Fforwm Ieuenctid Gorllewin Sir Gar

Fforwm Ieuenctid yn Cerdded dros Meddwl.org

Fundraising for meddwl.org
£485
raised of £300 target
by 35 supporters
meddwl.org

Verified by JustGiving

RCN 1192527
We Rydym yn darparu gwybodaeth yn Gymraeg to am iechyd meddwl.

Story

Mae aelodau o Fforwm Ieuenctid Gorllewin Sir Gar wedi penderfynu cerdded 300 milltir i godi arian ac ymwybyddiaeth i elusen meddwl.org. Elusen sydd yn bwysig i’r aelodau, gan ei bod yn cynorthwyo unigolion sydd yn dioddef o Iechyd meddwl. Pwnc sydd yn  holl bwysig yn ystod y cyfnod yma. 

300 milltir yw’r pellter rhwng wersylloedd yr Urdd, gan gynnwys maes Eisteddfod yr Urdd Sir Gaerfyrddin, Llanymddyrfi. 

About the charity

meddwl.org

Verified by JustGiving

RCN 1192527
Gall byw gyda salwch neu gyflwr iechyd meddwl fod yn brofiad unig a heriol. Mae gwefan meddwl.org yn lle i gael cefnogaeth, dysgu am anhwylderau iechyd meddwl gwahanol, darllen am brofiadau eraill a chael gwybodaeth am ble i gael cymorth – i gyd drwy gyfrwng y Gymraeg.

Donation summary

Total raised
£485.00
Online donations
£485.00
Offline donations
£0.00

* Charities pay a small fee for our service. Find out how much it is and what we do for it.