Your friends are fundraising. Don't miss out, opt in.

Gwyl Fwyd Caernarfon

Gwyl Fwyd Caernarfon is crowdfunding

0%
£240raised of £2,000 target by 18 supporters

Weʼre raising £2,000 to Gŵyl Fwyd Caernarfon Food Festival!

Caernarfon, UK
7 days to go

What is crowdfunding?

Crowdfunding is a new type of fundraising where you can raise funds for your own personal cause, even if you're not a registered nonprofit.

The page owner is responsible for the distribution of funds raised.

Story

Scroll down for English.

A wnaethoch chi fwynhau Gŵyl Fwyd Caernarfon 2019?

A hoffech weld yr ŵyl yn dychwelyd yn 2020?

Oeddech chi'n gwybod bod yr ŵyl yn costio oddeutu £30,000 i'w chynnal yn flynyddol, a'i bod hi'n cael ei chynnal yn llwyr gan wirfoddolwyr?

Mae codi'r arian digonol yn hanfodol er mwyn cadw mynediad am ddim, gan barhau i sicrhau bod bob rhan o'n cymdeithas yn gallu mwynhau'r ŵyl!

Mae gwaith Grŵp Gŵyl Fwyd Caernarfon wedi ailgychwyn er mwyn trefnu gŵyl 2020, ac rydym angen eich cymorth chi i sicrhau ei bod hi unwaith eto'n ŵyl lwyddiannus...sydd am ddim!

______________________________________________________________________________

Did you enjoy Gŵyl Fwyd Caernarfon Food Festival 2019?

Would you like to see the festival returning in 2020?

Did you know that it costs roughly £30,000 each year to hold the festival, and that it is held completely by volunteers?

Raising sufficient funds is essential to keep entrance free, and to continue to ensure that the society as a whole can enjoy the festival!

Gŵyl Fwyd Caernarfon Food Festival Group's work has restarted to arrange 2020's festival, and we need your help to ensure a successful festival once again...that's free of charge!

Share this story

Updates

1

 • Gwyl Fwyd Caernarfon1 year ago
  Gwyl Fwyd Caernarfon

  Gwyl Fwyd Caernarfon

  1 year ago

  Yn dilyn ein gwerthiant o gŵn poeth a danteithion eraill ar noson tân gwyllt, codwyd £571 tuag at Ŵyl 2019. Following sales of hot dogs and other goodies on bonfire night, we raised £571 towards 2019's festival. Diolch arbennig i / A special thanks to - O.G.Owen a'i Fab, GISDA, Carlton's, Ffrwythau DJ Fruits, R&I, Bwyd Harlech Food Service, Tesco, Morrisons a'r Llewod/Lions. A diolch wrth gwrs, i chi - ymlaen i'r farchnad dolig! And a huge thanks also to you - on to our Christmas market!

  Update from the Page owner

  Share this update to help us raise more

1 year ago

Gwyl Fwyd Caernarfon started crowdfunding

Leave a message of support

Page last updated on: 5/22/2019 13.41

Supporters

18

 • Eurig

  Eurig

  May 22, 2019

  Diolch am ddigwyddiad ardderchog sy'n dangos y dref ar ei gorau.

  £20.00

 • Anonymous

  Anonymous

  May 21, 2019

  Diolch am Ŵyl Fwyd anhygoel eto eleni!!

 • Idris

  Idris

  May 21, 2019

  £10.00

 • Anonymous

  Anonymous

  May 20, 2019

 • Anonymous

  Anonymous

  May 20, 2019

  £20.00

 • Ffion Jones

  Ffion Jones

  May 20, 2019

 • Anonymous

  Anonymous

  May 20, 2019

  Dwi’n ❤️ Caernarfon ac mae’r ŵyl fwyd yn rhywbeth i ni gyd fwynhau efo’n gilydd!I ❤️ Caernarfon, and the food festival is something we can all enjoy together!

  £10.00

Gwyl Fwyd Caernarfon

Become a supporter

Help Gwyl Fwyd Caernarfon raise more

About the fundraiser
Gwyl Fwyd Caernarfon

Gwyl Fwyd Caernarfon

Caernarfon, UK

Cynhelir yr Ŵyl Fwyd gan griw o wirfoddolwyr sy’n cyfarfod drwy’r flwyddyn i roi trefniadau mewn lle. Ffurfiwyd y grŵp o unigolion sy'n caru bwyd mis Chwefror 2015 ac ers hynny mae wedi tyfu - fel yr ŵyl fwyd! The festival is held by a group of volunteers who love food!

Report this Page
Donate