Your friends are fundraising. Don't miss out, opt in.

0

%

£540raised of £700 target by 10 supporters

Weʼre raising £700 to Galluogi i mi deithio i Batagonia.

What is crowdfunding?

Crowdfunding is a new type of fundraising where you can raise funds for your own personal cause, even if you're not a registered charity.

The page owner is responsible for the distribution of funds raised.

Story

Diwedd mis Awst rydw i a 3 myfyriwr arall o adran chwaraeon Prifysgol Met Caerdydd yn cael y cyfle arbennig i deithio i Batagonia am bythefnos. Byddwn yn ymweld ac ysgolion i hyrwyddo chwaraeon drwy'r iaith Gymraeg yn ogystal a helpu mewn capeli, helpu oedolion i ddysgu Cymraeg ac ymgymryd a nifer o weithgareddau gwahanol i wneud gyda'r Gymraeg. Mae'n gyfle arbennig a bydd y profiad yn hynod werthfawr i mi yn enwedig gan mae athro rydw i eisiau bod ar ôl graddio. Er mwyn gallu teithio i'r Wladfa, rydw i yn gofyn yn garedig am unrhyw gyfraniad posib, byddaf yn gwerthfawrogi unrhyw gyfraniad yn fawr. Mi fyddaf yn gosod sialens i fy hyn i ddysgu cymaint o eiriau Sbaeneg a phosib cyn i mi deithio i Batagonia.

Diolch o galon = Muchas gracias!

Share this story

Updates

0

Meilyr Jones

Updates appear here

  1 month ago

  Meilyr Jones started crowdfunding

  Leave a message of support

  Page last updated on: 8/13/2018 6:42 PM

  Supporters

  10

  • Sioned Jones (ar ran)

   Sioned Jones (ar ran)

   Aug 13, 2018

   Ar ran Mamgu a Tudur, Parch Eric a Val Jones. Pob dymuniad da

   £65.00

  • Sioned Dafydd

   Sioned Dafydd

   Jul 31, 2018

   Pob hwyl Meilyr oddi wrth Prys, Sioned, Lewys a Cadi. Lewys yn dweud wrthyt i gofio cael selfie gyda Lionel Messi!

   £50.00

  • Hedd Tudur

   Hedd Tudur

   Jul 27, 2018

   Pob lwc i ti ar dy antur! Edrych mlan i glywed yr hanes!!

   £10.00

  • Guto

   Guto

   Jul 24, 2018

   £10.00

  • Beca Davies

   Beca Davies

   Jul 23, 2018

   Pob dymuniad da i ti ar dy daith i’r Wladfa. Cariad a chofionGruffydd, Beca, Martha, Greta a Lefi xxxxx

   £50.00

  • Taid a Nain

   Taid a Nain

   Jul 22, 2018

   Mwynha’r profiad bythgofiadwy Meilyr...siwr gei di amser wrth dy fodd! Edrych mlaen at yr hanes. Llawer o gariad, Taid a Nain xx

   £200.00

  • Sian Davies

   Sian Davies

   Jul 22, 2018

   £1 y gair Meilyr - rho wybod os ddysgi di mwy na 50! Pob lwc, joia'r profiad. Sian Nigel a'r bois

   £50.00

  Meilyr Jones

  Become a supporter

  Help Meilyr Jones raise more

  About the fundraiser
  Meilyr Jones

  Meilyr Jones

  Report this Page

  * JustGiving crowdfunders pay a small fee for our service. Find out how much it is and what we do for it.

  Donate