Your friends are fundraising. Don't miss out, opt in.

Jeff Jones

Jeff Jones is crowdfunding

0

%

£3,190raised of £4,000 target by 136 supporters

Weʼre raising £4,000 to help the Manon Jones Foundation shine a light on the darkest parts of adolescent mental health issues by cycling the 250 mile Lon Las route.

What is crowdfunding?

Crowdfunding is a new type of fundraising where you can raise funds for your own personal cause, even if you're not a registered charity.

The page owner is responsible for the distribution of funds raised.

Story

In early March 2018 our eternally loved daughter and sister Manon, aged just 16 yrs and 1 week, lost her crippling battle with depression and died by suicide.A bright, talented and dynamic force of nature, Manon was caring, loving and passionate.

From the outside she had the world at her feet, but inside this insidious and silent killer was gnawing away at every feeling of positivity it could find. Yet even her darkest of times, she would add a smile and a ton of kindness to any occasion.Manon always tried to make the world a better place for all around her.

In her memory, we are setting up the Manon Jones Foundation, to help shine a light on a teenage mental health crisis and spread kindness over the harshest parts of modern life. It will hopefully offer support services to those young people suffering from mental illness as well as those who love them - their family and friends.

To help launch the foundation a group of those who knew Manon well - parents of her friends, her teachers from Ysgol Treganna and Ysgol Plasmawr, and neighbours - will be cycling the full length of Wales on a 250 mile fund-raising trip from Holyhead to Cardiff. The group will reach Cardiff Bay on Monday 27th where the Eisteddfod yr Urdd will be taking place - a fitting destination in memory of one who had so much joy competing at the festival.

All those taking part strongly believe that in Manon’s name we can fight teenage depression, its causes and its worst potential outcome. Please support us.

Yn gynnar ym mis Mawrth 2018, collodd ein merch a'n chwaer annwyl, Manon, yn 16 oed ac 1 wythnos oed, ei brwydr galed gydag iselder a bu farw trwy hunanladdiad.Roedd Manon yn gymeriad disglair, deinamig a thalentog, yn ofalgar, cariadus, angerddol a thosturiol.

O'r tu allan roedd fel petae’r byd wrth ei thraed, ond y tu mewn iddi roedd yna lofrudd tywyll a distaw yn amsugno pob teimlad o bositifrwydd y gallai ddod o hyd iddo. Eto, hyd yn oed yn y misoedd tywyllaf hynny, byddai Manon yn llwyddo i ddod â gwên a llond trol o garedigrwydd at unrhyw achlysur.Roedd Manon bob amser yn ceisio gwneud y byd yn lle gwell i bawb o'i chwmpas.

Er cof amdani, rydym am greu Sefydliad Manon Jones i helpu i daflu goleuni yn yr argyfwng iechyd meddwl tywyllaf a lledaenu caredigrwydd dros rannau caletaf bywyd. Ein gobaith yw y bydd yn cynnig gwasanaethau i gefnogi’r bobl ifanc hynny sy'n dioddef o salwch meddwl yn ogystal â'r rhai sy'n eu caru - eu teulu a'u ffrindiau.

Er mwyn helpu lansio'r Sefydliad bydd criw o bobl a oedd yn adnabod Manon yn dda - rhieni ei ffrindiau, ei hathrawon o Ysgol Treganna ac Ysgol Plasmawr, a chymdogion - yn teithio drwy Gymru ar daith codi arian 250 milltir o Gaergybi i Gaerdydd. Byddant yn cyrraedd Bae Caerdydd ddydd Llun Mai 27 lle bydd Eisteddfod yr Urdd yn cael ei chynnal - cyrchfan addas er cof am un a gafodd gymaint o lawenydd yn cystadlu ynddynt.

Mae pawb sy'n cymryd rhan yn credu'n gryf y gallwn, yn enw Manon, frwydro yn erbyn iselder yn yr arddegau, ei achosion a'i ganlyniad potensial gwaethaf.

Gofynnwn yn garedig i chi ein cefnogi ni os gwelwch yn dda.

Share this story

Updates

2

 • Jeff Jones4 days ago
  Jeff Jones

  Jeff Jones

  4 days ago
  Update from the Page owner

  Over half way there in the first week. Thank you all for your support. Dros hanner ffordd yno yn yr wythnos gyntaf. Diolch i bawb am eich cefnogaeth

  Share this update to help us raise more

 • Jeff Jones9 days ago
  Jeff Jones

  Jeff Jones

  9 days ago
  Update from the Page owner

  Share this update to help us raise more

12 days ago

Jeff Jones started crowdfunding

Leave a message of support

Page last updated on: 5/20/2019 14.35

Supporters

136

 • Sue

  Sue

  May 20, 2019

  Thanks for the message Barry and Kathryn, and good luck everyone. Hope something positive can come out of something so terribly sad. Cheers, Sue x

 • hayley swaine

  hayley swaine

  May 20, 2019

  £5.00

 • Rhian Thomas

  Rhian Thomas

  May 20, 2019

  £20.00

 • Daniela

  Daniela

  May 20, 2019

  Good luck all x

  £20.00

 • Esther Jenkins

  Esther Jenkins

  May 19, 2019

  £5.00

 • Anonymous

  Anonymous

  May 19, 2019

  It’s small but it’s all I’ve got right now sorry x

 • Kenneth Halpern

  Kenneth Halpern

  May 19, 2019

  In honor of her friend Manon Clarke and the Clarke family

  £50.00

Jeff Jones

Become a supporter

Help Jeff Jones raise more

About the fundraiser
Jeff Jones

Jeff Jones

Wales

Report this Page
Donate