Your friends are fundraising. Don't miss out, opt in.

Ukrainian Youth Association of Great Britain

Ukrainian Youth Association of Great Britain is crowdfunding

41%
£12,570
raised of £30,000 target by 137 supporters

Weʼre raising £30,000 to help 'Tarasivka' with its upkeep & financial burdens due to COVID-19.

Weston-on-Trent
28 days to go

Don't have time to donate right now?

Story

The Ukrainian Youth Association of Great Britain needs your support to raise funds for Tarasivka.

Tarasivka is a piece of Ukraine in the heart of England. The 36 acre grassland site is a former military camp located in Weston-on-Trent, Derbyshire, and was acquired by the Ukrainian Youth Association in 1964. Since then, Tarasivka has been central in hosting many Ukrainian cultural, social and sporting events, as well as annual Summer Camps for 3-17 year old children. These Camps are unique: they combine the immense fun of living in tents and barracks with a variety of recreational and sporting activities as well as the all-important educational element which adds to their life skills and patriotic upbringing. For decades children of the Diaspora have learnt about Ukrainian culture, heritage, history, contemporary political and social issues in Ukraine by attending these summer camps. Huge numbers of friends-for-life have been made in this central community hub and many families are now counting their fourth generation of members.

As a non-profit organisation, we hire out the grounds and facilities to various local and regional clubs and organisations (scouts, caravan clubs, charitable fun runs and various rallies etc), which generates essential income and subsequently supports the upkeep and maintenance of the site and facilities (including payment of utility bills and council tax). We have been steadily improving the site and facilities since 2015 by fundraising amongst the Ukrainian community and beyond, and also encouraging our adult members to volunteer their time in the general upkeep of the grounds and buildings.

Our project plan, before the Covid-19 Pandemic was to renovate and refurbish the main community hall and carry out some essential maintenance on other buildings, as well as raise funds to purchase necessary furniture and equipment in time for the 2020 season. Unfortunately, lockdown and adherence to Government guidelines has led to the cancellation of all events and hiring of Tarasivka for 2020 and resulting in Tarasivka suffering from a significant loss of income until late spring 2021 at the earliest. This is a severe blow for our community and to Tarasivka.

Despite lockdown, local adult volunteers have carried some renovation work to the main community hall (capacity of 350 people, licensed bar, catering facilities and a stage) but unfortunately this has now come to standstill and uncompleted. Work to improve other on-site facilities and to refurbish is also now on hold indefinitely unless funds can be raised.

A total of £30,000 is needed to complete the main community hall, purchase the new furniture, 40 new beds and mattresses in the children’s barracks, and new windows for the parent and toddler dormitory.

Completing the renovation and refurbishment during this time of crisis will allow us to increase our potential to generate income in the future once we are able to open our gates, and offer a better maintained and improved facility for our members and the local community and organisations. Doing so will also create a more sustainable future for Tarasivka to continue serving as a central location for Ukrainians in Great Britain.

Please support us. All donations will be gratefully received.

Спілка Української Молоді України у Великобританії потребує вашої допомоги для збору коштів на Тарасівку.

Тарасівка - це частинка України в серці Англії.

Трав'яний майданчик площею 36 десятків- це колишній військовий табір, розташований у Вестон-он-Трент, Дербішир, що був придбаний в 1964 році Спілкою Української Молоді

Від того часу Тарасівка була центром багатьох культурних, соціальних та спортивних подій, а також місцем щорічних літніх таборів для дітей віком від 3 до 17 років.

Ці табори унікальні: вони поєднують в собі величезний досвід проживання в наметах та бараках з різноманітними розважальними та спортивними подіями, які є важливим навчальним елементом, що додає до розвитку особи життєвих навичок та патріотичного виховання.

Протягом багатьох десятиріч, відвідуючи літні табори діти діаспори розширювали знання про українську культуру, традиції, історію, сучасні політичні та соціальні питання в Україні.

Для багатьох у центрі громади було знайдено величезне число друзів на все життя, і зараз багато сімей нараховують членів аж до четвертого покоління.

Як неприбуткова організація, ми здаємо майданчики та приміщення для місцевих та регіональних клубів та організацій (школярі - скаутс, караванні клуби, благодійні розважальні пробіжки та різноманітні міроприємства ,тощо). Це приносить істотний дохід який підтримує утримання та догляд за територією та об'єктами (включаючи оплату комунальних платежів та податків). Ми постійно з 2015 року, вдосконалюємо територію та умови, збираючи кошти серед української громади та за її межами, а також заохочуємо наших дорослих членів жертвувати свій час у загальному догляді за територіями та будівлями.

Наш проект перед пандемією «Ковід-19» був відремонтувати та відновити основний зал громади та провести необхідні відновки інших будівель, а також зібрати кошти для придбання необхідних меблів та обладнання до сезону 2020 року. На жаль, «обмеження» та дотримання порад уряду по ізоляції привели до скасування всіх подій та зупинці аренди Тарасівки на 2020 рік, що привело до зупинки доходу якнайшвидше до кінця весни 2021 року. Це великий удар для Тарасівки.

