0

%

£640

raised of
£5,000
target by 8 supporters
Ballet Cymru

Ballet Cymru Annual Fundraising Campaign: Creating Access to Ballet

Ballet Cymru want to create access for all to the art of Ballet. Please help us to raise funds to make our premises 100% accessible, and enable us to provide access to ballet and dance for all.
Charity Registration No: 1000855
About the charity

Ballet Cymru

BALLET CYMRU is an award-winning professional ballet company, producing original, innovative and professional dance performances. The Company tours nationally to over 50 venues throughout Wales and the UK each year, with exciting plans to develop both UK and international touring activity. The Company is committed to inclusion and innovation in dance and classical ballet, seeking original and imaginative ways to engage with all ages and abilities both locally in its home town of Newport and nationwide. Alongside its touring activity, Ballet Cymru offers a range of accessible outreach programmes which enable young people and diverse community groups to engage in ballet and dance up to professional level. The organisation is also involved in ground-breaking work in inclusive practice. Ballet Cymru is a registered charity under the name Gwent Ballet Theatre Ltd., and is revenue funded by the Arts Council of Wales.

Story

Ballet Cymru want to create access for all to the art of Ballet. Please help us to raise funds to make our premises 100% accessible.We would like to install a platform lift to access offices on the first floor, and improve access to the building on the ground floor.

Ballet Cymru offers a diverse range of activities, from workshops in schools to creative inclusive dance sessions, touch tours and audio described performances. Ballet Cymru Dancer Apprentice and wheelchair user, Joseph Powell-Main:

"this is a huge step towards inclusivity in the classical ballet world and will hopefully help increase opportunities for all differently abled dancers."

Ballet Cymru Inclusive Youth Creative Dance Sessions

Our campaign was launched at Ballet Cymru's Festive Fundraiser held at the studios in Newport on Friday 6 December 2019, where we raised £390. Many thanks to the supporters who came to the event and enjoyed an evening of dance with the Company dancers , Pre Professional Dancers and young Duets Legacy Scholars !

All proceeds will go to Gwent Ballet Theatre Ltd, trading under the name Ballet Cymru. Registered Charity No. 1000855

Ymgyrch Flynyddol Ballet Cymru i Godi Arian: Creu Mynediad at Fale

Mae BALLET CYMRU yn gwmni bale proffesiynol arobryn, sy'n cynhyrchu perfformiadau dawns gwreiddiol, arloesol a phroffesiynol. Bob blwyddyn, mae'r Cwmni'n teithio'n genedlaethol i dros 50 o leoliadau ledled Cymru a'r Deyrnas Unedig, ac mae ganddo gynlluniau cyffrous i ddatblygu'r gweithgarwch teithiol yn y Deyrnas Unedig, a hefyd yn rhyngwladol. Mae'r cwmni'n ymrwymedig i gynhwysiant ac arloesedd ym myd dawns a bale clasurol, ac yn ceisio ffyrdd gwreiddiol a dychmygus o ymgysylltu â phob oed a gallu, a hynny'n lleol yng Nghasnewydd, ei dref enedigol, a ledled y wlad.

Joe Powell-Main (c) Carl Chapple

Dymuniad Ballet Cymru yw creu mynediad i bawb at gelfyddyd Bale. Helpwch ni i godi arian i wneud ein hadeilad yn 100% hygyrch. Hoffem osod lifft platfform i sicrhau mynediad i'r swyddfeydd ar y llawr cyntaf, ynghyd â gwella'r mynediad i'r adeilad ar y llawr gwaelod.

Mae Ballet Cymru yn cynnig dewis amrywiol o weithgareddau, o weithdai mewn ysgolion i sesiynau dawns cynhwysol creadigol, teithiau cyffwrdd, a pherfformiadau sain ddisgrifiad.

Dywedodd Joseph Powell-Main, sy'n Ddawnsiwr ar Brentisiaeth yn Ballet Cymru ac yn ddefnyddiwr cadair olwyn:

"Mae hwn yn gam enfawr tuag at gynhwysiant yn y byd bale clasurol, a gobeithio y bydd yn helpu i gynyddu cyfleoedd ar gyfer dawnswyr o bob gallu."

Sesiynau Dawns Creadigol Cynhwysol i Ieuenctid gan Ballet Cymru

Lansiwyd ein hymgyrch yn Nigwyddiad Codi Arian Nadoligaidd Ballet Cymru, a gynhaliwyd yn y stiwdios yng Nghasnewydd ddydd Gwener 6 Rhagfyr 2019, a chodwyd £390. Diolch yn fawr i'r cefnogwyr a ddaeth i'r digwyddiad ac a fwynhaodd noson o ddawns gyda dawnswyr y Cwmni, Dawnswyr Cyn-broffesiynol ac ysgolheigion ifanc Duets Legacy!

Bydd yr holl elw yn mynd i Gwent Ballet Theatre Ltd, sy'n masnachu o dan yr enw Ballet Cymru. Rhif Elusen Gofrestredig 1000855

Photos

5

Supporters

8

Anonymous

3 months ago

We love your company ethos. Thank you for all that you do to make ballet inclusive.

£20.00

Anonymous

4 months ago

Really enjoyed your recent show at Newport Riverfront. Sorry can't make the Fundraising Event. All the best for 2020.

£50.00

Maja Baraskiewicz

4 months ago

£20.00

Anonymous

4 months ago

This is so fantastic, Ballet Cymru! Thinking of you all and applauding your work in accessibility over here at Pittsburgh Ballet Theatre!

Susan

4 months ago

About the charity

Ballet Cymru
Ballet Cymru

BALLET CYMRU is an award-winning professional ballet company, producing original, innovative and professional dance performances. The Company tours nationally to over 50 venues throughout Wales and the UK each year, with exciting plans to develop both UK and international touring activity. The Company is committed to inclusion and innovation in dance and classical ballet, seeking original and imaginative ways to engage with all ages and abilities both locally in its home town of Newport and nationwide. Alongside its touring activity, Ballet Cymru offers a range of accessible outreach programmes which enable young people and diverse community groups to engage in ballet and dance up to professional level. The organisation is also involved in ground-breaking work in inclusive practice. Ballet Cymru is a registered charity under the name Gwent Ballet Theatre Ltd., and is revenue funded by the Arts Council of Wales.

Charity Registration No: 1000855

http://www.welshballet.co.uk

Donation summary

Total raised

£640.00

Direct Donations

£250.00

Donations via Fundraisers

£0.00

Offline donations

£390.00
Charities pay a small fee for our service. Find out how much it is and what we do for it.

Ballet Cymru Annual Fundraising Campaign: Creating Access to Ballet

Ballet Cymru