Your friends are fundraising. Don't miss out, opt in.

Kathryn Dawes

Kathryn Dawes is crowdfunding

0%
£3,745
raised of £8,000 target by 43 supporters

Weʼre raising £8,000 to adnewyddu Gardd y Pentre Llangrannog renovate the Llangrannog Village Garden

Llangrannog, Ceredigion

Don't have time to donate right now?

Story

Diolch o galon i'r rhai sydd eisoes wedi rhoi mor hael i'n cronfa. Mae gwaith yn mynd rhagddo’n dda ar yr ardd, gyda’r waliau cerrig gwreiddiol hardd wedi’u trwsio, ‘penau ceffylau’ (cerrig lleol mawr) yn eu lle a’r gwaith ar y llawr yn dechrau. Rydym bellach yn defnyddio llechi Gogledd Cymru ar gyfer y ffiniau barddoniaeth, sy’n arbed arian.

Gyda chynnydd ym mhopeth o ddeunyddiau i gostau dosbarthu, rydym yn wirioneddol obeithio cyrraedd ein targed o £8,000. Rhaid inni hefyd ailadeiladu’r grisiau i’r ardd isaf fel eu bod yn fwy hygyrch a diogel nag o’r blaen; dyfynnwyd hyn yn £1,000.

Darllenwch ymlaen am y stori lawn a diweddariadau pellach ar waelod y dudalen.

Many, many thanks to those who have already given so generously to our fund. Work is going well on the garden, with the beautiful original stone walls mended, ‘horses heads’ (large local stones) in place and the work on the floor beginning. We are now using North Wales slate for the poetry borders, which saves money.

With increases in everything from materials to delivery costs, we are really hoping to hit our £8,000 target. We must also rebuild the steps to the lower garden so they are more accessible and safe than before; this has been quoted at £1,000.

Please read on for the full story and futher updates at the bottom of the page.

Mae Pwyllgor Lles Llangrannog wedi dechrau ar y gwaith o adnewyddu Gardd y Pentre sydd wedi’i lleoli rhwng capel Bancyfelin a rhaeadr Y Gerwn.

Dyn ni eisoes wedi codi dros £2,000 ac wedi derbyn grant gan Gyngor Sir Ceredigion i gefnogi’r gwaith. Ein nod yw codi £8000 a’n gobaith yw cael eich help chi i wireddu’r freuddwyd hon.

Cafodd cynllun yr ardd ei greu gan Gail Robinson, person lleol sy’n arbenigo mewn gerddi. Roedd hyn yn dilyn ymgynghoriad ymhlith aelodau o’r gymuned. Teifi Landscaping sy’n gwneud y gwaith. Bydd llinellau o farddoniaeth Cranogwen yn cael eu hymgorffori yn y llawr carreg newydd. Yn y cynllun hefyd, gallwch weld mynedfa newydd mwy diogel a lleoedd i blannu planhigion o bob math.

Crewyd yr ardd yn 19…., ac yn ystod y blynyddoedd diwetha mae’r ardd wedi cael ei chynnal gan nifer o arddwyr ac adeiladwyr lleol. Bydd y cynllun newydd yn cadw rhai agweddau o’r ardd wreiddiol fel y waliau llechi ond bydd y datblygiad newydd yn lleoliad perffaith ar gyfer cerflun Cranogwen, ein harwres leol. Dyn ni’n gweithio mewn cydweithrediad â Thîm Prosiect Cymunedol Cranogwen a Monumental Welsh Women.

Y gobaith hefyd yw casglu digon o arian i ddarparu byrddau gwybodaeth am fywyd a gwaith Cranogwen a hefyd dathlu gwaith caled nifer o bentrefwyr yn yr ardd dros y blynyddoedd.

Llangrannog Welfare Committee have begun work on renovating the beloved Village Garden, located between Banc-y-Felin chapel and Y Gerwn waterfall.

We have already raised over £2,000 and have won a grant from Ceredigion County Council to support the work. We aim to raise another £8,000 and hope you can help us realise this dream.

The garden design shown was created by local garden expert Gail Robinson following consultation with community members. Work is being done by Teifi Landscaping. The design incorporates some of Cranogwen’s poetry, which will be set into the new stone floor. The plan shows a new, safer entrance, new planters and space for hardy, annual plants.

Built in the early 1900s, the garden has been further developed and maintained by successive local gardeners and builders. The new design aims to preserve aspects of the garden such as the original slate walls, and build on it to provide a perfect site for a statue of Cranogwen, our local heroine. We are working in partnership with the Cranogwen Community Monument team and Monumental Welsh Women to bring this idea to life.

We also hope to have enough money to provide information boards to illustrate Cranogwen’s life and importance, as well as celebrate the hard work of many villagers in the garden over the years.

Share this story

Updates

12

 • Kathryn Dawes2 months ago
  Kathryn Dawes

  Kathryn Dawes

  2 months ago

  Sets yn mynd lawr - sets going down.

  Update from the Page owner

  Share this update to help us raise more

 • Kathryn Dawes3 months ago
  Kathryn Dawes

  Kathryn Dawes

  3 months ago
  Update from the Page owner

  Share this update to help us raise more

 • Kathryn Dawes4 months ago
  Kathryn Dawes

  Kathryn Dawes

  4 months ago

  Mae'n bach yn oer i weithio ar yr ardd ar hyn o bryd! Ond mae'r tîm wedi bod yn rho pethau lawr i weld sut mae'n edrych. Gwych! It's a bit cold to be working on the Garden at the moment! But the Teifi Landcscaping team have been setting the stones down to see how things look. Great!

  Update from the Page owner

  Share this update to help us raise more

9 months ago

Kathryn Dawes started crowdfunding

Leave a message of support

Page last updated on: 3/18/2023 17.15

Supporters

43

 • Julie nicholas

  Julie nicholas

  Mar 18, 2023

  Looking forward to seeing Cranogwen, the 3rd of the Monumental Welsh Women.

  £5.00

 • Harriet

  Harriet

  Mar 17, 2023

  £5.00

 • Anonymous

  Anonymous

  Mar 1, 2023

 • Anonymous

  Anonymous

  Feb 18, 2023

  £25.00

 • Catherine Marsh

  Catherine Marsh

  Jan 27, 2023

  A wonderful project. Heard of it by chance through meeting a lady on the beach yesterday. Hope to be there for the unveiling in June.

 • Amanda Jennings

  Amanda Jennings

  Jan 18, 2023

  Thank you for all the great work you are doing.From a 3x great niece of Cranogwen.

  £250.00

 • Matt Gibbs

  Matt Gibbs

  Nov 25, 2022

  pob lwc!

  £30.00

Kathryn Dawes

Become a supporter

Help Kathryn Dawes raise more

What is crowdfunding?

Crowdfunding is a new type of fundraising where you can raise funds for your own personal cause, even if you're not a registered nonprofit.

The page owner is responsible for the distribution of funds raised.

About the fundraiser
Kathryn Dawes

Kathryn Dawes

Llangrannog, Ceredigion

Ysgrifennyddes y Pwyllgor Lles Llangrannog Llangrannog Welfare Committee Secretary

Report this Page