Your friends are fundraising. Don't miss out, opt in.

166 %
£6,674.99
raised of £4,000 target
by 130 supporters
Donate
North Wales Housing avatar
North Wales Housing

Ymgyrch Tai Gogledd Cymru 2016 2016 North Wales Housing Appeal

Taking part in various events during the year for for St David's Hospice (North Wales) because of the tremendous service provided by them

166 %
£6,674.99
raised of £4,000 target
by 130 supporters
Donate

St David's Hospice (North Wales)

We provide hospice care free of charge to adults from Conwy Gwynedd & Anglesey

Charity Registration No. 1038543

Story

Mae Tai Gogledd Cymru wedi dewis Hosbis Dewi Sant fel eu elusen penodedig ar gyfer 2016/17.

Mae Hosbis Dewi Sant yn elusen lleol gofrestredig arbennig sy'n darparu gofal diwedd oes yn rhad ac am ddim i oedolion gydag afiechydon sy'n byrhau bywyd o Ynys Mon, Gwynedd a Chonwy. Mae cost blynyddol cynnal gwasanaethau clinigol yr hosbis dros £1.9 miliwn. Mae 75% o'r ffigwr hwn yn gorfod cael ei godi trwy weithgareddau codi arian.

Er mwyn cynorthwyo'r elusen i gyrraedd eu targed ariannol, byddem yn cymryd rhan mewn sawl gweithgaredd codi arian trwy'r flwyddyn gan gynnwys Sialens y Cychod, Ffair Haf, Raffl Fawr a Thaith Gerdded. Byddem yn gwerthfawrogi pe byddech yn gallu ein cefnogi i wneud hyn mewn unrhyw ffordd.

Dioch am gymryd amser i ymweld ein tudalen JustGiving. Mae rhoi arian trwy JustGiving yn hawdd, sydyn ac hollol ddiogel. Mae eich manylion yn gwbl ddiogel gyda JustGiving - neith nhw fyth eu gwerthu ymlaen na gyrru ebyst diangen atoch. Unwaith yr ydych wedi rhoi arian, mi wnawn nhw yrru'r arian yn uniongyrchol i'r elusen. Felly, mae'r ffordd mwyaf effeithiol o roi arian - yn arbed amser ac arian i'r elusen.

***************************************************************************

North Wales Housing has chosen St David's Hospice as its 2016/17 charity.

St David's Hospice is a fantastic local registered charity providing free end of life care to adult patients with life-limiting illnesses from Anglesey, Gwynedd and Conwy. Annually, it costs over £1.9 million to run the clinical services at the Hospice. 75% of this amount has to be raised through fundraising and donations.

In order to assist the hospice in meeting their financial target, we will be taking part in various fundraising events throughout the year including a Dragon Boat Challenge, Summer Fayre, Grand Raffle and a Sponsored Walk. We would appreciate any support with these events.

Thanks for taking the time to visit my JustGiving page.

Donating through JustGiving is simple, fast and totally secure. Your details are safe with JustGiving - they will never sell them on or send unwanted emails. Once you donate, they'll send your money directly to the charity. So it's the most efficient way to donate - saving time and cutting costs for the charity.

Photos

14
  • 2016 Dragon Boat Race participants
  • Bangor Heroes +12

Supporters

130