Your friends are fundraising. Don't miss out, opt in.

153 %
£765.00
raised of £500 target
by 48 supporters
Donate
North Wales Police avatar
North Wales Police

Chief Constable Carl Foulkes' Sponsored Lock Up

Fundraising for Tenovus Cancer Care

153 %
£765.00
raised of £500 target
by 48 supporters
Donate
  • Event: Sponsored Lock Up, 09 Mar 2019

Tenovus Cancer Care

We bring treatment, support and advice to cancer patients & their loved ones.

Charity Registration No. 1054015

Story

Help the Chief Constable to raise bail so that he can be set free from the cells!

On Saturday 9th March, Chief Constable Carl Foulkes is getting locked up in Mold Police Station to raise money for Tenovus Cancer Care. He will be experiencing what it’s like for prisoners on the wrong side of the bars as he tries to raise ‘bail’ to be set free before midnight.

‘Prisoners’ will have their finger prints and mug shots taken, be given prison clothing to wear and have all home comforts taken from them, including their mobile phones.

They will be locked up in the cells from 5pm until midnight. However, they may be released early for hitting their fundraising target and for good behaviour. They will be fed prison microwaved food, be put through their paces through vigorous exercise in the dingy yard and will be questioned by the team at the station for “made-up” charges.


Cynorthwywch y Prif Gwnstabl i gael mechnïaeth fel y gellir ei ryddhau o’r celloedd! 

Ar ddydd Sadwrn 9 Mawrth, mae’r Prif Gwnstabl Carl Foulkes yn cael ei gloi yng Ngorsaf Heddlu’r Wyddgrug i godi arian at Ofal Canser Tenovus. Bydd yn profi sut y mae hi i garcharorion mewn celloedd wrth iddo geisio cael ‘mechnïaeth’ er mwyn cael ei ollwng yn rhydd cyn hanner nos.

Bydd olion bysedd ‘carcharorion’ yn cael eu cymryd a tynnir lluniau eu hwynebau. Byddant yn gwisgo dillad carchar a ni fyddant yn cael eu cysuron cartref, gan gynnwys eu ffonau symudol. 

Byddant yn cael eu cloi yn y celloedd o 5yh tan hanner nos. Fodd bynnag, gallent gael eu rhyddhau yn gynnar am gyrraedd y targed codi arian ac am ymddwyn yn dda. Byddant yn cael bwyd carchar sydd wedi bod yn y microdon. Byddant yn gwneud ymarfer corff yn yr iard fudr a byddant yn cael eu holi gan y tîm yn yr orsaf am gyhuddiadau “ffug”. 

Photos

1

Supporters

48