Laura Gorce

Rhedeg i Iechyd Meddwl.

Fundraising for meddwl.org
£300
raised of £300 target
Donations cannot currently be made to this page
meddwl.org

Verified by JustGiving

RCN 1192527
We Rydym yn darparu gwybodaeth yn Gymraeg to am iechyd meddwl.

Story

Helo 😊 Rwy'n fyfyrwraig ail flwyddyn yn astudio nyrsio iechyd meddwl. Rwyf hefyd yn redwraig brwd ac eleni byddaf yn cymryd rhan yn y ras Ultra 50 Pen Llyn. Mae hon yn ras hyfryd a chreulon dros fryniau, tywod a ffyrdd. Hon fydd y ras hiraf i mi gymryd rhan ynddi erioed. Bydd yn heriol yn gorfforol ac yn feddyliol.

Byddaf yn gwneud hyn i godi arian ar gyfer Meddwl. Mae hyn yn bwysig i mi, gan fy mod wedi gweld o lygad y ffynnon pwysigrwydd gallu cyfathrebu yn eich iaith gyntaf pan yn derbyn gwasanaethau iechyd meddwl, a'r effaith gadarnhaol ar adferiad.

Cefnogwch fi wrth godi arian trwy naill ai gyfrannu neu rannu, diolch.

                            *******************

Hello 😊 I'm a second year mental health student nurse. I am also a keen runner and this year I will be taking part in the Pen Llyn Ultra 50. This is a beautifully brutal race over hills, sand and road. This will be the longest race I've ever taken part in, it will be physically and mentally challenging.

I will be doing this to raise money for Meddwl. This is important to me, as I have seen first hand the difference it can make for people to communicate in their first language, and the benefits it brings to recovery.

Please support me in fundraising by donating and/or sharing, thank you.

Thanks for taking the time to visit my JustGiving page.

Donating through JustGiving is simple, fast and totally secure. Your details are safe with JustGiving - they'll never sell them on or send unwanted emails. Once you donate, they'll send your money directly to the charity. So it's the most efficient way to donate - saving time and cutting costs for the charity.

About the charity

meddwl.org

Verified by JustGiving

RCN 1192527
Gall byw gyda salwch neu gyflwr iechyd meddwl fod yn brofiad unig a heriol. Mae gwefan meddwl.org yn lle i gael cefnogaeth, dysgu am anhwylderau iechyd meddwl gwahanol, darllen am brofiadau eraill a chael gwybodaeth am ble i gael cymorth – i gyd drwy gyfrwng y Gymraeg.

Donation summary

Total raised
£300.00
Online donations
£300.00
Offline donations
£0.00

* Charities pay a small fee for our service. Find out how much it is and what we do for it.