Your friends are fundraising. Don't miss out, opt in.

We did it!

Fiona Collins raised £100 from 3 supporters

or

Start your own crowdfunding page

Closed 16/05/2022

0%
£100
raised of £1,000 target by 3 supporters

  Weʼve raised £100 to fully fund Gwobr Esyllt Prize 2021- A £2000 bursary supporting a young woman storyteller living in Wales, or from Wales, to develop new work

  Cymru /Wales
  Funded on Monday, 16th May 2022

  Don't have time to donate right now?

  Story

  What is Gwobr Esyllt Prize?

  Scroliwch i lawr i weld ffersiwn Cymraeg

  The Gwobr Esyllt Prize was established in 2016 to celebrate the contribution made to storytelling in Wales by Esyllt Harker. Esyllt was one of Wales’s leading storytellers and played a unique and vital role in storytelling in Wales, working in Welsh and English. She died in 2014. The Gwobr Esyllt Prize supports a woman storyteller from Wales to develop her craft. The prize includes the opportunity to develop a new work to be performed for the Beyond the Border Storytelling Festival in 2023.

  This opportunity is made possible through fundraising and donations, led by the Chwedl network of Welsh women storytellers and other supporters of the prize. The prizewinner will be announced at the Beyond the Border Storytelling Festival in Dinefwr on Sunday 4th July 2021. For more information about the festival, taking place from 2nd – 4th July, see https://beyondtheborder.com/

  *****************************************************************************

  Beth yw Gwobr Esyllt Prize?

  Creuwyd Gwobr Esyllt Prize yn 2016 i ddathlu cyfraniad Esyllt Harker i chwedleua yng Nghymru. Roedd Esyllt yn un o chwedlwragedd blaengar Cymru, yn gweithio yn y Gymraeg a’r Saesneg. Bu’n chwarae rhan unigryw a phwysig yn nghelf llafar Cymru. Bu farw yn 2014. Mae Gwobr Esyllt Prize yn cefnogi chwedlwraig o Gymru i ddatblygu ei chelf. Mae’r wobr yn cynnwys cyfle i ddatblygu gwaith newydd fydd yn cael ei berfformio ar gyfer Gŵyl Chwedleua Beyond the Border yn 2023.

  Creuwyd y cyfle hwn trwy roddion a chodi arian dan arweiniad Chwedl, rhwydwaith chwedlwragedd o Gymru, a chefnogwyr eraill y wobr. Cyhoeddir enw’r ennillwraig yn ystod Ngŵyl Chwedleua Beyond the Border yn Ninefwr ar Ddydd Sul y 4edd o Orffennaf 2021. Am fwy o wybodaeth am yr Ŵyl, 2 hyd at 4 o Orffennaf, gweler: https://beyondtheborder.com/.

  Updates

  0

  Fiona Collins

  Updates appear here

   2 years ago

   Fiona Collins started crowdfunding

   Leave a message of support

   Page last updated on: 5/8/2022 19.01

   Supporters

   3

   • Anonymous

    Anonymous

    May 8, 2022

    £50.00

   • Sian Thomas

    Sian Thomas

    Mar 6, 2021

   • Anonymous

    Anonymous

    Mar 5, 2021

    £20.00

   What is crowdfunding?

   Crowdfunding is a new type of fundraising where you can raise funds for your own personal cause, even if you're not a registered nonprofit.

   The page owner is responsible for the distribution of funds raised.

   Great people make things happen

   Do you know anyone in need or maybe want to help a local community cause?

   Create you own page and donʼt let that cause go unfunded!

   About Crowdfunding
   About the fundraiser
   Fiona Collins

   Fiona Collins

   Cymru /Wales

   Chwedl is the network for women storytellers in Wales

   Report this Page