Your friends are fundraising. Don't miss out, opt in.

We did it!

Cofio Milwyr Llywelyn raised £3,502 from 126 supporters

or

Start your own crowdfunding page

Closed 26/11/2021

0%
£3,502
raised of £3,180 target by 126 supporters

  Weʼve raised £3,502 to place a memorial to Llywelyn's soldiers killed in Builth in 1282 - Apêl i osod cofeb i 3,000 o filwyr Llywelyn a laddwyd yn 1282.

  Funded on Friday, 26th November 2021

  Don't have time to donate right now?

  Story

  Mae Cymdeithas Cofio Llywelyn yn codi arian i anrhydeddu dros 3,000 o filwyr, bechgyn a dynion cyffredin, a laddwyd yn ddiamddiffyn ger Llanfair-ym Muallt yn 1282. Bydd Cofeb o waith Ieuan Rees yn cael ei osod yn ymyl y fan lle lladdwyd hwy. Bydd yn ei le erbyn 11 o Rhagfyr 2021.

  Roedd y fyddin Gymreig wedi gwersylla ac nid oeddynt yn disgwyl ymosodiad arfog gan fod Roger Mortimer a’r arglwyddi eraill wedi rhoi'r argraff eu bod mewn trafodaethau heddychlon gyda Llywelyn. Lladdwyd y milwyr di-arfog i gyd. Felly, cafodd y milwyr di-amddiffyn eu hamgylchynu a'u lladd yn y fan a'r lle.

  Cofio Llywelyn Society is raising funds to honour over 3,000 Welsh soldiers, ordinary boys and men, who were killed undefended near Builth Wells in 1282. A Memorial created by Ieuan Rees will be placed near where they were killed by 11 December 2021.

  The Welsh army were encamped, and not expecting an armed confrontation, as they were led to believe that Roger Mortimer and the other lords, were in peaceful negotiations with Llywelyn.

  The unsuspecting army were surrounded and massacred on the spot.

  Updates

  3

  • Cofio Milwyr Llywelyn2 years ago
   Cofio Milwyr Llywelyn

   Cofio Milwyr Llywelyn

   2 years ago

   Mae'r apêl hwn yn awr wedi cau gan ein bod wedi cyrraedd ein targed. Diolch i bawb a gyfranodd. Ni hefyd yn gwerthfawrogi eich sylwadau cefnogol. Croeso i chi fynychu'r seremoni dadorchuddio'r Gofeb yng Nglwb Golff Llanfair ym Muallt am 15.00 ar 11 Rhagfyr 2021. This appeal has now closed as we have reached our target. Our thanks to everyone who contributed. We also appreciate your supportive comments.You are welcome to attend the unveiling ceremony at 15.00 on 11 December at the Builth Wells Golf Club.

   Share this update to help us raise more

  • Cofio Milwyr Llywelyn3 years ago
   Cofio Milwyr Llywelyn

   Cofio Milwyr Llywelyn

   3 years ago

   Diolch i gyfraniadau sydd wedi mynd yn uniongyrchol i'r banc, mae Cymdeithas Cofio Llywelyn yn gallu lleihau y targed ar gyfer y dudalen justgiving. Mae cyfanswm y gost yn parhau yn £5000. Since we have received further contributions directly through the bank, the Cofio Llywelyn Society is able to decrease the target on the justgiving page. The total cost is still £5000. Helpwch ni i gyrraedd y nod wrth rhannu'r wybodaeth os gwelwch yn dda. Please help us reach the target.

   Share this update to help us raise more

  • Cofio Milwyr Llywelyn3 years ago
   Cofio Milwyr Llywelyn

   Cofio Milwyr Llywelyn

   3 years ago

   Diolch i bawb am eu cyfraniadau gwerthfawr. Lledaenwch y neges am y darn pwysig hwn o hanes Cymru ac am yr apêl. Thank you everyone for your valuable contribution. Spread the message about this important story in Welsh history and about the appeal.

   Share this update to help us raise more

  3 years ago

  Cofio Milwyr Llywelyn started crowdfunding

  Leave a message of support

  Page last updated on: 11/25/2021 19.04

  Supporters

  126

  • Pentreuchaf

   Pentreuchaf

   Nov 22, 2021

   'Dydd dinistr oedd dydd d'anaf - ond mi wnNad oedd y dwthwn mo'n dydd diwethaf'. o awdl Cilmeri gan Gwynn ap Gwilym.

   £70.00

  • Pam Cartwright

   Pam Cartwright

   Nov 20, 2021

   Mae hi' n hen bryd cofio a dysgu pawb am hanes Cymraeg.

   £10.00

  • Anonymous

   Anonymous

   Nov 19, 2021

   £5.00

  • Kerry Galey

   Kerry Galey

   Nov 19, 2021

   Annibynaeth.

   £20.00

  • W. Katz

   W. Katz

   Nov 19, 2021

   Mae angen cydnabod ein hanes

   £20.00

  • Elfed Wyn ap Elwyn

   Elfed Wyn ap Elwyn

   Nov 18, 2021

   Gwych! Angen mwh o hyn!

   £10.00

  • Gareth a Mavis Llanfairpwll

   Gareth a Mavis Llanfairpwll

   Nov 17, 2021

   Er cof am Dywysog Olaf Cymru

   £10.00

  What is crowdfunding?

  Crowdfunding is a new type of fundraising where you can raise funds for your own personal cause, even if you're not a registered nonprofit.

  The page owner is responsible for the distribution of funds raised.

  Great people make things happen

  Do you know anyone in need or maybe want to help a local community cause?

  Create you own page and donʼt let that cause go unfunded!

  About Crowdfunding
  About the fundraiser
  Cofio Milwyr Llywelyn

  Cofio Milwyr Llywelyn

  Mae Cymdeithas Cofio Llywelyn yn bodoli er mwyn anrhydedu Llywelyn Ein Llyw Olaf a phoblogeiddio ei hanes. Cymdeithas Cofio Llywelyn Society exists in order to honour Llywelyn II and to popularise his history

  Report this Page