Незважаючи на «обмеження» місцеві дорослі провели деякі волонтерні роботи по ремонту головного залу Тарасівки (місткість 350 чоловік, ліцензований бар, заклади громадського харчування та сцена), але на жаль, це тепер зупинилось і не завершилось. Робота щодо вдосконалення та оновлення інших об'єктів Тарасівки зараз затримується на невизначений термін, якщо не можна буде знайти кошти.

На завершення віднови основного залу громади, потрібно 30,000 фунтів на придбання нових меблів, 40 нових ліжок та матраців у дитячих бараках та нових вікон для гуртожитків для батьків та малюків.

Завершення реконструкції та оновлення під час кризового періоду дозволить нам збільшити наш потенціал для отримання прибутку в майбутньому - як тільки ми зможемо відкрити наші ворота, та запропонувати більш доглянуте та покращене обладнання для наших членів, місцевої громади та організацій. Це також створить більш стійке майбутнє для Тарасівки щоб продовжувати служити центральним місцем для українців у Великобританії.

Просимо вашої підтримки.

Усі пожертви будуть вдячно отримані.

Share this story

Updates

12

 • Ukrainian Youth Association of Great Britain4 months ago
  Ukrainian Youth Association of Great Britain

  Ukrainian Youth Association of Great Britain

  4 months ago

  Update - we have now been able to complete the repairs to our Boys Barrack in time for this year's limited entry tabir. Our next essential works and repairs are the windows for our sumenyata barrack, with 12 in total to be replaced at a cost of £3,287. We also need to replace some of the hall windows which are causing leaks in to the bar area, with 7 windows at a cost of £1,122. With 121 donations made so far, we know there's many more of you that haven't donated as yet...thank you.

  Update from the Page owner

  Share this update to help us raise more

 • Ukrainian Youth Association of Great Britain4 months ago
  Ukrainian Youth Association of Great Britain

  Ukrainian Youth Association of Great Britain

  4 months ago

  ...summer camps, but unfortunately for this year only, this will be on a restricted number. We still need your support! Our target of £30k will go along way to continue with the battle of COVID and its effects towards the running of Tarasivka and the essential purchases and repairs needed to re-start. The number of donations received have been very welcomed and we are extremely grateful. One final push should see us through this difficult and challenging time If you haven’t already done so, please donate, every donation makes a difference.

  Share this update to help us raise more

 • Ukrainian Youth Association of Great Britain4 months ago
  Ukrainian Youth Association of Great Britain

  Ukrainian Youth Association of Great Britain

  4 months ago

  ... This includes our National Rally at Tarasivka which will unfortunately not be going ahead. However, we are pleased to confirm that we will be opening gradually with our first event taking place on 3rd July. This is a gathering of our Members to celebrate 75yrs Diaspora. Whilst this may not be as a big as an event as our National Rally which is enjoyed by the wider Ukrainian community across the UK, it is certainly the start of heading back to a sense of normality. We are also pleased with the plans to go ahead with our annual...continued..

  Share this update to help us raise more

1 year ago

Ukrainian Youth Association of Great Britain started crowdfunding

Leave a message of support

Page last updated on: 9/24/2021 14.16

Supporters

137

 • Sue hasyniec

  Sue hasyniec

  Sep 24, 2021

  Such a deserved cause x

  £20.00

 • Anonymous

  Anonymous

  Sep 24, 2021

 • Roxana Norton (formerly Smith/Jackiw)

  Roxana Norton (formerly Smith/Jackiw)

  Sep 24, 2021

  So many fantastic memories and wonderful friends made over 12 unforgettable summers!

  £50.00

 • Anonymous

  Anonymous

  Sep 24, 2021

  £100.00

 • Jarema

  Jarema

  Sep 24, 2021

  £20.00

 • Anonymous

  Anonymous

  Sep 24, 2021

  £50.00

 • Anonymous

  Anonymous

  Sep 24, 2021

  Had many happy days here in the 1970s

  £100.00

Ukrainian Youth Association of Great Britain

Become a supporter

Help Ukrainian Youth Association of Great Britain raise more

What is crowdfunding?

Crowdfunding is a new type of fundraising where you can raise funds for your own personal cause, even if you're not a registered nonprofit.

The page owner is responsible for the distribution of funds raised.

About the fundraiser
Ukrainian Youth Association of Great Britain

Ukrainian Youth Association of Great Britain

Weston-on-Trent

We are a non-profit organisation, with its home, 'Tarasivka' based in Derbyshire. It's also a central location for all Ukrainians in Great Britain where activities and events takes place with our all important youth summer camps. Our website - www.cym.org/en/gb

Report this Page