Beaumaris Station

Beaumaris Lifesaver Fund 2022

Fundraising for RNLI - Royal National Lifeboat Institution
£165
raised of £500 target
RNLI Cymru - Lifesavers' Fund 2022
Campaign by RNLI - Royal National Lifeboat Institution (RCN Eng/Wal 209603,SC037736,ROI20003326,IOM1308,Jer14)
Support the lifeboats in Wales/Cefnogwch y badau achub mewn Cymru

Story

In Wales, the RNLI has been operating at full capacity since the start of the Coronavirus pandemic and our heroic crews commitment to saving lives at sea has not stopped.

The average lifeboat station in Wales costs £155,000 to run. We have seen a significant shortfall in income over the past two years and are asking all our friends and communities to donate what they can in 2022, to keep us running.

From Flint around the coast to Penarth, we will always be there to keep you and your loved ones safe, on our watch, there will be no preventable deaths on Welsh coasts. Please help us fulfil that mission.

For ideas on how to support or get involved please contact nick_evans@rnli.org.uk

Your donation to this page will help support the running of stations in the Wales as follows:
Aberdovey, Abersoch, Aberystwyth, Angle, Barmouth, Barry Dock, Beaumaris, Borth, Burry Port, Cardigan, Conwy, Criccieth, Fishguard, Flint, Holyhead, Horton and Port Eynon, Little and Broad Haven, Llandudno, Moelfre, New Quay, Penarth, Port Talbot, Porthcawl, Porthdinllaen, Pwllheli, Rhyl, St Davids, Tenby, The Mumbles and Trearddur Bay.

Yng Nghymru, mae’r RNLI wedi bod yn gweithredu ar gapasiti llawn ers dechrau pandemic y Coronafeirws er mwyn gwasanaethu'r cyhoedd ac achub bywydau ar y mȏr.

Ar gyfartaledd, mae cost o £155,000 ynglwm ȃg ariannu un gorsaf bad achub yng Nghymru. Rydym wedi profi diffygion sylweddol mewn incwm ers dwy flynedd felly rydym yn apelio i gefnogwyr yr RNLI am gyfraniadau er mwyn sicrhau bod gorsafoedd yn gallu parhau yn weithredol yn 2022.

Ar hyd yr arfordir o Fflint i Fro Morgannwg, byddwn wrth law er mwyn eich cadw chi a’ch anwyliaid yn ddiogel.Ein amcan yw sicrhau nad oes marwolaethau y gallwn eu hatal yn digwydd ar arfordiroedd Cymru.

Os oes gennych syniadau neu os ydych yn awyddus i gefnogi, cysylltwch ȃ nick_evans@rnli.org.uk.

Bydd unrhyw gyfraniadau i’r dudalen hon yn ein cynorthwyo i gynnal y gorsafoedd canlynol yng Nghymru:
Aberdyfi, Abersoch,Aberystwyth, Angl, Abermaw, Dociau’r Barri, Biwmares, Borth, Porth Tywyn, Aberteifi, Conwy, Cricieth, Abergwaun, Fflint, Caergybi, Horton a Phorth Einon, Aber-bach ac Aberllydan, Llandudno, Moelfre, Cei Newydd, Bro Morgannwg, Port Talbot, Porthcawl, Porthdinllaen, Pwllheli, Rhyl, Tŷ Ddewi, Dinbych y Pysgod, Y Mwmbwls a Bae Trearddur.

About the campaign

Support the lifeboats in Wales/Cefnogwch y badau achub mewn Cymru

About the charity

RNLI - Royal National Lifeboat Institution

Verified by JustGiving

RCN Eng/Wal 209603,SC037736,ROI20003326,IOM1308,Jer14
RNLI volunteer lifeboat crews provide a 24-hour search and rescue service all around the UK and Ireland, while lifeguards keep a careful watch on the UK’s busiest beaches. RNLI lifesaving and drowning prevention depend on supporter fundraising and the generous donations that you and others give.

Donation summary

Total raised
£165.00
+ £41.25 Gift Aid
Online donations
£165.00
Offline donations
£0.00

* Charities pay a small fee for our service. Find out how much it is and what we do for it.