Your friends are fundraising. Don't miss out, opt in.

£9,182.15
raised by 47 supporters
Donate
Rhys Meirion avatar
Rhys Meirion

Her Cylchdaith Cymru / The Lap Of Wales Challenge for Cronfa Elen's Fund

Fundraising for Awyr Las Gogledd Cymru - Blue Sky North Wales

£9,182.15
raised by 47 supporters
Donate
  • Team members: Gwen Boyns, Iolo Williams, Tara Bethan, Ffion Dafis, Bryn Fôn, Sioned Terry, Gerallt Pennant, Tudur Owen, Dilwyn Morgan, Dewi Williams.
  • Event: Her Cylchdaith Cymru / The Lap Of Wales Challenge, 04 Jul 2015 to 11 Jul 2015

Awyr Las Gogledd Cymru - Blue Sky North Wales

We support NHS services across North Wales to enhance the experience of local patients

Charity Registration No. 1138976

Story

Teithio Cymru trwy'r awyr, ar ddwr, ar ffyrdd a dros fynyddoedd i annog trafodaeth genedlaethol am roi organau ac i godi arian ar gyfer Cronfa Elen (rhan o Awyr Las).

Taking to the skies, waters, mountains and roads of Wales to promote a national discussion about organ donation and to raise money for Elen's Fund (part of Awyr Las).

Photos

2
  • Cronfa Elen

Supporters

47
Donate