Your friends are fundraising. Don't miss out, opt in.

We did it!

Anna Sherratt raised £680 from 28 supporters

or

Start your own crowdfunding page

Closed 14/11/2020

0%
£680
raised of £500 target by 28 supporters

  Weʼve raised £680 to Donate to the Anna Evans Community Arts Grant -- Rydym am godi £500 ar gyfer Cynllun Grant Celfyddydol Cymunedol Anna Evans

  Aberystwyth
  Funded on Saturday, 14th November 2020

  Don't have time to donate right now?

  Story

  ***Welsh Below***Cymraeg Isod***

  Anna Evans sadly passed away on the 27th of August 2019 following an accident whilst on holiday.

  She was an active member of the arts community in Aberystwyth and Ceredigion, working both as a freelance artist, as well as for Ceredigion Museum, The Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Wales. She had recently been co-ordinating a project called Cartref/Home based at the Aberystwyth Arts Centre, in collaboration with Awaken Productions.

  Anna’s work spanned the field of the arts from Painting and Printing, through to audio works and photography, with her roots firmly planted in the community. She would often spend long nights painting, sawing and ensuring that everything was perfect for the exhibition to open the following day.

  Anna's friends, colleagues and family, are allowing her legacy to live on by introducing a Community Arts Grant Scheme in her name.

  They are organising an annual grant to a creative or group in Ceredigion to work on a community focussed project and that’s where they need your help.

  During SGRIPTŶOFEST 2020 we would appreciate it if you could donate to support community work and artists in Ceredigion to keep Anna’s work alive.

  For more information email contact@annacelf.co.uk

  https://www.facebook.com/annacelf/

  **********************************************************

  Bu farw Anna Evans ar 27ain Awst 2019 yn dilyn damwain tra ar ei gwyliau.

  Roedd yn aelod gweithgar o gymuned celfyddydol Aberystwyth a Cheredigion, Bu’n gweithio fel arlunydd llawrydd a gyda Amueddfa Ceredigion, Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru ac yn ddiweddar yn cydlynu prosiect Cartref/ Home yng Nghanolfan y Celfyddydau yn Aberystwyth, mewn cydweithrediad gyda Chwmni Ennyn.

  Roedd gwaith Anna yn ymestyn dros amrywiaeth o feysydd celfyddydol – o baentio i brintio, i waith clywedol i ffotograffiaeth – gyda’i gwreiddiau yn dynn yn y gymuned. Treuliai nosweithiau hwyr yn aml yn paentio, yn llifio ac yn sicrhau fod popeth yn ei le ar gyfer arddangosfa trannoeth.

  Mae ffrindiau, cydweithwyr a theulu Anna, am i’w gwaith a’i gweledigaeth barhau trwy gyflwyno Grant Celfyddydol Cymunedol yn ei henw.

  Maent am gyflwyno grant blynyddol i unigolyn neu grŵp creadigol yng Ngheredigion i weithio ar brosiect o fewn y gymuned. Dyna pham mae angen eich help arnynt.

  Yn ystod SGRIPTŶOFEST 2020 byddem yn gwerthfawrogi pe gallech gyfrannu i gefnogi gwaith ac artistiaid cymunedol yng Ngheredigion i gadw gwaith Anna yn fyw.

  Am fwy o wybodaeth cysylltwch â contact@annacelf.co.uk

  https://www.facebook.com/annacelf/

  Updates

  1

  • Anna Sherratt2 years ago
   Anna Sherratt

   Anna Sherratt

   2 years ago
   Update from the Page owner

   Byddwn yn gadael y dudalen ar agor ychydig yn hirach, ond 'dyn ni'n mynd i ddechrau trosglwyddo'r arian i Grant Celfyddydau Cymunedol Anna Evans. Bydd yr arian hwn yn cefnogi artistiaid i gyflawni prosiectau celfyddydau cymunedol yng Nhgeredigion. Diolch eto am eich help! We'll be leaving the page open a little longer, but are now going to start transferring the funds over to the Anna Evans Community Arts Grant. This money will go to support artists in delivering community arts projects in and around Aberystwyth. Thanks again for your help!

   Share this update to help us raise more

  2 years ago

  Anna Sherratt started crowdfunding

  Leave a message of support

  Page last updated on: 8/26/2020 21.05

  Supporters

  28

  • Anonymous

   Anonymous

   Aug 26, 2020

   With love from Orian and Elinor

   £100.00

  • Amanda

   Amanda

   Aug 6, 2020

   Llongyfarchiadau Cwmni Ennyn! All your hard work paid off - fab event and money raised in memory of a much loved friend Axx

   £20.00

  • Rae Cashman

   Rae Cashman

   Aug 2, 2020

   Remembering our wonderfully creative friend Anna x

   £30.00

  • Roger Boyle

   Roger Boyle

   Aug 2, 2020

   Well done Awakennyn

   £10.00

  • Anonymous

   Anonymous

   Aug 1, 2020

   £10.00

  • Jenny

   Jenny

   Aug 1, 2020

   Hope you reach your target

   £10.00

  • Anonymous

   Anonymous

   Aug 1, 2020

  What is crowdfunding?

  Crowdfunding is a new type of fundraising where you can raise funds for your own personal cause, even if you're not a registered nonprofit.

  The page owner is responsible for the distribution of funds raised.

  Great people make things happen

  Do you know anyone in need or maybe want to help a local community cause?

  Create you own page and donʼt let that cause go unfunded!

  About Crowdfunding
  About the fundraiser
  Anna Sherratt

  Anna Sherratt

  Aberystwyth

  Cwmni theatr ddwyieithog ydy Cwmni Ennyn, sydd am gynnig cyfleoedd i aelodau o’r cymuned lleol ysgrifennu a llwyfannu gwaith newydd. Awaken Productions is a bilingual theatre company providing community members with opportunities to write and stage new work.

  Report this Page