Your friends are fundraising. Don't miss out, opt in.

0 %
£0.00
raised of £1,000 target
Donate
Rhiannon England avatar
Rhiannon England

Ras Hwyl Gwynllyw

Rydym yn cynnal ras hwyl for Cancer Research UK because yr ydym am gefnogi'r elusen bwysig yma

0 %
£0.00
raised of £1,000 target
Donate
  • Team members: Dysgwyr a Staff Ysgol Gyfun Gwynllyw
  • Event: Ras Hwyl Gwynllyw, 20 Jul 2017

Cancer Research UK

We pioneer life-saving cancer research to help beat cancer sooner

Charity Registration No. in England and Wales 1089464, Scotland SC041666

Story

Fel ysgol rydym bob amser yn awyddus i gefnogi elusennau lleol a chenedlaethol. Rydym yn falch iawn o gefnogi elusen Ymchwil Cancr ac yn awyddus i helpu godi arian i parhau'r gwaith i geisio gorchfygu cancr. 

As a school we are always keen to support both local and national charities. We are very happy to support Cancer Research UK and we are keen to raise money so that Cancer Research can continue the fight against cancer.

Photos

1

Supporters

Donate