Your friends are fundraising. Don't miss out, opt in.

£102.00
raised by 6 supporters
Donate
Eisteddfod Genedlaethol Cymru avatar
Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Her Hywel i Eisteddfod 2017

Fundraising for Eisteddfod Genedlaethol Cymru

£102.00
raised by 6 supporters
Donate

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Mae'r Eisteddfod yn ddibynnol ar gefnogaeth y cyhoedd ac yn ddiolchgar am bob cymorth. Byddwn yn sicrhau bod eich cyfraniad yn gwneud gwahaniaeth / We are dependent on public goodwill and support, and are grateful for all gifts, which will help with our work. Diolch i chi - www.eisteddfod.org.uk

Charity Registration No. 219171

Story

Dwi wedi rhoi her i fi fy hun ac eraill i golli pwysau i godi arian at Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn 2017.  Byddwn yn hynod ddiolchgar am bob cefnogaeth

I have given myself and others a challenge to lose weight to raise funds towards the Anglesey National Eisteddfod 2017.  I would be really grateful for your support

Photos

1

Supporters

6