KevTame .

CS Uwd Lon Las

Fundraising for meddwl.org
£910
raised of £200 target
Donations cannot currently be made to this page
Participants: Kev Tame, Owain Elidir, Jonathon Jones
meddwl.org

Verified by JustGiving

RCN 1192527
We Rydym yn darparu gwybodaeth yn Gymraeg to am iechyd meddwl.

Story

Reidio o Gaernarfon i Gaerdydd mewn 2 ddiwrnod efo CS Uwd... 

Ar ol y flwyddyn dwytha dwi'n fwy ymwybodol nag erioed o'r angen am gymorth a chefnogaeth. Felly tra dw'n cael laff, chwysu peintia a phendroni be dwi'n neud ar feic yn mynd fyny ac i lawr elltydd boncyrs rhwng y Gogledd a'r De, dwi am drio codi rywfaint o bres i'r elusen bwysig yma o Gymru. Os 'da chi eisiau ac yn gallu cyfrannu, mi fyddwn yn hynod ddiolchgar.

Diolch x


Mae gan bawb iechyd meddwl. Mae meddwl.org yn lle i gael cefnogaeth a gwybodaeth, ac i ddarllen a rhannu profiadau iechyd meddwl – i gyd drwy gyfrwng y Gymraeg.


++++++++


Riding from Caernarfon to Cardiff in two days with CS Uwd  ....

During the last year i've been more aware than ever of  the need for help and support. So while i'm having a laugh riding 200 miles and asking myself why i agreed to do it in the first place, i'll be trying to raise some money towards this important charity in Wales. 

If you are able to donate it would be much appreciated.

Thanks for reading x


We all have mental health. ‘Meddwl’ is the Welsh word for both ‘mind’ and ‘thought’ and meddwl.org is a website providing a space to share and learn about different mental health conditions and to find support and information on where to obtain further assistance – all through the medium of Welsh.

About the charity

meddwl.org

Verified by JustGiving

RCN 1192527
Gall byw gyda salwch neu gyflwr iechyd meddwl fod yn brofiad unig a heriol. Mae gwefan meddwl.org yn lle i gael cefnogaeth, dysgu am anhwylderau iechyd meddwl gwahanol, darllen am brofiadau eraill a chael gwybodaeth am ble i gael cymorth – i gyd drwy gyfrwng y Gymraeg.

Donation summary

Total raised
£910.00
Online donations
£910.00
Offline donations
£0.00

* Charities pay a small fee for our service. Find out how much it is and what we do for it.