Your friends are fundraising. Don't miss out, opt in.

Kathryn Dawes

Kathryn Dawes is crowdfunding

0%
£2,545
raised of £8,000 target by 31 supporters

Weʼre raising £8,000 to renovate the Llangrannog Village Garden

Llangrannog, Ceredigion
15 days to go

Don't have time to donate right now?

Story

Mae Pwyllgor Lles Llangrannog wedi dechrau ar y gwaith o adnewyddu Gardd y Pentre sydd wedi’i lleoli rhwng capel Bancyfelin a rhaeadr Y Gerwn.

Dyn ni eisoes wedi codi dros £2,000 ac wedi derbyn grant gan Gyngor Sir Ceredigion i gefnogi’r gwaith. Ein nod yw codi £8000 a’n gobaith yw cael eich help chi i wireddu’r freuddwyd hon.

Cafodd cynllun yr ardd ei greu gan Gail Robinson, person lleol sy’n arbenigo mewn gerddi. Roedd hyn yn dilyn ymgynghoriad ymhlith aelodau o’r gymuned. Teifi Landscaping sy’n gwneud y gwaith. Bydd llinellau o farddoniaeth Cranogwen yn cael eu hymgorffori yn y llawr carreg newydd. Yn y cynllun hefyd, gallwch weld mynedfa newydd mwy diogel a lleoedd i blannu planhigion o bob math.

Crewyd yr ardd yn 19…., ac yn ystod y blynyddoedd diwetha mae’r ardd wedi cael ei chynnal gan nifer o arddwyr ac adeiladwyr lleol. Bydd y cynllun newydd yn cadw rhai agweddau o’r ardd wreiddiol fel y waliau llechi ond bydd y datblygiad newydd yn lleoliad perffaith ar gyfer cerflun Cranogwen, ein harwres leol. Dyn ni’n gweithio mewn cydweithrediad â Thîm Prosiect Cymunedol Cranogwen a Monumental Welsh Women.

Y gobaith hefyd yw casglu digon o arian i ddarparu byrddau gwybodaeth am fywyd a gwaith Cranogwen a hefyd dathlu gwaith caled nifer o bentrefwyr yn yr ardd dros y blynyddoedd.

Llangrannog Welfare Committee have begun work on renovating the beloved Village Garden, located between Banc-y-Felin chapel and Y Gerwn waterfall.

We have already raised over £2,000 and have won a grant from Ceredigion County Council to support the work. We aim to raise another £8,000 and hope you can help us realise this dream.

The garden design shown was created by local garden expert Gail Robinson following consultation with community members. Work is being done by Teifi Landscaping. The design incorporates some of Cranogwen’s poetry, which will be set into the new stone floor. The plan shows a new, safer entrance, new planters and space for hardy, annual plants.

Built in the early 1900s, the garden has been further developed and maintained by successive local gardeners and builders. The new design aims to preserve aspects of the garden such as the original slate walls, and build on it to provide a perfect site for a statue of Cranogwen, our local heroine. We are working in partnership with the Cranogwen Community Monument team and Monumental Welsh Women to bring this idea to life.

We also hope to have enough money to provide information boards to illustrate Cranogwen’s life and importance, as well as celebrate the hard work of many villagers in the garden over the years.

Share this story

Updates

2

 • Kathryn Dawes3 months ago
  Kathryn Dawes

  Kathryn Dawes

  3 months ago

  Update from the Page owner

  Share this update to help us raise more

 • Kathryn Dawes3 months ago
  Kathryn Dawes

  Kathryn Dawes

  3 months ago

  Gwaith wedi dechrau ar yr ardd! Diolch am eich cefnogaeth. Work has started on the garden! Thank you all so much for your support.

  Update from the Page owner

  Share this update to help us raise more

4 months ago

Kathryn Dawes started crowdfunding

Leave a message of support

Page last updated on: 9/29/2022 08.45

Supporters

31

 • TAFELL A TAN

  TAFELL A TAN

  Sep 29, 2022

  £300.00

 • Susan and Dave Bain xx

  Susan and Dave Bain xx

  Sep 28, 2022

  £20.00

 • Helen Molyneux

  Helen Molyneux

  Sep 27, 2022

  £100.00

 • Stuart and Celia

  Stuart and Celia

  Sep 18, 2022

  £250.00

 • Ali and Phillip

  Ali and Phillip

  Sep 5, 2022

  £20.00

 • Stuart and Liz Anderson

  Stuart and Liz Anderson

  Aug 30, 2022

  £50.00

 • Friends of John David Bollen

  Friends of John David Bollen

  Aug 29, 2022

  In memory of David Bollen who loved gardens.

  £50.00

Kathryn Dawes

Become a supporter

Help Kathryn Dawes raise more

What is crowdfunding?

Crowdfunding is a new type of fundraising where you can raise funds for your own personal cause, even if you're not a registered nonprofit.

The page owner is responsible for the distribution of funds raised.

About the fundraiser
Kathryn Dawes

Kathryn Dawes

Llangrannog, Ceredigion

Ysgrifennyddes y Pwyllgor Lles Llangrannog Llangrannog Welfare Committee Secretary

Report this Page