Your friends are fundraising. Don't miss out, opt in.

We did it!

Krzysztof Luczak raised £64 from 2 supporters

or

Start your own crowdfunding page

Closed 01/09/2020

3%
£64
raised of £2,000 target by 2 supporters

  Weʼve raised £64 to kids from Lotus Children's Home w Kathmandu

  Northampton
  Funded on Tuesday, 1st September 2020

  What is crowdfunding?

  Crowdfunding is a new type of fundraising where you can raise funds for your own personal cause, even if you're not a registered nonprofit.

  The page owner is responsible for the distribution of funds raised.

  Story

  W październiku 2020 roku wyruszamy grupą znajomych by zmierzyć się ze szlakiem w Himalajach. Przy okazji tej wyprawy staramy się, jak podczas każdej naszej wyprawy, pomóc lokalnym dzieciom, których los nie potraktował tak jak innych. W tym roku, podczas naszej lutowej wyprawy na Kilimandżaro, zebraliśmy ze sobą ponad 100 kg darów dla dzieci z domu opieki w Aruszy, w Tanzanii. Tym razem postanowiliśmy okeślić potrzeby na miejscu, dlatego organizujemy zrzutkę. Dom dla sierot Lotus Children’s Home w Kathmandu jest prowadzony przez wolontariuszy i utrzymuje się z dotacji ludzi dobrego serca. Dzieci są tam objęte stałą opieką i co jest bardzo istotne, jest im zapewniana również edukacja, która w Nepalu nie jest czymś oczywistym. Codzienne wyżywienie, ubrania, zapewnienie dachu nad głową to wyzwanie z jakim prowadzący ten dom, mierzą się codziennie. Pomóżmy i zmieńmy los kilku osób!!! Wszystkie zebrane środki, zostaną przeznaczone na ich bierzące potrzeby i na odnowienie pokoi w których mieszkają podopieczni, a na stronie zrzutki będziecie mogli śledzić na co zostają one wydane.

  In October 2020, we set out a group of friends to face the trail in the Himalayas. During this expedition, we try, as during all our expeditions, to help local children whose fate has not been treated as others. This year, during our February trip to Kilimanjaro, we collected over 100 kg of gifts for children from a nursing home in Arusha, Tanzania. This time we decided to specify the needs on the spot, that's why we organize a fundraising .The Lotus Children’s Home for orphans in Kathmandu is run by volunteers and is supported by people of good heart. Children are under constant care there and, which is very important, they are also provided with education which is not obvious in Nepal. Daily meals, clothes, providing a roof over your head are a challenge that house owners face every day. Let's help and change the fate of several people !!! All collected funds will be allocated to their current needs and for the renewal of rooms in which the residents live, and on this web side you will be able to track what they are spent on.

  Updates

  0

  Krzysztof Luczak

  Updates appear here

   2 years ago

   Krzysztof Luczak started crowdfunding

   Leave a message of support

   Page last updated on: 7/18/2020 20.17

   Supporters

   2

   • Anonymous

    Anonymous

    Jul 18, 2020

    Tak skromnie narazie się dorzucę

    £20.00

   • Florence Bull

    Florence Bull

    Dec 23, 2019

    to support with Pawel Dlugosinski . good luck to all of you with this journey.

    £44.00

   Great people make things happen

   Do you know anyone in need or maybe want to help a local community cause?

   Create you own page and donʼt let that cause go unfunded!

   About Crowdfunding
   About the fundraiser
   Krzysztof Luczak

   Krzysztof Luczak

   Northampton

   Report this Page