Your friends are fundraising. Don't miss out, opt in.

116 %
£1,745.42
raised of £1,500 target
by 44 supporters
Donate
ann jones avatar
ann jones

Anno's Africa Malawi- The good Carnival

A Sponsored walk up the Elephant Mountain August18 for Anno's Africa because raise funds for their projects in Malawi / Kenya

116 %
£1,745.42
raised of £1,500 target
by 44 supporters
Donate
  • Team members: Cimera Artists, Friends, Anno's Africa Artists, Friends and Supporters
  • Event: Pen Llyn- Pilgrim's Walk/ Taith Pererin, 08 Jul 2017 to 09 Jul 2017

Anno's Africa

It offers an arts education to orphans and vulnerable children in some of Africa's most deprived city slums. Three years ago it linked with charity schools and is successfully providing workshops in Dance (including ballet), Music, Drama, Art and Circus.

Charity Registration No. 1131645

Story

Cimera are delighted to invite you to this year's charity fundraising event for Anno's Africa's fantastic arts programmes in Kenya and Malawi. Last year's event was a fundraising sponsored walk along the pilgrimage route to Aberdaron. This year, starting from our base camp under the Elephant mountain we will walk up the Elephant for a picnic at the top. On Saturday 25th August. Come and join us and savour fantastic views across Snowdonia and the Irish sea. On the Sunday 26th August we will continue with a fun day for all with circus workshops, aerial rig, slack lines, pony rides and all kinds of games on a beautiful 16 acre site.

Last year 3 members of Cimera went to Northern Malawi to help in the development of Anno's Africa Malawi's Arts Programme with children in Nkharta Bay. It was a wonderful and inspiring experience for us and we are committed to helping their project grow. It is run by Malawian Artists lead by James Mhango and this summer Artists from Kenya will be travelling to Malawi to work with them. The funding raised from this years event will go towards Anno's Africa's work in both Malawi and Kenya

Mae Cimera wrth ein bodd yn eich gwahodd i ddigwyddiad codi arian elusen eleni ar gyfer rhaglenni celfyddydol gwych Anno's Africa yn Kenya a Malawi. Digwyddiad y llynedd oedd taith gerdded noddedig ar hyd y llwybr pererindod i Aberdaron. Eleni, gan ddechrau o'n gwersyll sylfaenol o dan fynydd Eliffant, byddwn yn cerdded i fyny'r Eliffant am bicnic ar y brig, ddydd Sadwrn 25 Awst. Dewch i ymuno â ni a mwynhau golygfeydd gwych ar draws Eryri a môr Iwerddon.Ar ddydd Sul, 26ain o Awst, byddwn yn parhau â diwrnod hwyliog i bawb gyda gweithdai syrcas, rig aerial, llinellau slack, reidio ceffyl a pob math o gemau ar safle 16 erw hardd.

Y llynedd, aeth 3 aelod o Cimera i Northern Malawi i helpu i ddatblygu Rhaglen Celfyddydau Anno's Africa Malawi gyda phlant yn Nkharta Bay. Roedd yn brofiad gwych ac ysbrydoledig i ni ac rydym wedi ymrwymo i gynorthwyo eu prosiect i dyfu. Fe'i cynhelir gan Artistiaid Malawian a arweinir gan James Mhango a bydd artistiaid o Kenya yn teithio i Malawi yr haf hwn i weithio gyda nhw. Bydd yr arian a godir o ddigwyddiad eleni yn mynd tuag at waith Anno's Affrica yn Malawi a Kenya

Photos

25
  • +23

Supporters

44
Donate