Scarlets Community Foundation

Tour de Scarlets - Donate to help clubs with projects to kick-start their return to rugby.

On Monday, Aug 9th 2021, we'll be hopping on our bikes and attempting a bike ride across the Scarlets Region. During the ride we plan on visiting all 53 Community Clubs while raising funds through our Charity Arm - Scarlets Community Foundation.
£7,200
raised
by 73 supporters
RCN 1183228

Be a fundraiser

Create your own fundraising page and help support this cause.

Start fundraising

Story

Scarlets Community Foundation ready for a Tour de Scarlets!

The Scarlets Community Foundation will be getting on their bike next month for a fundraising Tour de Scarlets, cycling to all 53 rugby clubs in the region.

Setting off from Parc y Scarlets on August 9, the team will be cycling a gruelling 350 miles taking in all our clubs across our three counties from Aberystwyth to St Davids to Yr Hendy.

The Foundation is aiming to raise funds that will go back into the grassroots game and help clubs with projects to kick-start their return to rugby.

Scarlets players and All Blacks great Sean Fitzpatrick will be joining the team along the way.

Community Foundation officer Rhodri Jones said: We hope to raise much-needed funds to invest back into our community clubs and female rugby hubs with their return to play and getting ready for the new season. The funds will also support the continued work of the Foundation following on from our care pack campaign during the Covid-19 pandemic.

It is going to be a tough challenge and wed love for our clubs to join us along the Tour.

The Scarlets Community Foundation was launched in 2020 and is the charity arm of the Scarlets.

Get involved today!

For more information on the Tour de Scarlets email RhodriJones@scarlets.wales

------------------

Sefydliad Cymunedol y Scarlets yn barod am Daith de Scarlets!

Mis nesaf, bydd Sefydliad Cymunedol y Scarlets yn cychwyn Taith de Scarlets lle fyddwn yn seiclo i bob 53 clwb sydd o fewn ein rhanbarth.

Yn cychwyn o Barc y Scarlets ar y 9fed o Awst, bydd y tîm yn seiclo 350 o filltiroedd gan ymweld â phob clwb ar draws tair sir o Aberystwyth i Ty Ddewi a draw ir Hendi.

Maer Sefydliad yn anelu at godi arian a fydd yn cael ei rhoi tuag at rygbi cymunedol a helpu clybiau gyda phrosiectau i helpu eu dychweliad at rygbi.

Bydd chwaraewyr y Scarlets a arwr y Crysau Duon Sean Fitzpatrick yn ymuno âr tîm ar hyd y daith.

Dywedodd swyddog Gymunedol y Scarlets Rhodri Jones: Gobeithiwn i godi arian i allu fuddsoddi nôl i mewn ir clybiau gymundeol a clybiau merched gydau dychweliad i rygbi a partoadau am y tymor newydd. Hefyd, bydd yr arian yn cefnogi gwaith y sefydliad gan ddilyn ein ymgyrch pecynnau gofal yn ystod Covid-19.

Mae mynd i fod yn sialens ond hoffwn ir clybiau i ymuno â ni ar y daith.

Lansiwyd Sefydliad Cymunedol y Scarlets yn 2020 ac maent yn estyniad elusennol or Scarlets.

Am fwy o wybodaeth ar Daith de Scarlets e-bostiwch RhodriJones@scarlets.wales

About the charity

Scarlets Community Foundation

Verified by JustGiving

RCN 1183228
Scarlets Community Foundation the charity arm of Scarlets Regional Rugby club. Its work focuses on: Increasing Rugby Participation Club development Promoting aspiration through education, Supporting social inclusion, Promoting Health & Wellbeing, Charitable support across the Scarlets region.

Donation summary

Total raised
£7,200.00
+ £696.50 Gift Aid
Online donations
£2,000.00
Offline donations
£5,200.00
Direct donations
£1,990.00
Donations via fundraisers
£10.00

* Charities pay a small fee for our service. Find out how much it is and what we do for it.