74 %
£18,568
raised of £25,000 target
by 60 supporters
Donate
North Wales Wildlife Trust avatar
North Wales Wildlife Trust

Coed Ty Uchaf Appeal

Fundraising for North Wales Wildlife Trust

74 %
£18,568
raised of £25,000 target
by 60 supporters
Donate

North Wales Wildlife Trust

North Wales Wildlife Trust is working for an environment rich in wildlife for everyone. With over 6,000 members in North Wales, it is the largest voluntary organisation dedicated to conserving the full range of local habitats and species.

Charity Registration No. 230772

Story

Coed Ty Uchaf Appeal: every £1 = 5.5 square metres!

North Wales Wildlife Trust have a unique opportunity to create 35 acres of thriving fen in the foothills of Snowdonia.  This habitat will benefit a huge variety of wetland species from grasshopper warblers to woodcock and water vole to otter – but we need your help to realise our vision.

Apel Coed Ty Uchaf: pob £1 = 5.5 metr sgwar!

Mae gan Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru gyfle unigryw i greu 35 erw o gorstir llewyrchus wrth droed mynyddoedd Eryri. Bydd y cynefin hwn o fudd i amrywiaeth enfawr o rywogaethau tir gwlyb, o’r troellwr bach i’r cyffylog ac o’r llygoden ddŵr i’r dyfrgi – ond mae arnom angen eich help chi i wireddu’r freuddwyd hon.

Photos

1

Supporters

60