We did it!

Our campaign is now complete. 0 supporters helped us raise £2,068.00

Visit the charity's profile
Closed 20/03/2020
National Botanic Garden of Wales

Helpwch Achub Ein Peillwyr

Mae peillwyr yn hanfodol i les y byd ond maent o dan fygythiad. Nhw sy’n peillio’r bwydydd rydym wrth ein bodd yn eu bwyta, ond pa blanhigion mae pryfed peillio'n eu defnyddio i gael bwyd?
£2,068
raised
Donations cannot currently be made to this page
Closed on 20/03/2020
RCN 1036354

Be a fundraiser

The campaign has now expired but it's not too late to support this charity.

Visit the charity's profile

Story

 

Mae angen eich help ar Abigail, Laura a Lucy, ymchwilwyr PhD yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, i ddod o hyd i’r blodau gorau i bryfed peillio llwglyd.   

 Mae cacwn, gwenyn, gwenyn unig a phryfed hofran, yn hanfodol i les y byd. 

Gall cadw rhestrau o blanhigion sy’n denu pellwyr i ein helpu i ddewis y planhigion iawn, ond at ei gilydd nid yw’r rhestrau hyn yn seiliedig ar ddata gwyddonol go iawn nac yn cynnwys rhai o’r planhigion pwysig sy’n denu pryfed peillio. Yma yn yr Ardd mae gennym gasgliadau garddwriaethol a Gwarchodfa Natur Genedlaethol, yn cynnwys dewis o dros 9000 o wahanol fathau o blanhigion i’n pryfed peillio. O'r herwydd, rydym mewn sefyllfa wych i wneud profion gwyddonol i weld pa blanhigion sydd fwyaf pwysig.

I gael gwybod pa blanhigion y mae’r pryfed peillio wedi bod yn ymweld, byddwn yn casglu samplau o baill o’u cyrff. Rydym yn echdynnu, yn amlhau ac yn dilyniannu’r DNA yn y paill gan ddefnyddio technegau barcodio DNA. Drwy hyn gallwn gael gwybod yn union pa blanhigion sydd fwyaf pwysig i bryfed peillio a defnyddio’r wybodaeth hon i ddatblygu cymysgeddau hadau sy’n denu pryfed peillio i’w defnyddio yn ein gerddi. 

Mae’n costio £3,000 i echdynnu, amlhau a dilyniannu DNA o 100 o samplau ac mae angen eich help arnom er mwyn i ni allu dilyniannu paill o 500 o bryfed (cyfanswm o £15,000). Drwy gyfrannu at yr achos hwn, rydych yn cyfrannu’n uniongyrchol i ymchwil a chadwraeth pryfed peillio yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru!

I ddiolch i chi am eich cefnogaeth:

£50 – Dau docyn am ddim i ymweld â’r Ardd Fotaneg.

£100 – Pedwar tocyn am ddim i ymweld â’r Ardd Fotaneg.

£150 – Brodwaith Pryfed Peillio Pwytho Botanegol.

£250 – Taith Gerdded Cacwn a chyflwyniad i adnabod rhywogaethau ym mhrydferthwch yr Ardd Fotaneg a Gwarchodfa Natur Genedlaethol Waun Las gyda’r Tîm Gwyddoniaeth.

£300 – Diwrnod Cadw Gwenyn yng Ngwenynfa’r Ardd Fotaneg.

£400 – Diwrnod yn y Labordy Gwyddoniaeth yn dysgu am roi cynnig ar farcodio DNA.

About the charity

A charity dedicated to the research and conservation of biodiversity, sustainability, lifelong learning and the enjoyment of the visitor. Elusen sydd yn ymroi i waith ymchwil a gwarchod bioamrywiaeth, i gynaliadwyedd, dysgu gydol oes a mwynhad yr ymwelydd

Donation summary

Total raised
£2,067.36
Online donations
£0.00
Offline donations
£2,067.36
Direct donations
£0.00
Donations via fundraisers
£0.00

* Charities pay a small fee for our service. Find out how much it is and what we do for it.