Your friends are fundraising. Don't miss out, opt in.

0

%

£30raised of £20,000 target by 3 supporters

Weʼre raising £20,000 to wards holding/ tuag at gynnal Gŵyl Fwyd Caernarfon Food Festival 2019!

Caernarfon, UK

What is crowdfunding?

Crowdfunding is a new type of fundraising where you can raise funds for your own personal cause, even if you're not a registered charity.

The page owner is responsible for the distribution of funds raised.

Story

*Scroll down for English*

A wnaethoch chi fwynhau Gŵyl Fwyd Caernarfon 2018?

A hoffech weld yr ŵyl yn dychwelyd yn 2019?

Oeddech chi'n gwybod bod yr ŵyl yn costio oddeutu £28,000 i'w chynnal yn flynyddol, a'i bod hi'n cael ei chynnal yn llwyr gan wirfoddolwyr?

Mae codi'r arian digonol yn hanfodol er mwyn cadw mynediad am ddim, gan barhau i sicrhau bod bob rhan o'n cymdeithas yn gallu mwynhau'r ŵyl!

Ar ôl pythefnos o hoe, mae gwaith Grŵp Gŵyl Fwyd Caernarfon wedi ailgychwyn er mwyn trefnu gŵyl 2019, ac rydym angen eich cymorth chi i sicrhau ei bod hi unwaith eto'n ŵyl lwyddiannus...sydd am ddim!

______________________________________________________________________________

Did you enjoy Gŵyl Fwyd Caernarfon Food Festival 2018?

Would you like to see the festival returning in 2019?

Did you know that it costs roughly £28,000 each year to hold the festival, and that it is held completely by volunteers?

Raising sufficient funds is essential to keep entrance free, and to continue to ensure that the society as a whole can enjoy the festival!

After a fortnight's break, Gŵyl Fwyd Caernarfon Food Festival Group's work has restarted to arrange 2019's festival, and we need your help to ensure a successful festival once again...that's free of charge!

Share this story

Updates

0

Gwyl Fwyd Caernarfon

Updates appear here

  3 months ago

  Gwyl Fwyd Caernarfon started crowdfunding

  Leave a message of support

  Page last updated on: 7/13/2018 6:28 PM

  Supporters

  3

  • Sian Tomos

   Sian Tomos

   Jul 13, 2018

   Pob lwc a diolch am eich llwyddiant eleni

  • Dawn Thomas

   Dawn Thomas

   Jun 26, 2018

   Keep up the good work. Thanks

   £10.00

  • Anonymous

   Anonymous

   Jun 19, 2018

   Gŵyl arbennig - hapus i gefnogi er mwyn y dref.A great food festival - very happy to support for the town’s benefit.

   £10.00

  Gwyl Fwyd Caernarfon

  Become a supporter

  Help Gwyl Fwyd Caernarfon raise more

  About the fundraiser
  Gwyl Fwyd Caernarfon

  Gwyl Fwyd Caernarfon

  Caernarfon, UK

  Cynhelir yr Ŵyl Fwyd gan Grŵp Gŵyl Fwyd Caernarfon, criw o wirfoddolwyr sy’n cyfarfod drwy’r flwyddyn i roi trefniadau mewn lle ar gyfer yr ŵyl nesaf. Ffurfiwyd y grŵp o unigolion sy'n caru bwyd mis Chwefror 2015 ac ers hynny mae wedi tyfu a thyfu - yn union fel yr ŵyl fwyd!

  Report this Page

  * JustGiving crowdfunders pay a small fee for our service. Find out how much it is and what we do for it.

  Donate