Manon Davies

Her Gerdded 6ed YDH Walking Challenge

Fundraising for meddwl.org
£495
raised of £300 target
by 37 supporters
Donations cannot currently be made to this page
meddwl.org

Verified by JustGiving

RCN 1192527
We Rydym yn darparu gwybodaeth yn Gymraeg to am iechyd meddwl.

Story

Er mwyn gwella ein lles ni i gyd mae Pwyllgor y 6ed wedi rhoi her i dimau o'r 6ed a'r staff i gerdded pellter Llwybr Arfordir Môn o ddrws eu tai dros gyfnod o bythefnos. Wrth wneud hyn byddwn yn gwella'n ffitrwydd, yn helpu ein hiechyd meddwl ac yn codi arian i meddwl.org.  Diolch am ddarllen ein tudalen Just Giving ac am bob rhodd.       

To improve our wellbeing, the 6th form Committee has challenged teams from the 6th firm and staff to walk the Anglesey Coastal Path from thrir doorsteps. By doing this we will be improving our fitness, our mental health and raising money for meddwl.org. Thanks for taking the time to visit our JustGiving page and for every donation.

Mae eich gwybodaeth i gyd yn saff ac ni fydd Just Giving yn rhannu eich manylion. Bydd unrhyw gyfraniad yn cael ei anfon yn syth at yr elusen. Mae hon yn ffordd effeithiol i gyfrannu. 

Donating through JustGiving is simple, fast and totally secure. Your details are safe with JustGiving - they'll never sell them on or send unwanted emails. Once you donate, they'll send your money directly to the charity. So it's the most efficient way to donate - saving time and cutting costs for the charity. 

About the charity

meddwl.org

Verified by JustGiving

RCN 1192527
Gall byw gyda salwch neu gyflwr iechyd meddwl fod yn brofiad unig a heriol. Mae gwefan meddwl.org yn lle i gael cefnogaeth, dysgu am anhwylderau iechyd meddwl gwahanol, darllen am brofiadau eraill a chael gwybodaeth am ble i gael cymorth – i gyd drwy gyfrwng y Gymraeg.

Donation summary

Total raised
£495.00
Online donations
£495.00
Offline donations
£0.00

* Charities pay a small fee for our service. Find out how much it is and what we do for it.