Your friends are fundraising. Don't miss out, opt in.

We did it!

Jeff Jones raised £11,306.62 from 427 supporters

or

Start your own crowdfunding page

Closed 05/09/2019

0%
£11,306
raised of £10,000 target by 427 supporters

  Weʼve raised £11,306 to help the Manon Jones Foundation shine a light on the darkest parts of adolescent mental health issues by cycling the 250 mile Lon Las route.

  Wales
  Funded on Thursday, 5th September 2019

  What is crowdfunding?

  Crowdfunding is a new type of fundraising where you can raise funds for your own personal cause, even if you're not a registered nonprofit.

  The page owner is responsible for the distribution of funds raised.

  Story

  In early March 2018 our eternally loved daughter and sister Manon, aged just 16 yrs and 1 week, lost her crippling battle with depression and died by suicide.A bright, talented and dynamic force of nature, Manon was caring, loving and passionate.

  From the outside she had the world at her feet, but inside this insidious and silent killer was gnawing away at every feeling of positivity it could find. Yet even her darkest of times, she would add a smile and a ton of kindness to any occasion.Manon always tried to make the world a better place for all around her.

  In her memory, we are setting up the Manon Jones Foundation, to help shine a light on a teenage mental health crisis and spread kindness over the harshest parts of modern life. It will hopefully offer support services to those young people suffering from mental illness as well as those who love them - their family and friends.

  To help launch the foundation a group of those who knew Manon well - parents of her friends, her teachers from Ysgol Treganna and Ysgol Plasmawr, and neighbours - will be cycling the full length of Wales on a 250 mile fund-raising trip from Holyhead to Cardiff. The group will reach Cardiff Bay on Monday 27th where the Eisteddfod yr Urdd will be taking place - a fitting destination in memory of one who had so much joy competing at the festival.

  All those taking part strongly believe that in Manon’s name we can fight teenage depression, its causes and its worst potential outcome. Please support us.

  Yn gynnar ym mis Mawrth 2018, collodd ein merch a'n chwaer annwyl, Manon, yn 16 oed ac 1 wythnos oed, ei brwydr galed gydag iselder a bu farw trwy hunanladdiad.Roedd Manon yn gymeriad disglair, deinamig a thalentog, yn ofalgar, cariadus, angerddol a thosturiol.

  O'r tu allan roedd fel petae’r byd wrth ei thraed, ond y tu mewn iddi roedd yna lofrudd tywyll a distaw yn amsugno pob teimlad o bositifrwydd y gallai ddod o hyd iddo. Eto, hyd yn oed yn y misoedd tywyllaf hynny, byddai Manon yn llwyddo i ddod â gwên a llond trol o garedigrwydd at unrhyw achlysur.Roedd Manon bob amser yn ceisio gwneud y byd yn lle gwell i bawb o'i chwmpas.

  Er cof amdani, rydym am greu Sefydliad Manon Jones i helpu i daflu goleuni yn yr argyfwng iechyd meddwl tywyllaf a lledaenu caredigrwydd dros rannau caletaf bywyd. Ein gobaith yw y bydd yn cynnig gwasanaethau i gefnogi’r bobl ifanc hynny sy'n dioddef o salwch meddwl yn ogystal â'r rhai sy'n eu caru - eu teulu a'u ffrindiau.

  Er mwyn helpu lansio'r Sefydliad bydd criw o bobl a oedd yn adnabod Manon yn dda - rhieni ei ffrindiau, ei hathrawon o Ysgol Treganna ac Ysgol Plasmawr, a chymdogion - yn teithio drwy Gymru ar daith codi arian 250 milltir o Gaergybi i Gaerdydd. Byddant yn cyrraedd Bae Caerdydd ddydd Llun Mai 27 lle bydd Eisteddfod yr Urdd yn cael ei chynnal - cyrchfan addas er cof am un a gafodd gymaint o lawenydd yn cystadlu ynddynt.

  Mae pawb sy'n cymryd rhan yn credu'n gryf y gallwn, yn enw Manon, frwydro yn erbyn iselder yn yr arddegau, ei achosion a'i ganlyniad potensial gwaethaf.

  Gofynnwn yn garedig i chi ein cefnogi ni os gwelwch yn dda.

  Updates

  4

  • Jeff Jones9 months ago
   Jeff Jones

   Jeff Jones

   9 months ago

   Yesterday’s sandwich stop, the very pretty y Felinheli

   Update from the Page owner

   Share this update to help us raise more

  • Jeff Jones9 months ago
   Jeff Jones

   Jeff Jones

   9 months ago

   You absolutely amazing people have helped us reach this amazing total so far. I’ve increased the target to £4000, because the bigger our fighting fund the louder our voice. A daughter, a sister, an amazing friend and intelligent, passionate believer in society’s role in equality and compassionate thinking has been lost. We cannot even begin to measure our loss never mind the loss to society AND we can not afford to lose more. Thank you so much for the donations and sharing but please keep on sharing.

   Update from the Page owner

   Share this update to help us raise more

  • Jeff Jones10 months ago
   Jeff Jones

   Jeff Jones

   10 months ago
   Update from the Page owner

   Over half way there in the first week. Thank you all for your support. Dros hanner ffordd yno yn yr wythnos gyntaf. Diolch i bawb am eich cefnogaeth

   Share this update to help us raise more

  10 months ago

  Jeff Jones started crowdfunding

  Leave a message of support

  Page last updated on: 7/22/2019 08.47

  Supporters

  427

  • Mikey & Helen

   Mikey & Helen

   Jul 22, 2019

   ....hope the bike ride went well?!Take Care

   £50.00

  • Anonymous

   Anonymous

   Jul 18, 2019

   Roger Jenkins bus buddy

   £10.00

  • Anonymous

   Anonymous

   Jul 18, 2019

   Richard and Judy - neighbours and friends

   £40.00

  • Gareth Jones

   Gareth Jones

   Jul 18, 2019

   £20.00

  • Rhys

   Rhys

   Jul 8, 2019

   £10 Ann Tiley, £10 Nia Downed

   £20.00

  • Tinopolis

   Tinopolis

   Jul 8, 2019

   £40.00

  • Derec Morgan

   Derec Morgan

   Jul 7, 2019

   Gwell hwyr na hwyrach! all the best with the important work of the Foundation it is such vital issue which can affect anybody at any time.Also really enjoyed the cycling for such a good cause1

   £276.00

  Great people make things happen

  Do you know anyone in need or maybe want to help a local community cause?

  Create you own page and donʼt let that cause go unfunded!

  About Crowdfunding
  About the fundraiser
  Jeff Jones

  Jeff Jones

  Wales

  Report this Page