We did it!

Our campaign is now complete. 70 supporters helped us raise £261.00

Visit the charity's profile
Closed 30/06/2021
Hywel Dda Health Charities

Cystadleuaeth Anifeiliaid Hywel Dda Pet Competition

Hywel Dda Health Charities are running a pet competition to raise vital funds to make a positive difference to the health, wellbeing and experience of NHS patients, service users and staff across Carmarthenshire, Ceredigion and Pembrokeshire.
£261
raised
by 70 supporters
Donations cannot currently be made to this page
Closed on 30/06/2021
RCN 1147863

Story

P'un a oes gennych Parot Perffaith, Cath Ciwt neu hyd yn oed Mochyn Cwta Fflwfflyd, beth am gymryd rhan yn ein cystadleuaeth anifeiliaid anwes a helpu i godi arian hanfodol ar gyfer Elusennau Iechyd Hywel Dda. Gallwch gymryd rhan gymaint o weithiau ag y dymunwch yn y categorïau canlynol: Ci mwyaf Ciwt, Cath Mwyaf Ciwt ac Anifail Anwes Ciwt Arall. Mae pob llun yn costio £2. Mae'r ceisiadau'n cau ar 30 Mehefin 2021.

Y cyfan sy'n rhaid i chi ei wneud yw anfon llun o'ch anifail anwes atom a dilyn y cyfarwyddiadau isod:

Yn gyntaf, rhoddwch yma gan adael eich enw, yna e-bostiwch lun eich anifail anwes gyda:

1. Enwr Anifail Anwes

2. Eich Enw

3. Y Categori yr hoffech gofrestru: codiarian.hyweldda@wales.nhs.uk.

** DYDDIAD CAU 30 MEHEFIN 2021 **

Bydd y tri uchaf yn cael eu dewis ar gyfer pob categori gan y tîm elusennau, gyda'r enillwyr cyffredinol yn cael eu dewis gan arolwg pleidleisio ar-lein.

POB LWC!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Whether you have a Perfect Pooch, a Fabulous Feline or even a Gorgeous Guinea Pig, why not enter our pet competition and help raise vital funds for Hywel Dda Health Charities. You can enter as many times as you like into the following categories: Cutest Dog, Cutest Cat and Cutest other Pet. Each photo costs £2. Entries close on 30th June 2021.

All you have to do is send us a photo of your pet, follow the instructions below:

First donate here leaving your name, then simply email the photo of your pet with:

1. Pets name

2. Your name

3. The category you wish to enter to: fundraising.hyweldda@wales.nhs.uk.

**ENTRIES CLOSE ON 30th JUNE 2021**

The top three will be selected for each category by the charities team, with the overall winners chosen by an online voting poll.

GOOD LUCK!

About the charity

We are the official charity of Hywel Dda University Health Board. We raise and distribute funds to enhance our local NHS services, supporting the health, wellbeing and experience of patients, service users and staff across Carmarthenshire, Ceredigion and Pembrokeshire.

Donation summary

Total raised
£261.00
+ £52.00 Gift Aid
Online donations
£261.00
Offline donations
£0.00
Direct donations
£261.00
Donations via fundraisers
£0.00

* Charities pay a small fee for our service. Find out how much it is and what we do for it.