Your friends are fundraising. Don't miss out, opt in.

We did it!

Gwyl Fwyd Caernarfon raised £240 from 18 supporters

or

Start your own crowdfunding page

Closed 30/09/2019

0%
£240
raised of £2,000 target by 18 supporters

  Weʼve raised £240 to Gŵyl Fwyd Caernarfon Food Festival!

  Caernarfon, UK
  Funded on Monday, 30th September 2019

  Don't have time to donate right now?

  Story

  Scroll down for English.

  A wnaethoch chi fwynhau Gŵyl Fwyd Caernarfon 2019?

  A hoffech weld yr ŵyl yn dychwelyd yn 2020?

  Oeddech chi'n gwybod bod yr ŵyl yn costio oddeutu £30,000 i'w chynnal yn flynyddol, a'i bod hi'n cael ei chynnal yn llwyr gan wirfoddolwyr?

  Mae codi'r arian digonol yn hanfodol er mwyn cadw mynediad am ddim, gan barhau i sicrhau bod bob rhan o'n cymdeithas yn gallu mwynhau'r ŵyl!

  Mae gwaith Grŵp Gŵyl Fwyd Caernarfon wedi ailgychwyn er mwyn trefnu gŵyl 2020, ac rydym angen eich cymorth chi i sicrhau ei bod hi unwaith eto'n ŵyl lwyddiannus...sydd am ddim!

  ______________________________________________________________________________

  Did you enjoy Gŵyl Fwyd Caernarfon Food Festival 2019?

  Would you like to see the festival returning in 2020?

  Did you know that it costs roughly £30,000 each year to hold the festival, and that it is held completely by volunteers?

  Raising sufficient funds is essential to keep entrance free, and to continue to ensure that the society as a whole can enjoy the festival!

  Gŵyl Fwyd Caernarfon Food Festival Group's work has restarted to arrange 2020's festival, and we need your help to ensure a successful festival once again...that's free of charge!

  Updates

  1

  • Gwyl Fwyd Caernarfon4 years ago
   Gwyl Fwyd Caernarfon

   Gwyl Fwyd Caernarfon

   4 years ago

   Yn dilyn ein gwerthiant o gŵn poeth a danteithion eraill ar noson tân gwyllt, codwyd £571 tuag at Ŵyl 2019. Following sales of hot dogs and other goodies on bonfire night, we raised £571 towards 2019's festival. Diolch arbennig i / A special thanks to - O.G.Owen a'i Fab, GISDA, Carlton's, Ffrwythau DJ Fruits, R&I, Bwyd Harlech Food Service, Tesco, Morrisons a'r Llewod/Lions. A diolch wrth gwrs, i chi - ymlaen i'r farchnad dolig! And a huge thanks also to you - on to our Christmas market!

   Update from the Page owner

   Share this update to help us raise more

  4 years ago

  Gwyl Fwyd Caernarfon started crowdfunding

  Leave a message of support

  Page last updated on: 5/22/2019 13.41

  Supporters

  18

  • Eurig

   Eurig

   May 22, 2019

   Diolch am ddigwyddiad ardderchog sy'n dangos y dref ar ei gorau.

   £20.00

  • Anonymous

   Anonymous

   May 21, 2019

   Diolch am Ŵyl Fwyd anhygoel eto eleni!!

  • Idris

   Idris

   May 21, 2019

   £10.00

  • Anonymous

   Anonymous

   May 20, 2019

  • Anonymous

   Anonymous

   May 20, 2019

   £20.00

  • Ffion Jones

   Ffion Jones

   May 20, 2019

  • Anonymous

   Anonymous

   May 20, 2019

   Dwi’n ❤️ Caernarfon ac mae’r ŵyl fwyd yn rhywbeth i ni gyd fwynhau efo’n gilydd!I ❤️ Caernarfon, and the food festival is something we can all enjoy together!

   £10.00

  What is crowdfunding?

  Crowdfunding is a new type of fundraising where you can raise funds for your own personal cause, even if you're not a registered nonprofit.

  The page owner is responsible for the distribution of funds raised.

  Great people make things happen

  Do you know anyone in need or maybe want to help a local community cause?

  Create you own page and donʼt let that cause go unfunded!

  About Crowdfunding
  About the fundraiser
  Gwyl Fwyd Caernarfon

  Gwyl Fwyd Caernarfon

  Caernarfon, UK

  Cynhelir yr Ŵyl Fwyd gan griw o wirfoddolwyr sy’n cyfarfod drwy’r flwyddyn i roi trefniadau mewn lle. Ffurfiwyd y grŵp o unigolion sy'n caru bwyd mis Chwefror 2015 ac ers hynny mae wedi tyfu - fel yr ŵyl fwyd! The festival is held by a group of volunteers who love food!

  Report this Page