Your friends are fundraising. Don't miss out, opt in.

We did it!

Catrin Jones raised £55 from 4 supporters

or

Start your own crowdfunding page

Closed 12/10/2018

11%
£55
raised of £500 target by 4 supporters

  Weʼve raised £55 to Cronfa CWTSH Uned Gofal Arbennig Babanod, Ysbyty Gwynedd. Fundraising fund CWTSH Special Care Baby Unit, Ysbyty Gwynedd.

  Ysbyty Gwynedd, Bangor
  Funded on Friday, 12th October 2018

  What is crowdfunding?

  Crowdfunding is a new type of fundraising where you can raise funds for your own personal cause, even if you're not a registered nonprofit.

  The page owner is responsible for the distribution of funds raised.

  Story

  Ni yw staff Uned Gofal Arbennig Babanod, Ysbyty Gwynedd a byddwn yn cymryd rhan yn ‘Nhaith Gerdded Fawr y Gogarth Fawr’ ar 13 Hydref 2018. Bydd rhai o’r staff yn cerdded 10 milltir ac eraill yn cerdded 20 milltir! Mae hyn i ddathlu y bydd yr uned wedi bod ar agor ers 25 mlynedd y flwyddyn nesaf. Bydd eich cefnogaeth yn helpu i godi arian i’n cronfa Gofal Arbennig Cwtsh.  Bydd yn ein galluogi i ddiweddaru a gwella ein huned ac i wneud cyfnodau ar yr uned yn brofiad mwy positif i’n babanod a’n teuluoedd. Bydd mwy o ddigwyddiadau codi arian yn cael eu postio isod a byddwn yn gwerthfawrogi unrhyw gefnogaeth yn fawr iawn. Diolch am gefnogi cronfa Gofal Arbennig Cwtsh drwy elusen GIG Gogledd Cymru, Awyr Las. Mae eich cefnogaeth yn helpu i ariannu’r pethau ychwanegol, boed yn fawr neu’n fach.  

  We are staff on Special Care Baby Unit, Ysbyty Gwynedd who are taking part in the ‘Great Orme Giant Walk’, Llandudno on the 13th October 2018. Some of the staff will be walking 10 miles and some will walk the 20 mile walk!  This is in aid of the unit celebrating 25 years since the unit opened next year. Your support will help raise money into our Cwtsh Special Care Fundraising fund.  This will enable us to  update and enhance our unit. To make any stay a more positive experience for our baby’s and families. Further fundraising events will be posted in the updates below, any support will be greatly appreciated. Thank you for supporting the Cwtsh Special care fundraising fund, through the North Wales Awyr Las (Blue sky). Your support helps fund some of the added extras big and small.

  Updates

  0

  Catrin Jones

  Updates appear here

   2 years ago

   Catrin Jones started crowdfunding

   Leave a message of support

   Page last updated on: 9/15/2018 10.44

   Supporters

   4

   • Carys Roberts

    Carys Roberts

    Sep 15, 2018

    Pob lwc ar y taith gerdded genod xx

   • Delyth Jones

    Delyth Jones

    Aug 2, 2018

    Good luck ladies!!! Keep up the good work!!! Thank u so much for all your hard work! My son stayed on SCBU for a few weeks back in 2016 and totally appreciate all that u do!!!! Xx Xx

    £20.00

   • Llinos a Erin Fflur

    Llinos a Erin Fflur

    Jul 29, 2018

    Good luck everyone and thank you for everything you do ♡♡♡♡

    £20.00

   • Rhian Williams

    Rhian Williams

    Jul 21, 2018

    Achos gwerth chweil - Worth while cause X

    £5.00

   Great people make things happen

   Do you know anyone in need or maybe want to help a local community cause?

   Create you own page and donʼt let that cause go unfunded!

   About Crowdfunding
   About the fundraiser
   Catrin Jones

   Catrin Jones

   Ysbyty Gwynedd, Bangor

   Report this Page