We did it!

Our campaign is now complete. 1606 supporters helped us raise £27,714.00

Visit the charity's profile
Closed 12/11/2023
Cardiff University

#TeamCardiff at the Cardiff Half Marathon 2023

Support our world-leading research into cancer, neuroscience & mental health. By supporting Cardiff University, you are helping to change and enrich lives in Wales and beyond.
£27,714
raised of £25,000 target
Donations cannot currently be made to this page
Event: Cardiff Half Marathon 2023, on 1 October 2023
Closed on 12/11/2023
RCN 1136855

Be a fundraiser

The campaign has now expired but it's not too late to support this charity.

Visit the charity's profile

Story

Support neuroscience and mental health, or cancer research at Cardiff University

#TeamCardiff fundraising supports Cardiff University's neuroscience and mental health, and cancer research. Our neuroscience and mental health researchers are developing new treatments for a wide range of debilitating conditions including ADHD, depression, schizophrenia, and Alzheimer's. Cancer researchers at Cardiff University are improving outcomes for people living with some of the most common cancers such as breast, prostate and bowel, as well as those that are rarer or hard to treat.

Early career researchers can apply for grants of up to £10,000. These grants provide a launch pad for researchers to explore new ideas and unlock future funding opportunities. By supporting the next generation of researchers you're nurturing new talent and investing in innovative ideas. Your support will accelerate life-changing discoveries to improve prevention, diagnosis, and treatment for people living with a wide range of conditions.

Cefnogi niwrowyddoniaeth ac iechyd meddwl, neu ymchwil canser ym Mhrifysgol Caerdydd

Mae gwaith codi arian #TeamCardiff yn cefnogi ymchwil Prifysgol Caerdydd i niwrowyddoniaeth, iechyd meddwl, a chanser. Mae ein hymchwilwyr niwrowyddoniaeth ac iechyd meddwl yn datblygu triniaethau newydd ar gyfer ystod eang o gyflyrau gwanychol gan gynnwys ADHD, iselder, sgitsoffrenia, a Chlefyd Alzheimer. Mae ymchwilwyr canser ym Mhrifysgol Caerdydd yn gwella canlyniadau i bobl sy'n byw gyda rhai o'r canserau mwyaf cyffredin fel y fron, y prostad a'r coluddyn, yn ogystal â'r rhai sy'n fwy prin neu'n anodd eu trin.

Gall ymchwilwyr gyrfa gynnar wneud cais am grantiau o hyd at £10,000. Mae'r grantiau hyn yn darparu pad lansio i ymchwilwyr archwilio syniadau newydd a datgloi cyfleoedd ariannu yn y dyfodol. Drwy gefnogi'r genhedlaeth nesaf o ymchwilwyr rydych chi'n meithrin talent newydd ac yn buddsoddi mewn syniadau arloesol. Bydd eich cymorth yn cyflymu darganfyddiadau sy'n newid bywydau i wella atal, diagnosis a thriniaeth i bobl sy'n byw gydag ystod eang o gyflyrau.

About the charity

Cardiff University

Verified by JustGiving

RCN 1136855
Support Cardiff University’s world-class research. By supporting the next generation of researchers, you can help accelerate life-changing discoveries to improve prevention, diagnosis, and treatment for people living with a wide range of conditions.

Donation summary

Total raised
£27,713.03
+ £4,086.47 Gift Aid
Online donations
£27,433.03
Offline donations
£250.00
Direct donations
£30.00
Donations via fundraisers
£27,433.03

* Charities pay a small fee for our service. Find out how much it is and what we do for it.