We did it!

Our campaign is now complete. 43 supporters helped us raise £5,020.00

Visit the charity's profile
Closed 06/05/2024
Urdd Gobaith Cymru

Cronfa Cyfle i Bawb

Helpwch ni i roi gwyliau i 250 o blant a phobl ifanc difreintiedig Cymru. Gift a holiday to children and young people living in poverty in Wales.
£5,020
raised of £5,000 target
by 43 supporters
Donations cannot currently be made to this page
Closed on 06/05/2024
RCN 524481

Story

Gyda bron un plentyn ym mhob tri yn byw mewn tlodi yng Nghymru, mae’r gronfa hon yn sicrhau bod plant a phobl ifanc yng Nghymru yn cael y cyfle i fwynhau gwyliau haf. Bydd eich cyfraniad yn rhoi cyfleoedd a phrofiadau bythgofiadwy i blant yn un o Wersylloedd Haf yr Urdd.

Am fwy o fanylion am y Gronfa ewch i wefan yr Urdd.

With almost one in three children living in poverty in Wales, this fund ensures that children and young people are given the opportunity to experience a summer holiday. Your support will give children unforgettable experiences at one of the Urdd’s Summer Camps.

For more information about the fund, visit the Urdd's website.

About the charity

Urdd Gobaith Cymru

Verified by JustGiving

RCN 524481
Mae Urdd Gobaith Cymru yn fudiad cyffrous a deinamig i blant a phobl ifanc. Mae’n darparu amrywiaeth o weithgareddau ar draws Cymru drwy gyfrwng y Gymraeg. The Urdd is an exciting, dynamic movement for children and young people.We organise a range of different activities across Wales.

Donation summary

Total raised
£5,020.00
+ £625.00 Gift Aid
Online donations
£5,020.00
Offline donations
£0.00
Direct donations
£5,020.00
Donations via fundraisers
£0.00

* Charities pay a small fee for our service. Find out how much it is and what we do for it.