Your friends are fundraising. Don't miss out, opt in.

81 %
£8,107.06
raised of £10,000 target
by 258 supporters
Donate
DAVID JONES avatar
DAVID JONES

CylchCambriaDavid / DavidsCambriaCircle

Fundraising for NSPCC

81 %
£8,107.06
raised of £10,000 target
by 258 supporters
Donate
  • Team members: Julia Jones
  • Event: CylchCambriaDavid / DavidsCambriaCircle, 23 Jun 2018

NSPCC

We are the only charity fighting to end child abuse in the UK

Charity Registration No. 216401 and SC037717

Story

On 23 June I will be taking on a huge challenge to raise funds for NSPCC Cymru.

I will walk, with my wife Julia, to all 5 Coleg Cambria sites - Llysfasi to Northop, to Deeside, to Yale, to Bersham (& hopefully back to Llysfasi!) - over 48 miles & 100,000 steps in just one day.

Please donate - a child contacts Childline every 25 seconds & over a quarter don't get through.  We need to ensure a volunteer counsellor is there to answer, 24/7!

Thanks for your support - every donation makes a real difference to children.


Ar 23 Mehefin, byddaf yn ymgymryd â her enfawr i godi arian ar gyfer NSPCC Cymru.

Byddaf yn cerdded, efo fy wraig Julia, i bob un o 5 safle Coleg Cambria - Llysfasi i Laneurgain, i Lannau Dyfrdwy, i Iâl, i'r Bers (a gobeithio yn ôl i Lysfasi!) - dros 48 milltir a 100,000 o gamau mewn un diwrnod.

Cyfrannwch os gwelwch yn dda  - mae plentyn yn cysylltu efo Childline bob 25 eiliad ac mae dros chwarter yn methu mynd drwodd. Mae angen i ni sicrhau bod cynghorydd gwirfoddol yno i ateb, 24/7!

Diolch am eich cefnogaeth - mae pob rhodd yn gwneud gwahaniaeth go iawn i blant.

David

Photos

7
  • +5

Supporters

258
Donate