Your friends are fundraising. Don't miss out, opt in.

We did it!

Meilyr Jones raised £540 from 10 supporters

or

Start your own crowdfunding page

Closed 08/11/2018

77%
£540
raised of £700 target by 10 supporters

  Weʼve raised £540 to Galluogi i mi deithio i Batagonia.

  Funded on Thursday, 8th November 2018

  What is crowdfunding?

  Crowdfunding is a new type of fundraising where you can raise funds for your own personal cause, even if you're not a registered nonprofit.

  The page owner is responsible for the distribution of funds raised.

  Story

  Diwedd mis Awst rydw i a 3 myfyriwr arall o adran chwaraeon Prifysgol Met Caerdydd yn cael y cyfle arbennig i deithio i Batagonia am bythefnos. Byddwn yn ymweld ac ysgolion i hyrwyddo chwaraeon drwy'r iaith Gymraeg yn ogystal a helpu mewn capeli, helpu oedolion i ddysgu Cymraeg ac ymgymryd a nifer o weithgareddau gwahanol i wneud gyda'r Gymraeg. Mae'n gyfle arbennig a bydd y profiad yn hynod werthfawr i mi yn enwedig gan mae athro rydw i eisiau bod ar ôl graddio. Er mwyn gallu teithio i'r Wladfa, rydw i yn gofyn yn garedig am unrhyw gyfraniad posib, byddaf yn gwerthfawrogi unrhyw gyfraniad yn fawr. Mi fyddaf yn gosod sialens i fy hyn i ddysgu cymaint o eiriau Sbaeneg a phosib cyn i mi deithio i Batagonia.

  Diolch o galon = Muchas gracias!

  Updates

  0

  Meilyr Jones

  Updates appear here

   3 years ago

   Meilyr Jones started crowdfunding

   Leave a message of support

   Page last updated on: 8/13/2018 18.42

   Supporters

   10

   • Sioned Jones (ar ran)

    Sioned Jones (ar ran)

    Aug 13, 2018

    Ar ran Mamgu a Tudur, Parch Eric a Val Jones. Pob dymuniad da

    £65.00

   • Sioned Dafydd

    Sioned Dafydd

    Jul 31, 2018

    Pob hwyl Meilyr oddi wrth Prys, Sioned, Lewys a Cadi. Lewys yn dweud wrthyt i gofio cael selfie gyda Lionel Messi!

    £50.00

   • Hedd Tudur

    Hedd Tudur

    Jul 27, 2018

    Pob lwc i ti ar dy antur! Edrych mlan i glywed yr hanes!!

    £10.00

   • Guto

    Guto

    Jul 24, 2018

    £10.00

   • Beca Davies

    Beca Davies

    Jul 23, 2018

    Pob dymuniad da i ti ar dy daith i’r Wladfa. Cariad a chofionGruffydd, Beca, Martha, Greta a Lefi xxxxx

    £50.00

   • Taid a Nain

    Taid a Nain

    Jul 22, 2018

    Mwynha’r profiad bythgofiadwy Meilyr...siwr gei di amser wrth dy fodd! Edrych mlaen at yr hanes. Llawer o gariad, Taid a Nain xx

    £200.00

   • Sian Davies

    Sian Davies

    Jul 22, 2018

    £1 y gair Meilyr - rho wybod os ddysgi di mwy na 50! Pob lwc, joia'r profiad. Sian Nigel a'r bois

    £50.00

   Great people make things happen

   Do you know anyone in need or maybe want to help a local community cause?

   Create you own page and donʼt let that cause go unfunded!

   About Crowdfunding
   About the fundraiser
   Meilyr Jones

   Meilyr Jones

   Report this Page