coastal path). The walk will start on the existing pitch at Efailnewydd Sports Club and finish at Aberdaron. A 20 mile journey!

  Hyd yn oed os nad ydych yn gallu bod yn ran o'r diwrnod hwn, bydd unrhyw roddion yn cael eu gwerthfawrogi'n arw gennym fel clwb. Mae popeth yn helpu ar ddiwedd y dydd!!

  Even if you are unable to be a part of this day, any donations will be highly appreciated by us as a club, as this is an ongoing process to raise money for a new pitch! Every little helps!!

  Updates

  0

  Clwb Hoci Pwllheli.

  Updates appear here

   3 years ago

   Clwb Hoci Pwllheli. started crowdfunding

   Leave a message of support

   Page last updated on: 9/10/2017 13.11

   Supporters

   30

   • Amanda Brady

    Amanda Brady

    Sep 10, 2017

    Sorry we couldn't make it for the dribble - well done everyone.Ellie & Mandy Brady

    £10.00

   • Vida Kenedy

    Vida Kenedy

    Sep 8, 2017

    Da iawn chi!

    £20.00

   • Anonymous

    Anonymous

    Aug 29, 2017

    Da iawn chi pawb gan Guto a Lisi, Tyddyn Blodau, Bryncroes.

    £10.00

   • Tina Skinner

    Tina Skinner

    Aug 23, 2017

    Good luck ladies

    £25.00

   • Esyllt Jones

    Esyllt Jones

    Aug 23, 2017

    £25 arall gafodd ei hel yn y dribl fawreddog dydd Sadwrn. Da iawn pawb x

    £25.00

   • Anna Morgan

    Anna Morgan

    Aug 22, 2017

    £20.00

   • Angharad Rhys

    Angharad Rhys

    Aug 21, 2017

    Pob hwyl dydd Sadwrn ar y dribl fawreddog.

    £20.00

   Great people make things happen

   Do you know anyone in need or maybe want to help a local community cause?

   Create you own page and donʼt let that cause go unfunded!

   About Crowdfunding
   About the fundraiser
   Clwb Hoci Pwllheli.

   Clwb Hoci Pwllheli.

   Clwb Chwaraeon Efailnewydd.

   Report this Page