Arjen van Mierlo

Arjen van Mierlo's Fundraising Page

Fundraising for Voluntary Service Overseas
£6,664
raised of £5,000 target
by 35 supporters
Donations cannot currently be made to this page
Event: Accenture Everest Base Camp - Global 1, on 9 March 2009
We work through volunteers to bring about lasting change

Story

For English text, please scroll down... 

Update: Inmiddels ben ik weer terug. Een verslag van de reis is te vinden op mijn website. Doneren kan nog steeds!

Voor het goede doel naar Everest Base Camp lopen!

In Maart 2009 zal ik deelnemen aan de Everest Base Camp Trek 2009. Mijn werkgever Accenture organiseert deze trekking samen met VSO om de VSO organisatie te promoten en geld in te zamelen voor hun doel - in dit geval het VSO Onderwijs Programma in Nepal. (details hierover staan hier).

Mijn doel is het inzamelen van € 6250,- (₤ 5000,-) wat VSO zal helpen bij hun inspanningen om scholen te bouwen, leraren op te leiden, lagere kasten en meisjes van onderwijs te voorzien, etc. Hierbij heb ik jouw hulp nodig!

Update 18 november: zoals je kunt zien heb ik met de hulp van vele gulle gevers het streefbedrag bereikt. Laat dit je er vooral niet van weerhouden te doneren – het gaat er niet om dat het streefbedrag bereikt is, maar om zoveel mogelijk kinderen in Nepal van onderwijs te kunnen voorzien met jouw hulp! Elke Pond / Dollar / Euro helpt een verschil te maken!!!

Je kunt op 3 manieren een financiële bijdrage leveren:

1. Online met je credit card: klik op de "Sponsor me now" button en vul het bedrag in dat je wilt doneren, samen met de gegevens van je credit card. Je bijdrage komt dan direct bij VSO terecht. LET OP: Het bedrag moet in Engelse Ponden ingevuld worden. 1 Pond is ongeveer 1.15 euro. Klik hier voor de actuele wisselkoers.

Doneren via Justgiving is snel, simpel en volledig veilig. Het is de meest efficiënte manier om te doneren.

2. Bank overschrijving: maak het bedrag over op rekeningnummer 51.68.978 van A.G. van Mierlo - De Meern o.v.v. "Everest Challenge". Ik zal het geld dan overmaken naar VSO.

3. Contant geld: Uiteraard kun je altijd contant geld geven wanneer je me ziet; Ik zal het geld dan overmaken naar VSO.

100% van je donatie gaat naar VSO, ik zal zelf betalen voor vluchten en andere persoonlijke uitgaven.

Elke donatie helpt, dus wees niet bang dat je niet genoeg kunt bijdragen om een verschil te maken.

Meer details over de trektocht kun je vinden op mijn website (Engelstalig).

Onder aan de pagina vind je een overzicht van de bijdragen die ik tot dus ver ontvangen heb.

-----

Update: I am back from the trip. A journal from the journey kan be found on my website. Donating is still possible!

Hiking to Everest Base Camp for a good cause!

In March 2009 I will be participating in the Everest Base Camp Trek 2009. My employer Accenture organises this together with VSO to promote the VSO organisation and raise money for their cause - in this case the VSO educational Programme in Nepal. (Find out more details about it here).

My goal is to raise € 6250,- (₤ 5000,-) which will help VSO in their efforts to build schools, educate teachers, provide education to lower castes and girls, etc. For this I do need your support!

Update November 18th: As you can see, with the help of many generous people I have surpassed the target amount. Please let this not stop you from donating - it's not about me having reached the target amount, it's about as many kids possible receiving education with your help! Every Pound / Dollar / Euro helps to make a difference!!!

You can help with your financial contributions in 3 ways:

1. Online with your creditcard: click the "Sponsor me now" button and fill in the amount you want to contribute and your credit card data. Your contribution will be sent to VSO directly. BE AWARE: The amount has to be filled in in British Pounds. 1 Pound is approximately 1.15 euro. Click here for the latest exchange rates.

Donating through Justgiving is quick, easy and totally secure. It’s also the most efficient way to sponsor me.

2. Bank transfer (NL only): send the amount to 51.68.978 in the name of A.G. van Mierlo - De Meern mentioning "Everest Challenge". I will then transfer the money to VSO.

