Your friends are fundraising. Don't miss out, opt in.

Gwyl Fwyd Caernarfon

Gwyl Fwyd Caernarfon is crowdfunding

0

%

£45raised of £2,000 target by 5 supporters

Weʼre raising £2,000 to wards holding/ tuag at gynnal Gŵyl Fwyd Caernarfon Food Festival 2019!

Caernarfon, UK

What is crowdfunding?

Crowdfunding is a new type of fundraising where you can raise funds for your own personal cause, even if you're not a registered nonprofit.

The page owner is responsible for the distribution of funds raised.

Story

*Scroll down for English*

A wnaethoch chi fwynhau Gŵyl Fwyd Caernarfon 2018?

A hoffech weld yr ŵyl yn dychwelyd yn 2019?

Oeddech chi'n gwybod bod yr ŵyl yn costio oddeutu £28,000 i'w chynnal yn flynyddol, a'i bod hi'n cael ei chynnal yn llwyr gan wirfoddolwyr?

Mae codi'r arian digonol yn hanfodol er mwyn cadw mynediad am ddim, gan barhau i sicrhau bod bob rhan o'n cymdeithas yn gallu mwynhau'r ŵyl!

Ar ôl pythefnos o hoe, mae gwaith Grŵp Gŵyl Fwyd Caernarfon wedi ailgychwyn er mwyn trefnu gŵyl 2019, ac rydym angen eich cymorth chi i sicrhau ei bod hi unwaith eto'n ŵyl lwyddiannus...sydd am ddim!

______________________________________________________________________________

Did you enjoy Gŵyl Fwyd Caernarfon Food Festival 2018?

Would you like to see the festival returning in 2019?

Did you know that it costs roughly £28,000 each year to hold the festival, and that it is held completely by volunteers?

Raising sufficient funds is essential to keep entrance free, and to continue to ensure that the society as a whole can enjoy the festival!

After a fortnight's break, Gŵyl Fwyd Caernarfon Food Festival Group's work has restarted to arrange 2019's festival, and we need your help to ensure a successful festival once again...that's free of charge!

Share this story

Updates

1

 • Gwyl Fwyd Caernarfon6 months ago
  Gwyl Fwyd Caernarfon

  Gwyl Fwyd Caernarfon

  6 months ago

  Yn dilyn ein gwerthiant o gŵn poeth a danteithion eraill ar noson tân gwyllt, codwyd £571 tuag at Ŵyl 2019. Following sales of hot dogs and other goodies on bonfire night, we raised £571 towards 2019's festival. Diolch arbennig i / A special thanks to - O.G.Owen a'i Fab, GISDA, Carlton's, Ffrwythau DJ Fruits, R&I, Bwyd Harlech Food Service, Tesco, Morrisons a'r Llewod/Lions. A diolch wrth gwrs, i chi - ymlaen i'r farchnad dolig! And a huge thanks also to you - on to our Christmas market!

  Update from the Page owner

  Share this update to help us raise more

1 year ago

Gwyl Fwyd Caernarfon started crowdfunding

Leave a message of support

Page last updated on: 4/12/2019 18.32

Supporters

5

 • Anonymous

  Anonymous

  Apr 12, 2019

  Prob lwc :-)

 • Dawn Thomas

  Dawn Thomas

  Apr 5, 2019

  We as a 3 generation family - 11 members - went the last two years and all had a great day out with great food.

  £10.00

 • Sian Tomos

  Sian Tomos

  Jul 13, 2018

  Pob lwc a diolch am eich llwyddiant eleni

 • Dawn Thomas

  Dawn Thomas

  Jun 26, 2018

  Keep up the good work. Thanks

  £10.00

 • Anonymous

  Anonymous

  Jun 19, 2018

  Gŵyl arbennig - hapus i gefnogi er mwyn y dref.A great food festival - very happy to support for the town’s benefit.

  £10.00

Gwyl Fwyd Caernarfon

Become a supporter

Help Gwyl Fwyd Caernarfon raise more

About the fundraiser
Gwyl Fwyd Caernarfon

Gwyl Fwyd Caernarfon

Caernarfon, UK

Cynhelir yr Ŵyl Fwyd gan griw o wirfoddolwyr sy’n cyfarfod drwy’r flwyddyn i roi trefniadau mewn lle. Ffurfiwyd y grŵp o unigolion sy'n caru bwyd mis Chwefror 2015 ac ers hynny mae wedi tyfu - fel yr ŵyl fwyd! The festival is held by a group of volunteers who love food!

Report this Page
Donate