The Polish University Abroad

PUNO for Ukraine

The campaign to continue the project for Ukraine, that includes polish language courses for adults and children, in refugee centres in Poland. Additionally, an intensive course "Teaching Polish as a foreign language" for teachers from Ukraine.
£362
raised
by 10 supporters
RCN 298510

Be a fundraiser

Create your own fundraising page and help support this cause.

Start fundraising

Story

PROJEKT POMOC DLA UKRAINY

Jest realizowany od marca 2022 roku.

Po zorganizowaniu lektorów nawiązaliśmy współpracę z trzema ośrodkami miejskimi i 4 kwietnia 2022 rozpoczęliśmy nasze pierwsze zajęcia. Dzięki szybkiemu wsparciu Fundacji Lanckorońskich możemy do dzisiaj prowadzić lektoraty. Dziękujemy bardzo za szybką pomoc i zrozumienie, bez którego nasza działalność edukacyjna byłaby znacznie trudniejsza.

Obecnie prowadzimy:

1. Podyplomowe studia: Nauczanie języka polskiego jako obcego- 60% uczestników to obywatele ukraińscy

2. 50-godzinny intensywny kurs online języka polskiego jako obcego. Kurs skierowany jest do nauczycieli z Ukrainy. Nasi studenci odbywają praktyki na kursach, które prowadzimy od 04.04 22. Po ukończeniu studiów będziemy ich polecać do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą z Ukrainy na terenie Polski.

3. Prowadzimy kursy języka polskiego dla obcokrajowców (na terenie 4 miast, zgłosiło sie do nas następne miasto, aby objąć nauką dzieci i młodzież ze szkół):

Nauka-kariera-życie w Polsce - to kurs przeznaczony dla młodzieży i (przyszłych) studentów,

Praca w Polsce - to kurs osób pracujących lub wchodzących na polski rynek pracy.

Wspieramy kursantów w zadomowieniu i usamodzielnieniu się w nowej rzeczywistości.

Uczymy komunikacji w codziennych sytuacjach (w sklepie, u lekarza, u fryzjera, w szkole, w pracy itp.). Rozwijamy sprawności słuchania, mówienia, czytania i pisania.

Absolwenci szkolenia otrzymają zaświadczenie z informacją o zaliczonym poziomie językowym kursu (egzamin wewnętrzny).

4. Przygotowujemy podręcznik dla dzieci ukraińskich do nauki języka polskiego

5. W wakacje organizujemy półkolonie z językiem polskim (Świebodzin, Spała, Świnoujście). Planowane są zajęcia przez 10 dni, po 5 godzin dziennie dla różnych grup wiekowych. Zajęcia będą skierowane na naukę języka polskiego jako obcego, rozwijanie wszystkich sprawności językowych oraz kształtowanie kompetencji społecznych. Zajęcia językowe będą poprowadzone z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania (tj. storytelling, gry, arterapia, sketchnotes), aby zmotywować i przyspieszyć naukę języka tak, aby uczestnicy z łatwością mogli rozpocząć edukację w szkołach polskich.

6. Razem z naszymi studentami opracowujemy skrócony opis programu nauczania wszystkich przedmiotów na poziomie szkoły podstawowej oraz średniej. Przewodnik taki ułatwi nauczycielom w Polsce wdrożyć uczniów do nauki w systemie szkolnictwa polskiego. W sylabusie znajduje się też mini słowniczek, jako pomoc dla nauczycieli polskich.

7. Na prośbę naszych studentów i kursantów od września rozpoczynamy

Warsztaty pisania dla lektorów języka polskiego jako obcego kurs uzupełniający. Lista chętnych jest już kompletna.

Aby móc zrealizować rozpoczęte działanie potrzebujemy wsparcia finansowego.

Dziękujemy za zrozumienie i wspieranie naszej pracy.

About the charity

The Polish University Abroad

Verified by JustGiving

RCN 298510
The Polish University Abroad (PUNO) is an educational charity with an established record of teaching since 1939. PUNO promotes polish culture, language and tradition in United Kingdom. PUNO is registered charity in UK (298510) and acts in EU under PIC (949304275)

Donation summary

Total raised
£362.00
+ £83.00 Gift Aid
Online donations
£362.00
Offline donations
£0.00
Direct donations
£362.00
Donations via fundraisers
£0.00

* Charities pay a small fee for our service. Find out how much it is and what we do for it.