3. Handing over cash: Of course you can always just give me cash when you see me; I will then transfer the money to VSO.

100% of your donation will go to VSO, I will personally pay for my flight and other personal expenses.

Every donation helps, so do not be afraid you won't be able to contribute enough to make a difference.

More details on the trek can be found on my site.

The picture on this page was taking during my second trip to Nepal (Mera Peak) in 2006.

Ontvangen bijdragen (cash/overschrijving) tot nu toe / Offline contributions received so far:

Ester - donating a coin so she would be the first contributor :) and later on another contribution

€ 22.00

Henk & Grada - 5 contributions

€ 450.00

“Garage sale” via marktplaats.nl

€ 392.74

Wilma (via marktplaats.nl )

€ 64.32

Robert Engelen

€ 10.00

Annabel Walker

€ 10.00

Coby Hubbers

€ 25.00

Patricia - returning a “lost” wheelchair, money found in the street , etc. 

€ 5.10

Anonymous from UMC St. Radboud

€ 20.00

Annekatrien van Slooten

€ 15.00

Ronald Krabben

€ 25.00

Uncle Ben & Aunt Jo

€ 25.00

Olga & Bas

€ 40.00

Sidney Kwee

£ 30.00

Lucie van Dijk

€ 5.00

Jeannette Vriezekolk

€ 5.00

Simone v.d. Zwan

€ 20.00

Leon Knijnenburg

€ 35.00

Marleen Coopmans

€ 10.00

Hanny Koldijk

€ 10.00

Sjef & Els Leijten

€ 10.00

Daniele Bruno

€ 6.15

Helgard Jung

€ 8.00

Accenture Technology Solutions

€ 500.00

Lenny Polman

€ 10.00

Saskia Lukassen

€ 5.00

René Jalink

€ 25.00

Maria Reinders

€ 5.00

Renate Besselink & Robert Zeggen

€ 20.00

Jacco & Evert

€ 10.00

Arjen – Accenture Celebrating Performance points

US$ 1025

Sjoerd Stoffels

€ 20.00

Arjen – Prizes in lotteries

€ 108.00

Marjan van der Ende

€ 12.50

Britt Wiltink

€ 5.00

Diane Reijnen

€ 5.00

Aunt Joke

€ 75.00

Boukje & Jeen

€ 50.00

Jose ter Horst

€ 3.00

Guido Sikkens

€ 20.00

Annemieke Reyn

€ 25.00

Many generous co-workers @ my KLM project

€ 209.90

Gonny van den Broek – hand made card sale

€ 60.25

Annelotte Kunst – Marktplaats sale

€ 46.30

Bart van der Werf

€ 100.00

Agnes Hoes

€ 10.00

Maarten Hurkens

€ 50.00

Josine and Stan

€ 100.00

Peter Heine and Nan Pluymackers

Special note – see below

€ 2000.00

Joke Degen

€ 25.00

Simone, Nicole & Patricia

€ 100.00

Hester Krol

€ 20.00

Antoon and Gonny

€ 50.00

Claudia and Terry

€ 50.00

Jolanda and René

€ 25.00

Tim van Deursen

€ 15.00

Verhuisteam Oma Krijnen

€ 1011.01

Frank Rennings

€ 40.00

Mr. & Mrs. Riesthuis

€ 12.50

Margreth Hulswit

€ 10.00

Marian Driesen

€ 100.00

Sabine & Saskia

€ 20.00

A special note (in Dutch)

Ter nagedachtenis aan Willemine Schijvens, *12.11.1933  -  23.01.2001. In leven directeur van de bibliotheek de Lindenberg Nijmegen.

Zij ondersteunde en geloofde in het waarmaken van dromen.
Een droom van haar was om naar Nepal te gaan en een bijdrage te leveren aan boeken voor kinderen.

Zij liet ons geld na om in haar voetstappen "iets" met Nepal te gaan
doen. Door haar bijdrage wordt een droom alsnog werkelijkheid.

Peter Heine & Nan Pluymackers

About the charity

VSO is an international development organisation that brings people together to share skills, build capabilities, and change lives to make the world a fairer place for all. Everyday, VSO volunteers are working to empower people living in some of the world’s most marginalised communities.

Donation summary

Total raised
£6,663.42
Online donations
£5,990.56
Offline donations
£672.86

* Charities pay a small fee for our service. Find out how much it is and what we do for it.