Your friends are fundraising. Don't miss out, opt in.

77 %
£7,761.00
raised of £10,000 target
by 8 supporters
Donate
Coláiste  Feirste avatar
Coláiste Feirste

Colaiste Feirste agus SERVE - Mosaimbic agus an Afraic Theas 2014

volunteering in Mozambique and South Africa for SERVE because they do great work in these countries!

77 %
£7,761.00
raised of £10,000 target
by 8 supporters
Donate

SERVE

We work in solidarity with poor communities to tackle the causes of poverty & injustice

Charity Registration No. n/a

Story

SERVE is doing more than its humble title suggests here, in Coláiste Ferste. Diarmaid Ua Bruadair and family are renowned for their solid work in Brazil over the last few years, and now SERVE has extended its charitable branches to Africa and beyond. Past pupils Lauren Nic Cailín, Daragh Ó Cluasaigh, Tomás Mac Ardail and Aisling Ní Labhraí fundraised and travelled to Zambia, Brazil and The Philippines, while teacher Cáit Ní Mhurchú travelled to Thailand. Danielle Ní Riabhaigh, one of Coláiste Feirste’s dedicated charity volunteers having travelled to Zambia in 2011 for the first time, put her skills to the test by leading the trip to Zambia, earlier this year.

 

The school team and pupils need all your help to fundraise for Mozambique and Souh Africa 2014. Our inspired Years 8s braved a wet climb on Black Mountain to contribute more than £1,200 whilst discos and céilithe are also pencilled in. We need all your help, friends and parents! Please dig deep and help this great cause.

Is eagraíocht charthanachta é SERVE atá dírithe ar an fhorbairt i dtíortha atá i mbéal forbartha agus ar dheiseanna a sholáthar d’Éireannaigh óga obair dheonach a dhéanamh thar lear chomh maith le bheith ag obair in  Éirinn.

Bunaíodh SERVE sa bhliain 2003 nuair a tháinig grúpa ar ais ó na hOileáin Fhilipíneacha i ndiaidh dóibh sé seachtaine a chaitheamh thall ag obair le heagraíochtaí difriúla. Mhothaigh siad gur chóir go mbeadh an deis ag daoine óga eile an t-eispéireas céanna a bheith acu agus cruthaíodh SERVE, dá thairbhe.

I ndiaidh deich mbliana ar an tsaol, tá na céadta oibrí deonach i ndiaidh bheith páirteach i ndea-obair de chuid SERVE. Tá an eagraíocht ag tacú le tionscnaimh éagsúla sa Bhrasaíl, sa Téalainn, sa Mhósaimbíc, san Afraic Theas, sa tSaimbia, sa tSiombáib, sna hOileáin Fhilipíneacha, san India agus anseo in Éirinn fosta.  Cuireann SERVE a aidhmeanna i bhfeidhm trí pháirtnéirí a aithint sna tíortha sin agus tacaíonn siad leis an obair atá ar bun ag na heagraíochtaí dúchasacha sin trí mhaoiniú, taithí, oibrithe deonacha agus traenáil a chur ar fáil.  Fágann sin nach bhfuil Éireannaigh ag deachtú réiteach le muintir na dtíortha éagsúla ach go bhfuil siad ag tacú le daoine áitiúla a thuigeann comhthéacs na tíre agus na deacrachtaí sainiúla a bhaineann leis an tír áirithe sin, lena bhfadhbanna féin a réiteach.

Tá baill de scoilphobal Choláiste Feirste ag obair mar oibrithe deonacha le SERVE ó bhí 2007 ann.  Bíonn Diarmaid Ua Bruadair agus a theaghlach freagrach as tionscnamh SERVE sa Bhrasaíl agus téann siad anonn gach bliain ag tógáil tithe.  Chaith Cait Ní Mhurchú tréimhse sa Téalainn ag teagasc Béarla agus chuaigh iar-leabharlannaí na scoile Aisling Ní Labhraí go dtí na hOileáin Fhilipíneacha.  Thug Ceannaire na mBuachaillí Daragh Ó Cluasaigh aghaidh ar thionscnamh na Brasaíle agus anuraidh thug Ceannaire na gCailíní Lauren Nic Cailín aghaidh ar an tSaimbia.  Bhí Danielle Ní Riabhaigh agus Tomás Mac Ardail sa tSaimbia mar oibrí agus ansin chuaigh Danielle ar ais mar cheannaire tionscnaimh anuraidh.Mhothaigh an scoil go raibh sé de cheart ag daltaí Choláiste Feirste an deis a bheith acu páirt a ghlacadh ina leithéid de thionscnamh agus chuige sin tugadh faoi thionscnamh na scoile chuig an Afraic Theas agus an Mhósaimbíc a eagrú.

Dúirt Danielle: “Is cúis mhór bhróid í domhsa a bheith in ann an cineál seo oibre ar son daoine nach bhfuil an t-ádh céanna orthu is atá orainne anseo in Éirinn. Chuaigh mise go dtí an tSaimbia arú anuraidh den chéad úr agus cé go raibh obair dheacair i gceist, is mór an tairbhe a bhain mé as an aistear. Bhuail mé le cairde a bheas agam go deo agus is é sin ceann de na fáthanna a raibh mé ag iarraidh pilleadh ar an tír anuraidh mar cheannaire tionscnaimh. D’imigh mé chun na Saimbia le dalta de chuid an choláiste agus beidh muid ag dul go dtí an Mhósaimbíc i mbliana arís le daltaí eile ó Choláiste Feirste. Tá sé ar dóigh go dtig leis an phobalscoil na cineálacha deiseanna seo a thabhairt dár ndaltaí agus tá muid uilig ag dúil go mór leis an turas i mbliana.”

Is gá de lucht an Choláiste airgead a thiomsú idir seo agus an turas agus tá neart imeachtaí idir láimhe ag muintir na scoile chun seo a chinntiú. Cé go mbeidh sinsearaigh na scoile ag tabhairt faoin obair dheonach san Afraic go luath sa bhliain úr, is cinnte gur tionscadal iomlán scoile é. Tá baint ag gach bliainghrúpa sa tionscadal, idir mhúinteoirí agus dhaltaí. I measc na n-imeachtaí a rinneadh cheana féin, tá dioscónna, oícheanta sóisialta, siúlóid urraithe sléibhe agus a thuilleadh eile. Rinne Bliain 8 siúlóid ar an tSliabh Dhubh ar na mallaibh chun cúpla punt a chur i dtreo an turais charthanachta seo chun na Mósaimbíce agus d’éirigh leo breis is £1200 a thógáil. Is léir gur bhain daltaí na scoile an-sult as an turas agus beidh imeachtaí dá mhacasamhail ag tarlú idir an dá linn. Le cois na n-imeachtaí a eagraíodh cheana féin, beidh bearradh gruaige fhoireann na scoile, cóisir mhór na Nollag agus imeachtaí eile a bheas a reáchtáil ag Bliain 9 agus 10. Ar aghaidh linn chun na hAfraice!

Photos

10
  • +8

Supporters

8
Donate