Your friends are fundraising. Don't miss out, opt in.

We did it!

Steven Griffiths raised £1,540 from 33 supporters

or

Start your own crowdfunding page

Closed 27/02/2019

25%
£1,540
raised of £6,000 target by 33 supporters

  Weʼve raised £1,540 to To help complete our new pitch (Cae Top). I helpu gyda'r costau o gwblhau'r cae newydd (Cae Top).

  Llanystumdwy, Criccieth, UK
  Funded on Wednesday, 27th February 2019

  What is crowdfunding?

  Crowdfunding is a new type of fundraising where you can raise funds for your own personal cause, even if you're not a registered nonprofit.

  The page owner is responsible for the distribution of funds raised.

  Story

  It is now 30 years since we have been Clwb Pel Droed Llanystumdwy Football Club. However, without your support we will be no more.
  We have been self-sufficient for the last 29 years, this year severe weather and closure of our club shop in Criccieth have resulted in unstainable losses. We now face the fact we will be unable to continue as a football club like so many other clubs in North Wales that have ceased to exist in the last few years.
  As a club we have tried and continue to improve our facilities to guarantee another 30 years plus of providing a football club to the local community, by spending £15k in the last two years on creating a new pitch in the village. This money has been raised by the club with no financial support from the FAW or any other agencies. Our attempt in creating a dream of a new pitch and the timing of of the one of the worse winters on record has led us to this.
  As such, it pains me to ask all ex-players, perents of many of the 100's of children who have played and trained and anyone who shares a love of grassroots football for your support.

  With a life of fond memories and many thanks,
  Aled Jones.

  Bellach mae wedi bod yn 30 mlynedd ers i ni fod yn Glwb Pel-Droed Llanystumdwy. Fodd, bynnag, heb eich cefnogaeth, ni fyddwn yn fwy.
  Rydym wedi bod yn hunangynhaliol dros y 29 mlynedd ddiwethaf, eleni, mae y tywydd difrifol a gorfod cau siop ein clwb yng Nghricieth wedi arwain at golledion arianol i'r clwb.
  Fel clwb, rydym wedi ceisio, ac yn parhau i wella ein cyfleusterau trwy wario £15000 yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf ar greu cae newydd yn y pentref. Codwyd yr arian hwn gan y clwb heb unrhyw gymorth ariannol gan FAW neu unrhyw asiantaethau eraill. Mae ein hymgais i greu breuddwyd o gael cae newydd yng nghanol un o'r gaeafau gwaeth ar record wedi arwain at hyn.
  Rydym mor agos at gwblhau ein breuddwyd o fod yn berchen ar ein cae pel-droed ein hunain, a fudd i genedlaethau'r dyfodol.

  Gyda bywyd a atgofion melys, diolch.
  Aled Jones.

  Updates

  2

  • Steven Griffiths2 years ago
   Steven Griffiths

   Steven Griffiths

   2 years ago

   Diolch am eich rhoddion. Rydym wedi cael ymateb anhygoel hyd yn hyn. Hyd yn oed os na allwch gyfrannu yn ariannol i’r clwb, mae’n andros o gymorth i ni os gallwch rannu y neges ar gyfryngau chymdeithasol gan bod hynny hefyd yn andros o help!

   Share this update to help us raise more

  • Steven Griffiths2 years ago
   Steven Griffiths

   Steven Griffiths

   2 years ago
   Update from the Page owner

   Share this update to help us raise more

  2 years ago

  Steven Griffiths started crowdfunding

  Leave a message of support

  Page last updated on: 12/5/2018 20.13

  Supporters

  33

  • Dewi ac Eleri Jones

   Dewi ac Eleri Jones

   Dec 5, 2018

   £50.00

  • Anonymous

   Anonymous

   Dec 4, 2018

   £10.00

  • Anonymous

   Anonymous

   Dec 4, 2018

   £10.00

  • Emyr a Gwenda Roberts

   Emyr a Gwenda Roberts

   Nov 18, 2018

   £100.00

  • Owain Llyr

   Owain Llyr

   Nov 13, 2018

   Croesi popeth y byddwch chi’n codi’r arian sydd ei angen. Atgofion melys o chwarae i’r clwb am flynyddoedd, yn ogystal a hyfforddi’r timau ieuenctid.

   £50.00

  • Anonymous

   Anonymous

   Nov 13, 2018

   Da iawn hogiau. Ymlaen i`r 30 mynedd nesaf.

   £10.00

  • Helen Rose

   Helen Rose

   Nov 11, 2018

   £50.00

  Great people make things happen

  Do you know anyone in need or maybe want to help a local community cause?

  Create you own page and donʼt let that cause go unfunded!

  About Crowdfunding
  About the fundraiser
  Steven Griffiths

  Steven Griffiths

  Llanystumdwy, Criccieth, UK

  Report this Page